Personální agentury

Navertica Recruitment
& Staffing

Flexibilní řešení pro nábor zaměstnanců a jejich rozvoj!

Jedná se o na míru nastavitelné řešení vytvořené týmem našich CRM specialistů na základě jejich mnohaletých zkušeností. Funguje na platformě Microsoft Dynamics 365, která představuje robustní, průběžně aktualizovaný systém usnadňující správu náborových a personálních procesů.

Setkáváte se u vás s těmito výzvami?

Jsou vaši personalisté nuceni

 • Dělat opakovanou práci vedoucí k duplikacím a chybám?
 • Bojovat s izolovanými ostrovy dat? (např. data o klientech, uchazečích, zaměstnancích, jsou na různých místech a v různých formách)
 • Nejsou s firmou v kontaktu při služebních cestách?
 • Mají potíže při vyhledáváním historické komunikace?
 • Nemohou zacházet se všemi zákazníky/kandidáty stejně?

Vedoucí pracovníci

 • Nemají informace o každodenních aktivitách zaměstnanců?
 • Pořádají porady, aby se dozvěděli o činnosti zaměstnanců?
 • Nevíte, proč kandidát vaši nabídku odmítl nebo nepřijal?

Firemní procesy můžete díky zabudovaným funkcím optimalizovat a kontinuálně inovovat. Prostředí Microsoft Dynamics 365 podporuje rychlejší interakci s obchodními partnery, automatizované pracovní postupy a spolupráce s aplikacemi Microsoft 365 zvyšují efektivitu uživatelů.

Výhody řešení

 • Kompletní pokrytí personálních procesů
 • Postaveno na neustále rostoucí platformě společnosti Microsoft
 • Provázáno s dalšími produkty Microsoft
 • Přizpůsobitelné = snadné úpravy dle vašich potřeb
 • Škálovatelné, modulární, robustní
 • Světové TOP řešení na trhu CRM systémů
 • Uživatelsky-přívětivé
 • Implementace OnPremise nebo On-line (Microsoft cloud)

Co nabízí řešení postavené na platformě Microsoft Dynamics 365?

Univerzální oceněná platforma Microsoft Dynamics 365 zajistí kompatibilitu s nástroji Microsoft Exchange, Microsoft 365, Power BI a dalšími aplikacemi společnosti Microsoft.

Škálovatelná, rozšířitelná, přizpůsobitelná modulární platforma obsahující původní nebo nově vytvořené komponenty.

Podpora mobility pro systémy Android, iOS.

Možnosti komunikace – podpora IP telefonie, nové okno při příchozím volání s informacemi o volajícím a SMS zprávami pro komunikaci s kandidáty pro nábor nebo se zaměstnanci.

Klíčové funkce


Náborový proces

Pracovní proces

360° přehled uchazeče: znalosti, očekávání, zkušenosti a komunikace.

Péče o zaměstnance, pracovní smlouvy, pracovní agendy a jiné záznamy.

Převod textu CVs do struktury pro vyhledávání.

Vypočet postupů, bonusů nebo škod.

Snadné vyhledání uchazeče.

Ubytování pro přespolní zaměstnance.

Správa poptávaných pozic, výběru a konverze z pohovorů s uchazeči o zaměstnání.

Přidělování ochranných pomůcek, zásob a souvisejících položek ze skladu na zaměstnance.


Zajímá vás tato oblast ?