Navertica Banking

Usnadněte si komunikaci s bankovními ústavy! 

Aplikace Navertica Banking rozšiřuje produkt Microsoft Dynamics 365 Business Central o efektivní funkce pro komunikaci s bankovními ústavy. Komunikace probíhá off-line za pomoci souborů v nejběžnějších formátech používaných českými bankami. Aplikace nijak nemění standardní proces zpracování bankovního styku v Microsoft Dynamics 365 Business Central, pouze jej vhodně rozšiřuje. 

Navertica Banking můžete získat zde > Microsoft Appsource

Hlavní funkce

  • Volitelný import výpisu ze souboru do bankovního výpisu, deníku odsouhlasení plateb 
  • Export platebního příkazu dle nastaveného formátu 
  • Slučování plateb v rámci platebního příkazu 
  • Tisk Avíza o platbě při sloučených platbách 

Hlavní výhody

  • Snížení rizika výskytu chyb pomocí odstranění ručního zadávání bankovních výpisů a platebních příkazů
  • Automatizace zadávání bankovních výpisů a vytváření platebních příkazů
  • Snížení nákladů za bankovní poplatky pomocí sloučených plateb


Podívejte se i na další naše aplikace >