NaverticaPoint 365

Systém pro efektivní řízení dokumentů, úkolů a podpůrných procesů pro SharePoint Online

NaverticaPoint je osvědčený, uživatelsky přívětivý a promyšlený systém, skládající se z modulů, které vám poskytnou žádané a užitečné funkcionality.

Řešení NaverticaPoint vám mimo výše uvedené moduly poskytne také možnosti, jak vaše dokumenty podstatně lépe spravovat. Je vhodné do něj migrovat stávající dokumentová úložiště a případně pak také evidence MS Excel, kde vám SharePoint poskytne lepší auditní stopu. Nejen na tyto typy datových úložišť pak navazují funkční celky řešení NaverticaPoint, pro správu dokumentů různých typů a pokročilou týmovou spolupráci nad sdílenými daty:

Globální funkcionality řešení

  • Workflow
  • E-mailové notifikace
  • Zastupování uživatelů
  • Verzování (a auditní stopa)
  • Uživatelské notifikace
  • Podrobné nastavování oprávnění
  • Metadata (popisky) souborů
  • Zabezpečení, obnovitelnost
  • Centralizace dat


Přehled modulů

IntraPoint

intranetové řešení sloužící především jako portál pro běžné firemní agendy, jako například recepce, žádosti o dovolenky, helpdesk, úložiště dokumentů. Z funkčností týmového portálu jmenujme dále například pracovní prostory pro jednotlivé útvary, resp. týmy pracující na určitém společném úkolu.

ISOPoint 

komplexní SW podpora pro ISO 9001, pokrývá klíčové požadavky této normy ve funkčním celku. Je zaměřen na maximální úsporu času uživatelů a úlevu od listinných dokumentů, s důrazem na řízenou dokumentaci včetně plně automatizovaného seznamování uživatelů s dokumenty a se zachováním potřebné auditní stopy.

PartnerPoint

promyšlené pracovní prostory pro týmy, které tvoří vaši uživatelé s vašimi partnery – ať už se jedná o dodavatele či odběratele. Jakmile potřebujete mít společné místo na vkládání dokumentů, odkazů, informací, úkolů, kontaktů i kalendářů tak, abyste měli jistotu, že právě zde mají všichni čerstvé a přehledné informace, PartnerPoint v podobě intuitivního webového rozhraní je tu pro vás.

TaskPoint

pokročilý systém správy úkolů. Základním prvkem je úkol, který určuje, že má daný uživatel provést požadované do určitého termínu. Každý úkol má také zadavatele, prioritu, stavy, vícejazyčné notifikace. Systém řeší hierarchii, tzn. vztahy nadřízený – podřízený, historii úkolu, schvalování splnění úkolu, metriky, posun termínu splnění a mnoho dalších souvislostí. Úkoly je možné rozdělovat do stromové struktury. Samozřejmostí je podrobné řízení přístupových oprávnění na úkoly, týkající se vlastníka úkolu, zadavatele, nadřízených a zastupujících pracovníků. TaskPoint je opatřen sadami ikon a dalšími podpůrnými funkcionalitami přibližující přívětivost prostředí k „one-click“ ideálu, pokročilá business logika modulu se stará o to, aby uživatel neměl možnost provést nečekanou či nežádoucí akci.