Navertica Telemedicína (NaTMed)

ff 

Cloudová aplikace Telemedicína – NaTMed je určena pro zdravotnická zařízení, která chtějí umožnit svým klientům / pacientům komplexní elektronickou komunikaci s lékařem včetně nahlížení do své dokumentace.

Na straně lékaře se pak jedná o komunikaci napojenou na komplexní klinický systém NaClin s databází strukturovanou podle celosvětové zdravotnické normy HL7. 


Umožněte svým klientům/pacientům komplexní elektronickou komunikaci s lékařem a využijte přínosy aplikace Telemedicína NaTMed naplno:

ff

 • Provozování systému i aplikace v cloudu
 • Možnost přístupu do aplikace ze strany pacienta z počítače, tabletu či smartphonu (Windows, Android, IOS).
 • Přístup do aplikace pro pacienty zdarma
 • Náklady na provozování systému nese zdravotnické zařízení
 • Účtování vzdálených konzultací pojišťovně
 • Nulové investiční nároky, pouze provozní náklady
 • Platby jsou prováděny měsíčně bankovním převodem nebo platební kartou
 • Aplikace je vytvořená na platformě Microsoft Dynamics 365 PowerApps


Zajímá vás v detailu, co vše je možné aplikací zastřešit a jak co nejefektivněji komunikovat vzdáleně?

Inspirujte se v našem SolutionSheetu Navertica Telemedicina NaTMed


Jaké základní funcionality přínáší aplikace Telemedicína NaTmed?

Na straně pacienta

Aplikace NaTMed obsahuje v návaznosti na zabudovanou pacientskou databázi zejména tyto služby: 
 • Přihlášení do pacientského webového portálu  zdravotnického zařízení jménem a heslem (event. kliknutím na příslušnou ikonu) 
 • Kalendáře lékařů včetně rezervací, objednávání a potvrzování termínů   
 • Zabezpečenou hlasovou a video komunikaci, logování ukládané do pacientské databáze 
 • Zabezpečenou textovou komunikaci (chat) ukládanou do pacientské databáze  
 • Zabezpečenou komunikaci strukturovanými daty (formuláře, úkoly, dotazníky, tabulky apod.) ukládanými do pacientské databáze 
 • Strukturovanou komunikaci pomocí tiketů (HelpDesk), ke kterým je možné připojit různé přílohy (např. zprávy, fotografie, apod.).  Vše ukládané do pacientské databáze. 
 • Možnost náhledů pacienta na zpřístupnitelná data uložená v klinickém / ambulantním systému (např. laboratorní výsledky) 
 • Rozhraní pro on-line napojení medicínských přístrojů 
 • Rozhraní pro alarm systémy (např. Záchranka) aktivované při zjištění předdefinovaných hodnot určených datových polí.

Na straně lékaře

Pacientská databáze (NaClin) pokrývá zejména následující funkcionality: 
 • Přihlášení do klinického / ambulantního systému zdravotnickým pracovníkem jménem a heslem, přiřazení pracoviště a odborností pracovníka dle nastavených parametrů odborných týmů 
 • Identifikace pacientů (Registr pacientů) včetně všech potřebných údajů
 • Plánovací / objednávací kalendáře pro různé lékaře či pracoviště
 • Variabilní „sesterská“ pracovní plocha ambulancí (kalendář, pacienti objednaní, v čekárně, rozpracovaní, uzavření) 
 • Ambulantní karta a záznamy návštěv, ordinace, medikace, evidence poskytované zdravotní péče, seznamy dokumentů, evidované souhlasy, vystavování potvrzení, diety, …  
 • Preskripce, eRecepty, eNeschopenka 
 • Instrukce a úkoly pro pacienty, kontrola plnění (např. aplikace léků) – lze zapsat lékařem, ale především lze plnit vzdáleně přímo pacientem pomocí webového portálu  
 • Žádanky na vyšetření, poukazy, laboratorní výsledky, výsledky zobrazovacích metod 
 • Zaznamenání provedených výkonů (např. vzdálená konzultace) pro pojišťovnu nebo samoplátce 
 • Statistické výstupy v grafickém prostředí BI 
 • Rozhraní pro jiné nemocniční systémy.


Zajímá vás tato oblast?

SolutionSheet Navertica Telemedicine NaTMed

Kontaktujte nás!

Neváhejte se obrátit se svými dotazy ohledně řešení Telemedicína na našeho obchodního konzultanta, rád vám zodpoví veškeré dotazy.

Jiří Fajkoš
jiri.fajkos(at)navertica.com