NaverticaPoint 365

Cloudový systém pro efektivní řízení obchodu, informací, dokumentů
i podpůrných podnikových procesů 

NaverticaPoint 365 je komplexní řešení na řízení obchodu, informací, dokumentů a podnikových procesů, postavené na technologiích společnosti Microsoft, konkrétně PowerApps a SharePoint. 

Řešení se skládá ze 7 samostatných nezávislých modulů. Organizace může využívat všechny moduly NaverticaPoint 365 nebo si vybrat pouze ty, které potřebuje.

Specializované cloudové řešení NaverticaPoint 365 je určeno pro komerční sféru, zdravotnictví i veřejnoprávní organizace. Je vhodné do společností výrobních, tak i poskytujících služby, bez ohledu na obor, velikost, předmět činnosti a typ organizace. 

Klíčové funkce NaverticaPoint 365 

 • Grafický konfigurátor nabídek 
 • Správa smluv 
 • Incident management 
 • Řízení a správa projektů 
 • Řízená dokumentace 
 • Automatizace procesu schvalování 
 • Nastavení přístupových oprávnění 
 • Systém pro vedení porad a jednání 

Výhody řešení NaverticaPoint 365

 • Synchronizace e-mailové komunikace s Outlookem 
 • Nativní integrace s dokumenty na SharePointu 
 • E-mailové připomínkovače 
 • Responzivní design 
 • Podpora více jazyků 
 • Nativní integrace s PowerBI 
 • Možnost integrace s ERP systémy 


Moduly NaverticaPoint 365 

 • Sales Enhanced 

Kompletní pokrytí obchodního procesu, od iniciálního kontaktu s potenciálním zákazníkem, přes následnou komunikaci, specifikaci nabídky, kalkulaci, kvalifikaci příležitosti až po překlopení do realizační fáze – zakázky či projektu. Samozřejmostí je centrální databáze zákazníků, kontaktů, produktové katalogy, slevové mechanismy a propojení s DMS pro ukládání obchodních dokumentů. 

 • Sales Configurator 

Pro pokročilejší kalkulace, kde si obchodník nevystačí s vyplněním položek budoucí nabídky zadáním parametrů – jako produkt, cena za kus, počet kusů, sleva – lze využít grafický konfigurátor. Ten uživateli nabídne kromě produktové hierarchie, up sellu, cross sellu možnost načítat dynamicky data například z ERP systému a již v průběhu vytváření kalkulace provádět na pozadí nejrůznější kontroly, filtrování a výpočty. 

 • Contract Management 

Smlouvy mohou být vázány jak na obchodní fázi případu, ze které smlouva vznikla, tak na druhé straně i na oblast podpory, kde lze řešit návaznosti na požadovanou reakční dobu, délku záručních lhůt a podobně. Modul dále obsahuje workflow pro připomínkování a schvalování smluv a samozřejmě je možné ukládat předmětné soubory do DMS na pozadí. 

 • Incident Management 

Modul pro správu požadavků typu helpdesk/servicedesk. Umožňuje řízené zakládání incidentů z e-mailu či dalších zdrojů, správu front, řízení přidružené komunikace synchronizované s Exchange/Outlookem, dispečink incidentů, metriky, sledování a evidenci SLA v návaznosti na nastavení či evidované smlouvě, notifikační a eskalační mechanismy, a samozřejmě také návaznost na DMS. 

 • Project App 

Aplikace, která je určena pro řízení a správu projektů, od přípravy přes realizaci až po dokončení či přechod do fáze podpory. Poskytuje vedoucímu projektu nástroje pro řízení a správu projektů. Vychází z předpokladu, že v průběhu obchodního procesu byla mezi společností a jejím zákazníkem uzavřena smlouva, na jejímž základě je projekt realizován a je pokryta obchodní fáze projektu. Modul pokrývá celý životní cyklus projektu.  

 • Conference Point 

Systém pro vedení porad a jednání. Evidence je strukturována do tří úrovní: porady, body, úkoly. Každá porada může mít více bodů a každý bod žádný, jeden nebo více úkolů. Tyto entity jsou vždy společné, tj. všechny porady mají společné úložiště, to stejné platí pro body i úkoly. Je tak možné velmi jednoduše zobrazovat komplexní přehledy podle přání uživatele. Modul dále obsahuje funkcionality šablonování opakujících se bodů a evidenci bodů, které se řeší na více poradách po sobě. 

 • ISOPoint 

Modul zaměřený na řízenou dokumentaci. Příručka kvality, směrnice, instrukce, postupy, formuláře i jiné dokumenty a řízení záznamů. Modul pokrývá komplexní životní cyklus těchto dokumentů, od vytvoření, přes co-authoring, připomínkování, schvalování, až po plně automatizované seznamování uživatelů s nově vydanými dokumenty. Aplikace využívá systém úkolů jako nástroj pro zadávání a sledování práce. Po spuštění workflow, jak automatizovaném, tak ručním, mají oprávněné osoby přehled o tom, kdo dostal jaký úkol a jak ho plní.