Potravinářství

Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply
jako ideální řešení pro potravinářské firmy!

Navertica CRM Solution for Food Distribution/Supply je komplexní oborové řešení především marketingových a obchodních procesů firem z oblasti potravinářské výroby a postavené na produktu Navertica PowerCRM s využitím Microsoft Power Apps.

Popis a možnosti řešení Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply

Řešení je již ve svém základu rozšířeno o funkcionality s ohledem na specifika potravinářské výroby a je možné jej napojit na další podnikové systémy (ERP, DMS).

Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply 
jako ideální řešení pro potravinářské firmy!

Zároveň je ale možné provádět úpravy dle specifických potřeb každého zákazníka. Oborové řešení Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply pokrývá oblast obchodu a podpory řízení vztahů se zákazníky, správu zákazníků i dodavatelů a umožňuje efektivní správu dat ve vztahu k vlastním produktům nebo konkurenci.

 • Řešení obchodních procesů v systému Navertica PowerCRM umožňuje akvizici nových a správu stávajících zákazníků, evidenci návštěv vč. získávání strukturovaných informací o zákaznících.
 • Ve vztahu k dodavatelům jsou řešeny procesy komunikace a podpory nákupu.
 • Systém obsahuje nástroje pro efektivní a komplexní řízení marketingových a prodejních aktivit.
 • V oblasti výrobků je zavedena evidence strukturované databáze (pro vlastní, popř. koncové produkty i konkurenční výrobky).

Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply 
jako ideální řešení pro potravinářské firmy!

Hlavní výhody řešení postaveném na Navertica PowerCRM

 • Zjednodušení a s tím související významná úspora času u všech procesů souvisejících s marketingem a obchodem včetně návrhu nabídek a objednávek.
 • Srozumitelné přehledy a výstupy z aktuálních dat a významné zvýšení hodnoty a efektivity manažerských výstupů.
 • Provázání aktuálních dat a informací vedených v různých podnikových systémech.
 • Přechod na informační systém se zárukou dalšího rozvoje.

Obchod a obchodní proces

Řešení obchodních procesů v systému Navertica PowerCRM Solution for Food Distribution/Supply umožňuje pracovníkovi detailně sledovat, evidovat a řídit každý obchodní vztah, který lze dělit na požadované skupiny dle specifických požadavků (např. základní – zákazník, finální zákazník, dodavatel a konkurent. Uživatelé si mohou přesně podle vlastních potřeb vygenerovat výstupní šablony nebo platformy, jejich obsah (přehledy, grafy a jiné sestavy informací) a vyhodnocování. Vaši pracovníci získají nástroj na podporu obchodních procesů, který jejich práci zjednoduší a zároveň zefektivní a zviditelní obchodní aktivity a výkony obchodníků. Díky přehledům dostupným kdykoliv z aktuálních dat management snadno sleduje výkon a používá nastavené metriky pro hodnocení.

Klíčový nástroj pro management

Významným přínosem je zpřehlednění obchodních aktivit a výkonů jednotlivých pracovníků. Díky dostupným nástrojům a srozumitelným přehledům a výkazům z aktuálních dat může management provádět hodnocení velmi snadno (např. porovnávat parametry jako průměrný počet schůzek na obchodníka za určité období a počet objednávek, atp.).


Řeší váš management tyto problémy?

 • Omezené funkcionality a nedostatek nástrojů pro efektivitu práce, reporting a celkovou podporu růstu.
 • Evidence vedené pouze v Microsoft Excel nebo podobné aplikaci.
 • Absence srozumitelných přehledů a výkazů získaných z aktuálních dat.
 • Potřeba komplexně pokrýt a sjednotit obchodní a marketingové procesy.
 • Nedostatečná komunikace a výměna informací v obchodním řetězci a sdílení informací v rámci celé firmy.
 • Ztráta informací s odchodem obchodního zástupce.
 • Nalezení zkušeného dodavatele pro dlouhodobou spolupráci při údržbě a dalším rozvoji informačního systému.

Můžeme vám pomoci!

 • Přechod na spolehlivý informační systém (Microsoft Power Apps) s řešením podpory obchodních a marketingových procesů na míru potřebám firmy, resp. produktových specialistů, obchodních zástupců a managementu firmy.
 • Nahrazení stávajících evidencí vedených v MS Excel nebo podobné aplikaci a sjednocení dat o zájemcích, zákaznících, koncových zákaznících, konkurenci a produktech.
 • Sladění aktuálnosti dat vedených v samostatných systémech, např. v účetnictví, dokument management systému a izolovaných podpůrných databázích s daty v CRM systému.
 • Možnost evidence informací o koncových zákaznících, kteří nemají se společností přímý obchodní vztah, a to na základě informací poskytnutých obchodními zástupci a jinými pracovníky v rámci průzkumu trhu.
 • Zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti celého obchodního řetězce.
 • Získání nástroje ke zvýšení efektivity prodeje, na podporu dalšího obchodního růstu a rozvoje společnosti a získání nových funkcionalit podle specifických požadavků.

Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply a možnost napojení na další systémy

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central – podnikový informační systém (ERP)

Pro vybrané oblasti jako jsou např. kontakty, evidence výrobku apod. je řešení připravené k propojení s ekonomickým softwarem Microsoft Dynamics 365 Business Central. Import/export dat je prováděn obousměrně a automaticky. Díky pravidelné synchronizaci dat má uživatel k dispozici veškeré informace na jednom místě – ať už k prodeji výrobků nebo fakturaci. Více o Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 • Microsoft SharePoint – Document Management System (DMS)

Oborové řešení je připraveno k propojení s platformou Microsoft Sharepoint pro efektivní správu dokumentů. Díky tomu mohou uživatelé například vytvářet přímo v Microsoft Dynamics CRM i obsáhlejší dokumenty. Více o Microsoft SharePoint.

Soubory ke stažení