Service Desk

Navertica Service Desk je placená služba pro zajištění údržby systému.

Služby jsou zadávány, řízeny a účtovány v prostředí Navertica HelpDesk, což je webový portál pro příjem, evidenci, zpracování a akceptaci tiketů. Tiket je záznam o požadavku na službu, o plnění tohoto požadavku a o akceptaci poskytnuté služby, a to včetně oboustranné související komunikace.

Další službou je Hot-line, což je požadavek na službu telefonické komunikace k tiketu zadanému v Navertica Helpdesk systému.

NAVERTICA nabízí svým zákazníkům možnost zakoupit si balík tzv. kreditů a platit jimi následně poskytované služby.

Nezbytnou součástí služeb Navertica Service Desk je i oboustranně dohodnutá úroveň služeb Navertica po dodávce systému (Basic, Advanced, nebo Professional). Úroveň služeb definuje dobu odezvy a reakční dobu poskytovatele služeb na významnost nahlášených incidentů (Běžný, Závažný, Kritický).

Na přání zákazníka je možné do poskytovaných služeb zařadit i průběžný upgrade / update systému tak, aby zákazníkův (i customizovaný) systém běžel vždy na poslední uvolněné verzi SW platformy.