Vedení společnosti

RNDr. Ing. Stanislav Matýšek, CSc.
Předseda představenstva
Ing. Martin Ingr, MBA
Místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Sáček
Předseda dozorčí rady


Články o společnosti NAVERTICA