Výroba z plastů

Vstřikování plastů
(Injection Moulding)

Oborové řešení Navertica Injection Moulding postavené na Microsoft Dynamics Business Central je vhodné zejména pro podniky zabývající se výrobou a dodávkami plastových komponent pro různá průmyslová odvětví.

Výroba z plastů, injection moulding, Microsoft Dynamics Business Central

Přínosy vertikálního řešení pro výrobu z plastů

 • Nižší spotřeba a lepší využití materiálu a z toho plynoucí nižší náklady na pořízení.
 • Schopnost korigovat plány výroby a nákupu podle neustále se měnících požadavků zákazníků snižuje přetížení zdrojů a umožňuje správně alokovat kapacity těchto zdrojů, což vede ke snížení průběžných výrobních dob až o 70 % a zvýšení pravděpodobnosti plnění termínů expedice až o 45 %. Zvýšení průchodnosti díky tomuto způsobu řízení výroby a nákupu má za následek zvýšení obratu až o 60 %.
 • Lepší přehled o odvolávaných množstvích v požadovaných termínech expedice vede k tomu, že nedochází ke kritickým zpožděním, dodávky jsou plynulé, což vede k nižším nákladům a lepší pozici na trhu. Podíl na trhu může vzrůst až o 30 %.
 • Snížení hodnoty skladů a tím i zvýšení likvidity. Snížení zmetkovitosti až o 50 % a snížení nákladů s tím spojených až o 40 %. Snížení plochy skladových prostor vede ke snížení nákladů na skladování a manipulace až o 50 %.
 • Statistiky neshod, nápravná a preventivní opatření a další integrované nástroje pro řízení jakosti snižují náklady spojené s řešením incidentů kvality až o 50 %.
 • Rychlejší reakce a tím i snížení nákladů na objednávání až o 50 %.
 • Rychlé a efektivní nastavení (dutin a násobnosti forem), plánování údržby dle počtu zdvihů, vylepšený přehled uložení forem.
 • Kratší průběžné doby výroby a menší náklady na operace. Lepší organizace využití kapacit posádek a vyhodnocování jejich výkonu s vazbou na odměňování. Poměr výkon/náklad na zdroj se zlepší až o 60 %.
 • Přímý dopad na řízení kvality a řízení reklamací na straně dodavatelů i zákazníků. Výsledkem jsou nižší náklady na operace minimálně o 50 %.

Růst vašeho podnikání s pomocí Microsoft Dynamics Business Central

K udržení a zvýšení konkurenceschopnosti potřebují firmy zabývající se výrobou a dodávkami plastových komponent pro různá průmyslová odvětví, např. automobilový nebo farmaceutický průmysl, vedle moderního strojního zařízení i softwarové nástroje pružně podporující všechny obchodní a výrobní procesy. Komplexní podnikové řešení na platformě Microsoft Dynamics, jehož integrální součástí je vertikální řešení Navertica Injection Moulding, je úhelným kamenem takové strategie.

Microsoft Dynamics Business Central je integrovaný systém pro komplexní řízení firem, který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Má jednoduché a intuitivní ovládání a každý se může snadno naučit jeho principy.

Microsoft Dynamics Business Central umožňuje pružně reagovat na zákaznické požadavky a jejich změny, a to za cenu přijatelných nákladů. Microsoft Dynamics Business Central propojuje všechny pracovníky, procesy a informace vaší organizace.

Microsoft Dynamics a vertikální řešení Navertica Injection Moulding – základní funkce

Z nabídky funkcí můžete implementovat jen ty, které skutečně využijete.

 • Řízení financí
 • Nákup a Prodej
 • Řízení skladů
 • Výroba
 • Řízení údržby
 • Řízení kvality
 • Řízení expedice
 • Nakládky a sub-nakládky
 • Odvolávky a EDI
 • Kalkulace
 • Sledování dávek
 • Typy balení

 • Paletové hospodářství
 • Pracovní týmy
 • Grafické zobrazení zakázek
 • Rezervace dávek
 • Automatické řízení dílen
 • Řízení kooperací
 • Alternativní strojní centra
 • Zásobníky úloh
 • Fronty strojních center
 • Nedokončená výroba
 • Analýza neshod
 • Analýza zisků
 • Analýza výnosů
 • Analýza nákladů
 • Work-flow
 • Výrobní dispečink
 • JIT
 • ISO 9001
 • ISO TS 16949
 • OHSAS 18001
 • ISO 14001
 • ISO 27001


Zajímá vás tato oblast ?