Servisní služby

Navertica NESS

Oborové řešení Navertica NESS je registrovaný addon vytvořený pro Microsoft Dynamics 365 Business Central /dřívější NAV/ a je vhodné pro firmy zabývající se poskytováním komplexních servisních služeb včetně prodeje zařízení (např. kopírovací stroje).

Klíčové procesy v odvětví profesionálních servisních služeb

 • Zajištění servisu zařízení
 • Poskytování služeb spojených s prodaným systémem
 • Prodej služeb prostřednictvím smluv se zákazníkem
 • Fakturace smluvních služeb
 • Pronájem zařízení

Veškeré smluvně poskytované služby mají společný rys – měřitelnost poskytovaných služeb, jež je základem pro následnou fakturaci. Jako typického oborového zástupce můžeme vybrat poskytování komplexních tiskových služeb.

Přínosy oborového řešení Navertica NESS

 • Zvýšení rychlosti při zakládání smluv o 60% bez nutnosti individuálního nastavení pomocí předem vytvořených šablon. Snížení počtu zaměstnanců pro zakládání a údržbu smluv.
 • Společné řízení fakturací s vazbou na kalendáře umožňují zvýšení efektivity práce až o 90% proti běžnému zpracování.
 • Variabilní metodika pro evidenci parametrů poskytovaných služeb se zařízením včetně pronájmů umožňuje udržet vysokou úroveň služeb s respektováním aktuálních i budoucích potřeb zákazníků bez nutnosti opakovaných programátorských zásahů do kódu. To vede k úspoře nákladů na dodatečné požadavky o 60%.
 • Moderní dispečink vyžaduje operativní řízení při současné minimalizaci počtu pracovníků. Jednotlivé operace jsou navrženy tak aby bylo možno co nejrychleji realizovat on-line požadavky zákazníků s možnou úsporou času zaměstnanců až o 30%.
 • Umožňuje přímé objednávání na zakázky s automatickou změnou stavů, která umožňuje snížení doby mezi objednáním náhradních dílů a dokončením zakázky o 20%.
 • Zvýšení transparentnosti zakázek a zkrácení doby na vyzvednutí zákazníkem o 10%.
 • Zvýšení efektivity techniků spolu se zkrácením doby reakce na zakázky o 30% a úsporu času na vykazování zakázek o 60%.


ff

Klíčové potřeby odvětví

 • Efektivní zakládání smluv na poskytované služby včetně pronájmů zařízení.
 • Variabilní nastavení druhů služeb, které je možno fakturovat (pronájem, splátkový prodej, paušál s jednotkami v ceně, servisní práce, poplatky apod.)detailní evidence odečtů počítadel, servisních zásahů a fakturací se záznamem do historie.
 • Jednoduchý nástroj pro pravidelnou dávkovou fakturaci služeb.
 • Příjem a plánování požadavků na servisní zásahy.
 • Možnost napojení dispečinku servisu na on-line MDA řešení pro servisní techniky (příjem a odvod servisních zakázek).
 • Rozhraní pro e-mail notifikace zákazníkům s vazbou na stavy servisních procesů (informují o průběhu zakázky).
 • Objednávkový systém zboží a služeb s napojením na prodej a servis (B2B, B2C).
 • On-line zaúčtování všech transakcí do hlavní knihy.

Klíčové funkce řešení Navertica NESS

Servisní smlouvy a karty předmětu servisu

 • Průvodce pro zakládání karet předmětů servisu-smluv před vlastním prodejem
 • Zadávání počítadel na předměty servisu
 • Subsystém pro odečet počítadel
 • Průvodce pro zakládání smluv z prodeje nebo předmětu servisu
 • Příprava vzorů smluv v podobě šablon
 • Systém pro zakládání servisních služeb na smlouvy – tzv. servisní funkce
 • Dávkové zpracování fakturací služeb
 • Aktualizace ceníků funkcí pomocí dávkové úlohy
 • Propojení dlouhodobého majetku a smluv

Servisní zakázky

 • Průvodce pro vytváření servisních zakázek
 • Automatická aktualizace stavů zakázky dle stavu objednání zboží
 • Systém pro zadávání počítadel do servisních zakázek
 • E-mailové notifikace zákazníkovi o stavu zakázky
 • Pomocník pro často používané zboží
 • Plánování a sledování stavu pomocí rozšířeného pultu dispečera

Další funkce

 • Řízení zpětného odkupu zařízení
 • Konfigurátor komponent a služeb pro prodej zařízení
 • Rozúčtování služeb na střediska pomocí šablon
 • Reklamace zařízení dodavatelům s propojením na prodej a servis
 • EDI komunikace pro objednávání zboží