Implementace systému

NAVERTICA používá pro implementaci systémů speciální projektovou metodologii Navertica Agile.

Základní vlastnosti této metodologie jsou:

 • Pevný rozpočet a termín spuštění systému, flexibilní součinnost zákazníka.
 • Postupné vytváření a uvolňování funkcionality po dílčích částech v průběhu implementace.
 • Zakázkové modifikace (pokud jsou třeba) jsou vytvářeny postupně v průběhu implementace.

Implementační projekt sestává z níže uvedených fází, přičemž pořadí jednotlivých fází není závazné a některé fáze mohou probíhat souběžně nebo opakovaně:

 1. Workshopy
 2. Zakázkové modifikace
 3. Konfigurace
 4. Testování
 5. Školení
 6. Migrace dat
 7. Nasazení a spuštění systému
 8. Řízení projektu

Jednotlivé fáze obsahují jmenovitý výčet položek z Navertica katalogu služeb s rozpočtovaným objemem každé z poskytovaných služeb. Výsledný celkový rozpočet implementace systému tak obsahuje jak seznam prováděných prací, tak také jejich objem.

Rozpočet implementačního projektu lze měnit dohodou obou stran.


Redukovaná implementace systému

Projektovou metodologii Navertica Agile je možné použít ve zjednodušené formě i pro implementace standardních systémů (Microsoft + Navertica moduly) nebo jejich částí. I v tomto případě je závazný pevný rozpočet i další vlastnosti metodologie, avšak výčet aplikovatelných položek služeb je významně redukován ve srovnání s plným Navertica katalogem služeb.

Redukovaná implementace systému se uplatňuje nejčastěji u jednoduchých systémů běžících v prostředí cloudu.


Integrace systémů

Pro řadu zákazníků je důležité propojit různé produkty Microsoft mezi sebou nebo systémy na platformě Microsoft s moduly Navertica integrovat se systémy třetích stran. NAVERTICA má bohaté zkušenosti s řešením integrací a s použitím specializovaných integračních nástrojů.