HD

Navertica HelpDesk

29. 04. 2020

Řízení požadavků ve všech oblastech, kde vystupují dvě a více stran, mezi kterými existuje vztah zadavatel – řešitel. Zadavatel formuluje požadavky (tikety) na provedení úkolů, služeb (např. servis), nebo jiných druhů požadavků a předává je řešiteli k vyřízení.