Digitální úřad

Komplexní podpora pro řízení kvality,
s důrazem na komplexní řízení dokumentů i ve vašem úřadě!

Promyšlená softwarová podpora pro řízení kvality dle normy ISO 9001 a souvisejících.

Produkt NaverticaPoint 365, postavený na platformách Microsoft Power Apps a Microsoft SharePoint Online komplexně pokrývá životní cyklus řízených dokumentů.

Digitální úřad

Seznamte se s přínosy řešení

 • Elektronizace.  Výrazná úleva od papírových dokumentů.
 • Bezpečnost.  Několika úrovňová ochrana proti neúmyslné i úmyslné ztrátě dat.
 • Okamžitý přehled.  Management má kdykoli zcela aktuální přehled o stavu systému QMS.
 • Integrace.  Kompatibilita a integrace s produkty Microsoft.
 • Přehledná menu.  Přehledná menu nabízející všechny akce, které mají v daný okamžik smysl a na něž má uživatel oprávnění.
 • Navigace.  Po straně obrazovky je neustále dostupná navigace, takže se uživatel nikdy neztratí.
 • Úspora času.  Uživatelům systém v závislosti na jejich pracovním zařazení ušetří řádově až desítky procent času.
 • Jednoznačnost.  Uživatel vždy ví, které verze dokumentů jsou aktuální a kdo na nich pracuje či pracoval.

Využijte klíčové funkce

 • Automatické verzování a archivace dokumentů a záznamů, velký důraz na odstranění nadbytečných dokumentů v listinné podobě.
 • Popisky souborů, které jsou libovolně konfigurovatelné, pracovní postupy: připomínkovací řízení aplikovatelné na libovolný dokument (připomínkování, schvalování a další).
 • Potvrzení seznámení se s dokumenty: jednoduché a prokazatelné, plně automatické – systém pravidelně kontroluje změny v dokumentech i zařazení uživatelů v organizaci.
 • Časová známka: automatické zaznamenávání data a času změn v záznamech a dokumentech.
 • Autor změn: automatické zaznamenávání původce změny v záznamech a dokumentech.
 • Plně automatické nástěnky a e-mailová upozornění na změny, prvky upozornění na blížící se termíny (např. schválení dokumentu, nutnost provést revizi, datum vyřešení neshody, konání auditu, seznámení se s dokumentem…).