Navertica Telemedicína (NaTMed)

ff 

Cloudová aplikace Telemedicína – NaTMed je určena pro zdravotnická zařízení, která chtějí umožnit svým klientům / pacientům komplexní elektronickou komunikaci s lékařem včetně nahlížení do své dokumentace.

Na straně lékaře se pak jedná o komunikaci napojenou na komplexní klinický systém NaClin s databází strukturovanou podle celosvětové zdravotnické normy HL7. 


Umožněte svým klientům/pacientům komplexní elektronickou komunikaci s lékařem a využijte přínosy aplikace Telemedicína NaTMed naplno:

ff

 • Provozování systému i aplikace v cloudu
 • Možnost přístupu do aplikace ze strany pacienta z počítače, tabletu či smartphonu (Windows, Android, IOS).
 • Přístup do aplikace pro pacienty zdarma
 • Náklady na provozování systému nese zdravotnické zařízení
 • Účtování vzdálených konzultací pojišťovně
 • Nulové investiční nároky, pouze provozní náklady
 • Platby jsou prováděny měsíčně bankovním převodem nebo platební kartou
 • Aplikace je vytvořená na platformě Microsoft Dynamics 365 PowerApps


Zajímá vás v detailu, co vše je možné aplikací zastřešit a jak co nejefektivněji komunikovat vzdáleně?

Inspirujte se v našem SolutionSheetu Navertica Telemedicina NaTMed


Jaké základní funkcionality přináší aplikace Telemedicína NaTMed?

Na straně pacienta

Aplikace NaTMed obsahuje v návaznosti na zabudovanou pacientskou databázi zejména tyto služby: 
 • Přihlášení do pacientského webového portálu  zdravotnického zařízení jménem a heslem (event. kliknutím na příslušnou ikonu) 
 • Kalendáře lékařů včetně rezervací, objednávání a potvrzování termínů   
 • Zabezpečenou hlasovou a video komunikaci, logování ukládané do pacientské databáze 
 • Zabezpečenou textovou komunikaci (chat) ukládanou do pacientské databáze  
 • Zabezpečenou komunikaci strukturovanými daty (formuláře, úkoly, dotazníky, tabulky apod.) ukládanými do pacientské databáze 
 • Strukturovanou komunikaci pomocí tiketů (HelpDesk), ke kterým je možné připojit různé přílohy (např. zprávy, fotografie, apod.).  Vše ukládané do pacientské databáze. 
 • Možnost náhledů pacienta na zpřístupnitelná data uložená v klinickém / ambulantním systému (např. laboratorní výsledky) 
 • Rozhraní pro on-line napojení medicínských přístrojů 
 • Rozhraní pro alarm systémy (např. Záchranka) aktivované při zjištění předdefinovaných hodnot určených datových polí.

Na straně lékaře

Pacientská databáze (NaClin) pokrývá zejména následující funkcionality: 
 • Přihlášení do klinického / ambulantního systému zdravotnickým pracovníkem jménem a heslem, přiřazení pracoviště a odborností pracovníka dle nastavených parametrů odborných týmů 
 • Identifikace pacientů (Registr pacientů) včetně všech potřebných údajů
 • Plánovací / objednávací kalendáře pro různé lékaře či pracoviště
 • Variabilní „sesterská“ pracovní plocha ambulancí (kalendář, pacienti objednaní, v čekárně, rozpracovaní, uzavření) 
 • Ambulantní karta a záznamy návštěv, ordinace, medikace, evidence poskytované zdravotní péče, seznamy dokumentů, evidované souhlasy, vystavování potvrzení, diety, …  
 • Preskripce, eRecepty, eNeschopenka 
 • Instrukce a úkoly pro pacienty, kontrola plnění (např. aplikace léků) – lze zapsat lékařem, ale především lze plnit vzdáleně přímo pacientem pomocí webového portálu  
 • Žádanky na vyšetření, poukazy, laboratorní výsledky, výsledky zobrazovacích metod 
 • Zaznamenání provedených výkonů (např. vzdálená konzultace) pro pojišťovnu nebo samoplátce 
 • Statistické výstupy v grafickém prostředí BI 
 • Rozhraní pro jiné nemocniční systémy.


Kontaktujte nás!

Neváhejte se obrátit se svými dotazy ohledně řešení Telemedicína na našeho obchodního konzultanta, rád vám zodpoví veškeré dotazy.

Petra Havrlíková
petra.havrlikova(at)navertica.com