Dynamics 365 for Finance and Operations

Zrychlete svůj růst podnikání

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dříve AX) je komplexní podnikové řešení pro řízení velkých společností. Zrychluje podnikání, protože umožňuje pracovníkům rychleji přijímat správná rozhodnutí s použitím inteligentního uživatelského rozhraní.

Řešení Dynamics 365 for Finance and Operations usnadňuje řízení všech podnikových procesů a jejich standardizaci a to od řízení financí a konsolidaci výsledků, obchodování mezi různými místy a zeměmi, zajišťování transparentních pohledů na výsledky řízených organizací až po řízení výroby.

Čím se Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations odlišuje:

  • Lepší předvídatelnost vývoje implementací
  • Podpora během celého životního cyklu implementovaného systému
  • Lepší škálovatelnost a snazší osvojitelnost koncovými uživatel

ERP, BI, infrastruktura i databáze – vše v jedné službě

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations spojuje řešení pro ERP, BI, infrastrukturu, výpočetní prostředky a databáze, které vaší společnosti umožní provádět oborové i obecné provozní podnikové procesy rozšiřitelné pomocí specifických řešení od NAVERTICA. Můžete přidávat uživatele a obchodní procesy podle růstu podnikání s použitím modelu průběžných plateb.

Můžete si být jisti, že vaše řešení pro správu podniku stále bude odpovídat potřebám vašich zaměstnanců a požadavkům odvětví obchodu, průmyslu a služeb.

Řešení Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations transformuje obchodní procesy prostřednictvím ověřených metodologií a postupů a pomáhá organizacím podnikat prakticky kdekoli a kdykoli díky možnostem a flexibilitě cloudu.


Oborová řešení pro:

  • Maloobchod
  • Služby
  • Výroba
  • Sklady a logistika
  • Veřejná správa


Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a řízení financí

Řízení financí je páteří systému. Podporuje práci s různými měnami, automatické vytváření finančních transakcí mající svůj původ ve všech klíčových procesech společnosti jako je nákup, prodej, výroby a servis. Dále je možné řídit finance poboček, provádět konsolidaci, efektivně řídi cash-flow a vytvářet komplexní rozpočty a analýzy. Řízení financí systému v Dynamics 365 for Finance and Operations představuje účinný nástroj, který je integrován se všemi funkčnímu prvky systému.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations a řízení výroby

Systém optimalizuje firemní procesy výrobních podniků, což vede ke snižování výrobních časů, plnění dodacích podmínek a optimálnímu využívání všech výrobních zdrojů a uspokojování stále rostoucích požadavků zákazníků požadujících udržení především přidanou hodnotu a neustálé zlepšování konkurenceschopnosti. Řízení výroby pomocí Dynamics 365 for Finance and Operations pomáhá zvýšit transparentnost všech výrobních a návazných procesů a zlepšení kontroly nad výrobními provozy a flexibilita řešení podporuje expanzi do nových tržních segmentů.