Strojírenství

Vertikální řešení pro strojírenství Navertica Mechanical Engineering

Oborové řešení Navertica Mechanical Engineering postavené na ERP Microsoft Dynamics Business Central pro podniky zabývající se strojírenskou výrobou se uplatňuje ve strojírenském průmyslu. Důležitou procesní charakteristikou těchto firem je výroba řady různých výrobků na zakázku, častá změnová řízení a v důsledku toho změny technologických postupů a výrobních kusovníků jdoucí ruku v ruce s pokročilým plánováním.

Vertikální řešení pro strojírenství Navertica Mechanical Engineering - Microsoft Dynamics Business Central

Přínosy vertikálního řešení s využitím Microsoft Dynamics Business Central

 • Nižší spotřeba a lepší využití materiálu a z toho plynoucí nižší náklady pořízení na suroviny a zvýšení zisku až o 40 %. Hodnota skladu se může snížit až o 50 %.
 • Rychlejší reakce na požadavky zákazníků a tím i vyšší šance na získání nových zakázek. Snížení průběžných výrobních dob až o 70 % a zvýšení pravděpodobnosti plnění termínů dodávek až o 45 %. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků, které může mít za následek zvýšení obratu až o 60 %.
 • Lepší využití surovin, rychlejší reakce na požadavky a okamžitý výpočet výtěžností umožní lepší rozhodování a tím i nižší náklady a lepší pozici na trhu. Podíl na trhu může vzrůst až o 30 %.
 • Snížení hodnoty skladů a tím i zvýšení likvidity. Snížení zmetkovitosti až o 50 % a snížení nákladů s tím spojených až o 40 %. Snížení plochy skladových prostor vede ke snížení nákladů na skladování a manipulace až o 50 %.
 • Nižší hodnota skladů. Menší počet skladových manipulací vede ke snížení nákladů na skladové operace až o 50 %.
 • Stabilnější obchodní politika. To má za následek zvýšení počtu nových zákazníků a tím i zvýšení obratu a zisku až o 60 %.
 • Rychlejší reakce a tím i snížení nákladů na objednávání až o 50 %.
 • Varování týkající se překročení povoleného kreditu, nedostatku materiálů nebo výrobků čekajících na odvoz. Lepší plánování dopravy. Méně prostojů a rychlejší dodávky. V důsledku toho může tržní podíl vzrůst až o 30 %.
 • Kratší průběžné doby výroby a menší náklady na operace. Lepší organizace využití kapacit posádek a vyhodnocování jejich výkonu s vazbou na odměňování. Poměr výkon/náklad na zdroj se zlepší až o 60 %.
 • Přímý dopad na řízení kvality a řízení reklamací na straně dodavatelů i zákazníků. Výsledkem jsou nižší náklady na operace minimálně o 50 %.


Klíčové procesy těchto firem:

 • konstrukce výrobku a příprava výrobních dokumentů (TPV)
 • příprava komponent pomocí dělení, tepelného zpracování nebo strojního či ručního zpracování
 • kompletace dílčích podsestav a jejich případná kombinace s nakupovanými položkami
 • povrchová úprava materiálu a balení
 • pokročilá logistika a plánování výroby s pomocí plně integrované APS aplikace PlannerOne
 • kontrola jakosti a expedice
 • plánování nákupu materiálu
 • flexibilní pravidla pro vytváření kalkulace

Klíčové potřeby odvětví:

 • optimalizace plánování nákupů vstupních materiálů
 • pokročilé metody plánování a řízení výroby (APS)
 • automatická registrace všech logistických a výrobních operací ve výrobním procesu
 • obousměrná provázanost mezi zákaznickým požadavkem a výrobní zakázkou včetně nákupních požadavků
 • on-line vyhodnocování rozdílů mezi plánem a skutečností
 • flexibilní modifikace technologických postupů v závislosti na kapacitách strojů, dostupnosti obsluhy i materiálu a neustále se měnících požadavcích zákazníků
 • automatizace dílenského řízení
 • specifikace materiálu, polotovarů a výrobků pomocí výrobních dávek
 • pružná reakce na změny objemů a typů zpracovaných materiálů a na změny výrobních procesů
 • on-line zaúčtování všech transakcí do hlavní knihy

Klíčové funkčnosti vertikálního řešení pro strojírenství

Používání vertikálního řešení Navertica Mechanical Engineering rozšiřuje standardní výrobní funkce Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision) o možnosti provádět vyrovnávání a inventury nedokončené výroby. Vedle analýzy využití výrobních kapacit je možné analyzovat i interní a externí neshody včetně sledování odvedené spotřeby materiálu, strojního času, odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků nebo celých týmů v grafické i číselné formě.

Plánovací aplikace APS umožňuje počítat s plánovanými odstávkami na údržbu strojního parku. APS umožňuje jemné plánování, při kterém je po optimalizaci plánů možné graficky zobrazovat vybrané zakázky a jejich operace nebo jen ručně pomocí drag-and-drop přesouvat operace mezi alternativními centry v případě přetížení vybraného strojního centra. APS aplikace umožňuje výraznou redukci průběžných časů výroby podle data dodávek nebo adjustaci vybraných operací a je možné jednotlivé nasimulované nebo i využité plány uschovávat pro pozdější využití.


Microsoft Dynamics Business Central a vertikální řešení pro strojírenství

 • Řízení financí
 • Nákup a Prodej
 • Řízení skladů
 • Výroba
 • Řízení údržby
 • Řízení kvality
 • Řízení expedice
 • Nakládky a sub-nakládky
 • Odvolávky a EDI
 • Kalkulace
 • Sledování dávek
 • Typy balení
 • Paletové hospodářství
 • Pracovní týmy
 • Grafické zobrazení zakázek
 • Rezervace dávek
 • Automatické řízení dílen
 • Řízení kooperací
 • Alternativní strojní centra
 • Zásobníky úloh
 • Fronty strojních center
 • Nedokončená výroba
 • Analýza neshod
 • Analýza zisků
 • Analýza výnosů
 • Analýza nákladů
 • Work-flow
 • Výrobní dispečink
 • JIT
 • ISO 9001
 • ISO TS 16949
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001, ISO 27001
 • Optimalizace výrobních plánů díky APS plánování