Zakázkový vývoj

Potřebujete vlastní řešení, které přesně zapadne do vašeho byznysu a poroste společně s ním?

My vám toto dokážeme nabídnout a dodat tak komplexní řešení na bázi Microsoft Dynamics 365. Tato prověřená technologie zajišťuje uživateli velmi jednoduchou orientaci v datech, tvoření nových záznamů a vyhledávání konkrétních záznamů.
Myslíme i na Vaši budoucnost a tvoříme tak, aby se systém dal snadno upravovat nebo rozšiřovat podle měnících se potřeb vašeho podnikání.

Jak to u vás funguje?

  1. Nejdříve vám pomůžeme utřídit vaše potřeby a stanovit cíle, které má informační systém splňovat, jakých výsledků má dosahovat a co má být přínosem.
  2. Následuje fáze přesné specifikace, co všechno má přesně podnikový informační systém umět. Také pohled do budoucna, jakým směrem se chce společnost rozvíjet, je důležitý. To vše je podstatné pro jednoduchý a bezproblémový rozvoj informačního systému apod. V budoucnu vám to ušetří čas i peníze.
  3. Důležitá je také diskuse se zaměstnanci, zjistit funkce, které by ocenili, co jim usnadní a urychlí práci – s podnikovým informačním systémem budou nejvíce pracovat oni.
  4. Uživatelské rozhraní podnikového informačního systému pak průběžně testujeme na uživatelích a konzultujeme s nimi všechny důležité funkční prvky tak, aby se všem s aplikací dlouhodobě příjemně a efektivně pracovalo.
  5. I po kompletním předání sevšak o váš informační systém dále staráme a umíme zajistit technickou podporu.

Na vývoji uživatelského rozhraní pracují naši zkušení specialisté a při přípravě důkladně identifikují a analyzují potřeby klienta. Manažer potřebuje různé sestavy, reporty, tabulky, adresáře a kalendáře, skladník naopak snadný přístup k objednávkám, skladovým zásobám a dodacím listům.

Naše zkušenosti mluví za nás!

S žádostí o vývoj na zakázku se na nás obrátila i společnost Kajot, které jsme dodali komplexní řešení s názvem Navertica Gaming and Lottery. Tento systém je určeno pro společnosti, které se zabývají výrobou, servisem a provozováním výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a internetovým kurzovým sázením. Řešení zahrnuje výrobu, servis, logistiku, ekonomiku i specifické zákonem požadované agendy.

Přínosy pro společnost

  • Zpracování agend v jedné databázi. On-line sledování nákladů a výnosů s možností detailu až na jednotlivé provozovny a terminály.
  • Zrychlení zpracování objednávek osvědčení a jejich prodloužení díky adresnému objednávání osvědčení v návaznosti na objednávku provozovny a hlídání platnosti osvědčení systémem.
  • Automatizace výpočtu odvodových částek na veřejně prospěšné účely na základě dat v informačním systému -> zkrácení času zpracování výpočtu VPÚ až o 90%.
  • Přenosy dat mezi Microsoft Dynamics 365 Business Central /dříve NAV/ a externími aplikacemi automatizují procesy (odečty počítadel, účtování dat, atd.)
  • Použití servisního modulu umožní zkrátit doby odezvy a zvýšit využití času techniků. To vede ke snížení prostojů strojů až o 50%. Systém umožňuje evidovat náklady na servis na úrovni každého stroje.

Co řešení obsahuje?

Ekonomika

Řešení ekonomiky v Microsoft Dynamics 365 Business Central /dříve označováno jako Navision/ plně podporuje platnou českou legislativu a zahrnuje standardní funkčnosti, jako jsou hlavní kniha, rozpočtování, správa závazků a pohledávek, řízení hotovosti a controlling.

Evidence majetku

Pro evidenci majetku je k dispozici kartotéka dlouhodobého majetku.  V kartotéce majetku jsou evidované terminály v případě pronájmu. Tyto informace zahrnují i číslo osvědčení, nebo odkaz na aktuální smlouvu o pronájmu.

Povolení provozu, poplatky a odvody

Modul evidence vedení správního řízení umožňuje sledovat, jaký je aktuální stav řízení o povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Evidence zahrnuje informace o datech vzniku správního řízení, lhůtách pro podání podkladů, workflow zpracování požadavku a výpočet místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj.

Skladové hospodářství a logistika

Skladového hospodářství umožňuje evidenci zásob na skladech společnosti. Tyto sklady mohou být dále rozdělené na menší celky – přihrádky, což usnadňuje orientaci ve skladu. Systém podporuje práci se sériovými čísly, čárovímy kódy a šaržemi včetně nástrojů pro trasování sériových čísel a šarží.

Evidence terminálů

Terminály jsou evidované v kartotéce předmětů servisu. Evidence obsahuje všechny důležité informace o terminálu včetně informací o dodavateli a provozovně, na které je stroj umístěn.

Servis

Modul servis je určen pro řízení oprav a údržby automatů. V průběhu zpracování servisní zakázky je možné zaznamenávat spotřebu komponent a v případě výměny také vrácení původního kusu na sklad. Čas techniků na každém servisním zásahu je zaznamenaný ve výkazu včetně rozlišení typu práce (cesta, oprava).

Obchodní smlouvy

Evidence obchodních smluv v rámci řešení Navertica Gaming and Lottery umožňuje systémové zpracování smluv s provozovateli herních zařízení. Smlouva obsahuje nastavení pro automatizaci vystavování dokladů. Na základě nastavených pravidel, stavů počítadel na jednotlivých strojích a dalších informací relevantních pro fakturaci jsou z modulu smluv automaticky vystavované doklady.

Internetové sázky a hry

Modul internetových sázek a her poskytuje nástroje pro komunikaci s externími aplikacemi pro sázky a hry online. Komunikace mezi externím systémem a podnikovým informačním systémem zahrnuje přenos informací o hráčích, platbách připsaných na hráčské účty nebo požadavcích na výběry z hráčských účtů.


Podívejte se na detailní řešení
Navertica Gaming and Lottery