Zakázkový vývoj

Potřebujete vlastní řešení, které přesně zapadne do vašeho byznysu a poroste společně s ním?

My vám toto dokážeme nabídnout a dodat tak komplexní řešení na bázi Microsoft Dynamics 365. Tato prověřená technologie zajišťuje uživateli velmi jednoduchou orientaci v datech, tvoření nových záznamů a vyhledávání konkrétních záznamů.
Navíc myslíme i na Vaši budoucnost a tvoříme tak, aby se systém dal snadno upravovat nebo rozšiřovat podle měnících se potřeb vašeho podnikaní.

Jak to u nás funguje?

  • Nejdříve vám pomůžeme utřídit vaše potřeby a stanovit cíle, které má informační systém splňovat, jakých výsledků má dosahovat a co má být přínosem.
  • Následuje fáze přesné specifikace, co všechno má přesně informační systém umět. Také pohled do budoucna je důležitý. Jakým směrem se chce společnost rozvíjet. Vše je to důležité pro jednoduchý a bezproblémový rozvoj informačního systému apod. V budoucnu vám to ušetří čas i peníze.
  • Důležitá je také diskuse se zaměstnanci, potřebujeme vědět, jaké funkce by ocenili, co jim nejvíce zpříjemní, usnadní a urychlí práci. S informačním systémem budou přece nejvíce pracovat oni.
  • Uživatelské rozhraní informačního systému pak průběžně testujeme na uživatelích a konzultujeme s nimi všechny důležité funkční prvky tak, aby se všem s aplikací dlouhodobě příjemně a efektivně pracovalo.
  • I po kompletním předání sevšak o váš informační systém dále staráme a umíme zajistit technickou podporu.

Na vývoji uživatelského rozhraní pracují naši zkušení specialisté a při přípravě důkladně identifikují a analyzují potřeby klienta. Manažer potřebuje různé sestavy, reporty, tabulky, adresáře a kalendáře, skladník naopak snadný přístup k objednávkám, skladovým zásobám a dodacím listům.

Naše zkušenosti mluví za nás!

S žádostí o vývoj na zakázku se na nás obrátila i společnost Kajot, které jsme dodali komplexní řešení s názvem Navertica Gaming and Lottery. Tento systém je určeno pro společnosti, které se zabývají výrobou, servisem a provozováním výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a internetovým kurzovým sázením. Řešení zahrnuje výrobu, servis, logistiku, ekonomiku i specifické zákonem požadované agendy.

Přínosy pro společnost

  • Zpracování agend v jedné databázi. On-line sledování nákladů a výnosů s možností detailu až na jednotlivé provozovny a terminály.
  • Zrychlení zpracování objednávek osvědčení a jejich prodloužení díky adresnému objednávání osvědčení v návaznosti na objednávku provozovny a hlídání platnosti osvědčení systémem.
  • Automatizace výpočtu odvodových částek na veřejně prospěšné účely na základě dat v informačním systému -> zkrácení času zpracování výpočtu VPÚ až o 90%.
  • Přenosy dat mezi MS Dynamics NAV a externími aplikacemi automatizují procesy, jako jsou odečty počítadel nebo účtování dat z online internetových sázek.
  • Použití servisního modulu umožní zkrátit doby odezvy a zvýšit využití času techniků. To vede ke snížení prostojů strojů až o 50%. Systém umožňuje evidovat náklady na servis na úrovni každého stroje.

Na čem jsme pracovali a co naše řešení obsahuje?

Ekonomika

Řešení ekonomiky v MS Dynamics NAV plně podporuje platnou českou legislativu a zahrnuje standardní funkčnosti, jako jsou hlavní kniha, rozpočtování, správa závazků a pohledávek, řízení hotovosti a controlling.

Evidence majetku

Pro evidenci majetku je k dispozici kartotéka dlouhodobého majetku.  V kartotéce majetku jsou evidované terminály v případě pronájmu. Tyto informace zahrnují i číslo osvědčení, nebo odkaz na aktuální smlouvu o pronájmu.

Povolení provozu, poplatky a odvody

Modul evidence vedení správního řízení umožňuje sledovat, jaký je aktuální stav řízení o povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Evidence zahrnuje informace o datech vzniku správního řízení, lhůtách pro podání podkladů, workflow zpracování požadavku a výpočet místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj.

Skladové hospodářství a logistika

Skladového hospodářství umožňuje evidenci zásob na skladech společnosti. Tyto sklady mohou být dále rozdělené na menší celky – přihrádky, což usnadňuje orientaci ve skladu. Systém podporuje práci se sériovými čísly, čárovímy kódy a šaržemi včetně nástrojů pro trasování sériových čísel a šarží.

Evidence terminálů

Terminály jsou evidované v kartotéce předmětů servisu. Evidence obsahuje všechny důležité informace o terminálu včetně informací o dodavateli a provozovně, na které je stroj umístěn.

Servis

Modul servis je určen pro řízení oprav a údržby automatů. V průběhu zpracování servisní zakázky je možné zaznamenávat spotřebu komponent a v případě výměny také vrácení původního kusu na sklad. Čas techniků na každém servisním zásahu je zaznamenaný ve výkazu včetně rozlišení typu práce (cesta, oprava).

Obchodní smlouvy

Evidence obchodních smluv v rámci řešení Navertica Gaming and Lottery umožňuje systémové zpracování smluv s provozovateli herních zařízení. Smlouva obsahuje nastavení pro automatizaci vystavování dokladů. Na základě nastavených pravidel, stavů počítadel na jednotlivých strojích a dalších informací relevantních pro fakturaci jsou z modulu smluv automaticky vystavované doklady.

Internetové sázky a hry

Modul internetových sázek a her poskytuje nástroje pro komunikaci s externími aplikacemi pro sázky a hry online. Komunikace mezi externím systémem a MS Dynamics NAV zahrnuje přenos informací o hráčích, platbách připsaných na hráčské účty nebo požadavcích na výběry z hráčských účtů.


Podívejte se na detailní řešení
Navertica Gaming and Lottery