Velkoobchod

Komplexní oborové řešení rozšiřující Microsoft Dynamics 365 Business Central
Navertica Retail&Distribution

Vertikální řešení postavené na Microsoft Dynamics 365 Business Central obsahuje dvě samostatné části. Pro provozovny je určen modul Retail, zatímco modul Distribution je určen pro distributory případně i výrobce. Oborové řešení zahrnuje ekonomiku, nákup, prodej, sklady, příp. i výrobu a servis a je vhodné nejen pro samostatné prodejní nebo obchodní jednotky, ale i pro jejich majetkové či organizační seskupení.

Komplexní oborové řešení rozšiřující Microsoft Dynamics 365 Business Central
Navertica Retail&Distribution

Přínosy vertikálního řešení pro velkoobchody

 • On-line sledování nákladů a výnosů na jednotlivé útvary, provozovny a zboží => zlepšení hospodaření až o 25%.
 • Snížení skladových zásob až o 20%.
 • Zkrácení času potřebného pro provedení inventury až o stovky %, snížení ztrát.
 • Zkrácení času potřebného pro nakupování, snížení chybovosti nákupčích.
 • Zvýšení tržeb až o 15%.
 • Zkrácení času potřebného pro zpracování nákupních / prodejních faktur až o stovky %.
 • Snížení chybovosti, snížení časové náročnosti zpracování => snížení počtu pracovníků cca až o 5%.
 • Snížení nákladů na údržbu i upgrade softwaru.

Klíčové agendy provozovny jsou zejména:

 • Nákup zboží
 • Příjem dodaného zboží na sklad a výdej za skladu
 • Prodej přes pokladnu a příjem plateb
 • Přeceňování zboží, slevy
 • Identifikace zboží, inventury
 • Vykazování poukazů
 • Účetnictví, banka

Klíčové agendy distributora jsou zejména:

 • Objednávání zboží
 • Naskladnění a vyskladnění zboží
 • Distribuční i dealerský prodej, fakturace
 • Ceníky, přeceňování zboží, slevy
 • Identifikace zboží, inventury
 • Účetnictví, finance

Základním rysem komplexního oborového řešení Retail&Distribution je princip štíhlých procesů podporovaných jednotným uživatelským prostředím (Microsoft) na jediné databázi (Microsoft SQL).

Pro zajištění kvality a rozsahu služeb i jejich budoucí rozvoj je zapotřebí využívat softwarové nástroje pružně podporující všechny odborné, ekonomické, manažerské i podpůrné procesy. Komplexní oborové řešení jež je postaveno nad systémem Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV), je nezbytným pilířem takové strategie. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) je integrovaný ERP systém pro komplexní řízení organizací (ekonomika, nákup, sklady, prodej, atd.), který je možné při použití správné metodologie rychle a efektivně implementovat. Propojuje všechny pracovníky organizace a má jednoduché intuitivní ovládání.

Moduly Navertica Retail&Distribution rozšiřují standardní Microsoft Dynamics 365 Business Central o pokročilé nástroje pro identifikaci zboží čárovými kódy, práci s ceníky, pokladny, atd. Běžné funkčnosti Business Central, jako jsou navigace, dohledávání drill-down, filtrování apod. jsou samozřejmě dotaženy i do nových funkcionalit.