TOM – Tacit Object Modeller

Potřebujete automatizovat procesy, které nyní vyžadují dohled experta?

Řešením tohoto problému je expertní systém TOM využívající umělou inteligenci od naší partnerské společnosti Merlynn Intelligence Technologies.

Společnost Merlynn sídlí na jihu Afriky, kde v současné době poskytuje služby globálním klientům v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, vzdělávání a vymáhání práva. Pod jedinečným partnerstvím se společně zaměřujeme na expertní systém TOM.

Co je to umělá inteligence?

Umělá inteligence neboli AI je schopnost systému simulovat lidské uvažování a rozhodování. Systém je nejprve vytrénován k učinění správných akcí. Když je systém zaveden do provozu, všechny provedené akce následně analyzuje, a tím vylepšuje všechny akce budoucí.

Merlynn TOM – co to je?

Tacit Object Modeller je expertní systém na bázi umělé inteligence (AI), který digitálně replikuje lidské expertní znalosti, a to i ty tiché, nevyřčené (tacitní). Tento expertní systém není založen na pravidlech (i když je samozřejmě může zahrnovat a používat), ale na efektivním přenosu znalostí z lidského experta na virtuálního experta.

K procesu učení virtuálního experta nejsou zapotřebí historická data. Validace virtuálního experta se provádí jednak porovnáním rozhodnutí vydaných virtuálním expertem vs. lidským expertem, jednak porovnáním rozhodnutí virtuálního experta s historickými daty.

Jak TOM funguje?

Vytvoření virtuálního experta probíhá ve třech krocích.

  • V prvním kroku je definován problém, který má virtuální expert řešit.
  • Ve druhém kroku je virtuální expert učen lidským expertem.
  • Ve třetím kroku je virtuálním expertem simulováno rozhodování lidského experta.

Celý cyklus je možné libovolněkrát opakovat tak dlouho, dokud se rozhodování virtuálního experta nebude shodovat s rozhodováním jeho učitele, čímž je virtuální expert validován a může být uvolněn k praktickému využívání.