CRM – řízení vztahů se zákazníky

Jedná se o kategorii integrovaných softwarových řešení založených na údajích, která zlepšují způsob interakce a obchodování se zákazníky. CRM systémy vám pomáhají spravovat a udržovat vztahy se zákazníky, sledovat prodejní kontakty, marketing a potrubí a poskytovat realizovatelná data.

Microsoft Dynamics 365 Sales

Rozumějte svým zákazníkům, zůstávejte s nimi ve spojení, budujte s nimi plnohodnotné vztahy a přizpůsobujte se rychlým změnám v digitálním prodeji s Microsoft Dynamics 365 Sales. Pokud je jedním z vašich cílů aktivní tvorba a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se svými zákazníky, víte, že umění pochopit a předvídat přání, potřeby a nákupní zvyklosti zákazníků napomáhají k růstu vaší společnosti, síle a podpoře vaší značky.

Navertica PowerCRM

Nepostradatelné obchodní řešení pro zaneprázdněné specialisty, kteří potřebují komunikovat se zákazníky a současně si zachovat vysokou produktivitu v kanceláři i v terénu. Na každou schůzku dorazíte plně připravení a můžete si aktualizovat poznámky, úkoly, kontakty a přílohy s relevantními záznamy služeb a prodeje, dokud ještě máte všechny podrobnosti v paměti.

Microsoft Dynamics 365 Marketing

S inteligentním řešením Microsoft Dynamics 365 Marketing dokážete efektivně pracovat při tvorbě obsahu komunikačního sdělení, zajímavě kombinovat vhodné komunikačních kanály v komunikačním mixu, inovativně přistupovat k segmentaci zákazníků, a především využívat síly analytických nástrojů systému založených na umělé inteligenci.