ERP – podnikové informační systémy

Vedení každé organizace stojí před tímto problémem: Na jedné straně má pracovníky s jejich schopnostmi, na druhé straně má procesy, které v této organizaci probíhají a ze kterých vyplývají určité pracovní role.
Výzvou pro vedení organizace je přiřadit ke správným pracovníkům správně definované pracovní role, které jsou vynuceny správně definovanými procesy. Aby správní pracovníci mohli plnit správně definované pracovní role, potřebují k tomu správné nástroje – v našem pojetí správné SW nástroje.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Moderní aplikace pomáhá firmám podporovat a zefektivnit procesy v oblasti financí, prodeje, logistiky a skladování, výroby, servisu i personalistiky. Manažerům poskytuje aktuální finanční data, která jsou provázaná s obchodními i marketingovými aktivitami.

Navertica Business Case

Rozšíření funkci Microsoft Dynamics 365 Business Central. Umožňuje seskupovat nákupní a prodejní dokumenty do složek Obchodních případů (Business Case). Usnadňuje vyhledávání a vyhodnocování Obchodních případů – vašich zákaznických projektů.

Dynamics 365 for Finance and Operations

Komplexní systém, který umožňuje sjednotit globální finanční služby a operace, pomáhá provádět rychlá a relevantní rozhodnutí. Pomáhá podnikům rychle se přizpůsobit měnícím se požadavkům trhu a urychlit růst podniků.

Navertica POS Base CZ

Navertica POS Base CZ rozšiřuje standardní funkce Microsoft Dynamics 365 Business Central o uživatelsky přívětivé pokladní funkce. Umožňuje vytvářet a zpracovávat účtenky, spravovat hotovostní operace, jako například vklad nebo výběr hotovosti, a zobrazení dostupnosti zboží.

Navertica 365 BC Packages

Vedení každé organizace stojí před tímto problémem: Na jedné straně má pracovníky s jejich schopnostmi, na druhé straně má procesy. Aby správní pracovníci mohli plnit správně definované pracovní role, potřebují k tomu správné nástroje – v našem pojetí správné SW nástroje.

Přechod z ON-PREMISE na CLOUD

Používáte stále on-premise verzi Microsoft Dynamic NAV nebo Business Central? Chcete migrovat do cloudu Dynamics 365? Migrujte nenásilně a efektivně – program přechodu z BREPu na CSP vám nabízí větší časovou flexibilitu k efektivnějšímu, cenově dostupnějšímu a bezpečnějšímu přesunu do cloudu.