Zdravotnictví

Zajímáte se o nejrůznější aspekty rozvoje technologií ve zdravotnictví? Kladete si otázky, jak prakticky postupovat při dalším rozvoji digitalizace ve vaší nemocnici, poliklinice nebo ambulanci?

Ať jste privátní nebo státní zařízení, velké či malé, hlavním cílem je zdraví pacientů. Nezanedbatelným aspektem péče o zdraví jsou však náklady na zdroje – finanční, lidské i časové. Ale jak reagovat na požadavky turbulentní doby, kdy přijmout výzvy éry digitální transformace a proč nahradit monolity stávajících nemocničních informačních systémů?

Rádi vás seznámíme s moderním přístupem k elektronizaci zdravotnictví. Dáme vám odpovědi na otázky týkající se mnohostranného sdílení a využití dat, bezpečnosi, rozvoje nových technologií, morálního a technologického stáří současných IT řešení na trhu.

Komplexní přehled NAVERTICA řešení pro propojení zdravotnictví s moderními technologiemi. Věnujte méně času administrativě a více času svým pacientům.


Seznamte se s možnostmi využití digitálních technologií ve zdravotnictví a získejte nový náhled na informační systém, který dnes používáte.

Navertica Telemedicína (NaTMed)

Cloudová aplikace Telemedicína – NaTMed je určena pro zdravotnická zařízení, která chtějí umožnit svým klientům / pacientům komplexní elektronickou komunikaci s lékařem včetně nahlížení do své dokumentace.

Na straně lékaře se pak jedná o komunikaci napojenou na komplexní klinický systém NaClin s databází strukturovanou podle celosvětové zdravotnické normy HL7.

Více informací naleznete na stránce Telemedicína.


Navertica Hospital Information System (NaHIS)

Navertica Hospital Information System (NaHIS) je komplexní informační systém pro zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou a/nebo ambulantní péči. Je určen zejména pro ta zdravotnická zařízení, která chtějí být ekonomicky efektivní a potřebují k tomu vhodné nástroje.

SolutionSheet NaHIS ke stažení


Navertica Hospital ERP (NaHERP)

Navertica Hospital ERP (NaHERP) je klíčovou součástí Navertica Hospital Information Systém (NaHIS). NaHERP je ekonomický systém vytvořený na ERP platformě Microsoft Dynamics Business Central a je vhodný pro nemocnice, polikliniky a léčebny.

SolutionSheet NaHERP ke stažení


Navertica Clinical Information System (NaClin)

Navertica Clinical Information System (NaClin) je informační systém určený pro zpracování lékařské i ošetřovatelské dokumentace a řízení provozu zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou a/nebo ambulantní péči. NaClin je vytvořený na platformě Microsoft Dynamics PowerApps.

SolutionSheet NaClin ke stažení


Navertica Hospital Logistics (NaHLog)

Modul Navertica Hospital Logistics (NaHLog) je součástí Navertica Hospital ERP (NaHERP) a určen pro objednávání a dodávání léčiv, speciálního i všeobecného materiálu od dodavatelů, z centrálního skladu či z jiných oddělení nemocnice. Komplexní evidence léčiv a materiálu je propojena s ostatními moduly Microsoft Dynamics Business Central, zejména s fakturaci, sklady, rozpočty atd. Vedle materiálu umožňuje také objednávat i služby jako např. údržbu apod.

ProductSheet NaHLog ke stažení


Navertica Hotel Services (NaHS)

Navertica Hotel Services (NaHS) je součástí Navertica Hospital Information System (NaHIS). NaHS je nadstavbový systém vytvořený na platformě Microsoft Dynamics Business Central a je vhodný pro nemocnice, polikliniky, léčebny, zdravotní systémy s lůžkovým režimem.

ProductSheet NaHS ke stažení


Navertica fakturace samoplátcům a pojišťovnám (NaHInv)

Navertica fakturace pojišťovnám a samoplátcům (NaHInv) je součástí Navertica Hospital Information Systém, resp. Navertica Hospital ERP. NaHInv je nadstavbový systém vytvořený na ERP platformě Microsoft Dynamics Business Central a je vhodný pro nemocnice, polikliniky, léčebny a zdravotní zařízení.

ProductSheet NAHInv ke stažení