Sypké směsi

Microsoft Dynamics 365 Business Central pro výrobní firmy

Hledáte informační systém pro dosažení zvýšení výkonnosti a produktivity zaměstnanců, snížení nákladovosti, snížení počtu reklamací i nižší výskyt interních neshod kvůli selhání lidského faktoru?

Zavedením informačního systému Microsoft Dynamics 365 Business Central integrujete a automatizujete procesy vašeho podniku.

Máte možnost využít již definované procesy typu prodej, finance, výroba, logistika, nákup, vývoj, správa majetku; včetně možnosti nejen data vkládat, ale i náležitě analyzovat a mít tak prostředek pro hodnocení a řízení firmy.

Sypké směsi - Microsoft Dynamics 365 Business Central pro výrobní firmy

Přínosy vertikálního řešení postaveném na Microsoft Dynamics 365 Business Central

  • on-line komunikace čteček a terminálů se systémem;
  • možnost tisku čárových kódů;
  • evidence pracovních operací;
  • hodnocení výkonnosti zaměstnanců;
  • vysokou dohledatelnost a identifikaci materiálů, surovin, obalů, polotovarů i výrobků;
  • automatické objednávky transferů mezi sklady;
  • bezpapírová výroba;
  • snížení chybovosti lidským faktorem;
  • on-line pohled na stav zakázek;
  • rychlejší rozhodování a plánování v čase.


Sklady a čárové kódy

V každé výrobní firmě vše začíná ve skladu vstupních surovin. Díky čtečkám čárových kódů, které jsou napojeny přímo do informačního systému, budou vaši pracovníci schopni provádět příjem surovin (zboží) a to každou manipulační jednotku (paletu apod.). V systému poté k informacím o této došlé surovině – na čtečce lze zadat množství, kvalitu suroviny, druh obalu, splnění termínu dodávky apod. – je přiřazena objednávka, dodací list a faktura.

S pomocí čteček lze také evidovat do systému potřebné pohyby manipulačních jednotek se surovinami z pozice na pozici a také sledovat expiraci surovin. Nekvalitní nebo prošlou surovinu nedovolí systém přesunout. Popřípadě Vám pomůže dohledat na které výrobky, nebo polotovary byla tato směs použita. Dále Vám čtečky přinesou úsporu času a papírů při inventuře, systém samozřejmě bere v úvahu i určené maximální procento ztráty materiálu způsobené manipulací a výrobním procesem, které se příslušným způsobem vnáší do karet a zaúčtovává.

Přehledná výroba pod drobnohledem systému

Moc dobře víme, jak je důležité sledování manipulačních kontejnerů, proto mohou být také označeny čárovými kódy. Podrobně sledován je i celý výrobní proces a to od vstupní suroviny, která je definovaná šarží dodavatele. Až po hotový výrobek definovaný šarží vaší společnosti. Laboratorní pracovníci mohou poté v systému potvrzovat požadovanou kvalitu, nebo v opačném případě zastavit výrobu.

Stejně jako kontejnery mohou být označeny čárovými kódy také míchačky, váhy ale i jiné stroje. Systém poté pracovníka upozorní, které zařízení lze použít a které je třeba dekontaminovat.

Nový informační systém vám umožní zavést přesnou evidenci práce. Sleduje, jaký výrobní příkaz určitý pracovník provádí, kdy jeho činnost začala a skončila, kdo další na příkazu pracoval.

S pomocí našeho systému lze vybudovat silný reporting a data použít pro další rozhodování při optimalizaci výrobního procesu.


Prohlédněte si v detailu implementaci ve společnosti
Trumf International s.r.o.