Výzkum a vývoj komplexní aplikace pro telemedicínu v rámci dotačního programu

Ve společnosti NAVERTICA byl spuštěn v rámci Programu APLIKACE, který je podporován Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dotační projekt Výzkum a vývoj Komplexní SW aplikace pro telemedicínu – Advanced TeleMed System.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020051

Období realizace: 14012020–31122022  (datum zahájení projektu je orientační)

Předmět projektu navazuje na dřívější vývojové aktivity společnosti NAVERTICA a.s. z oblasti medicínského prostředí a na základě výzkumu možného použití metod umělé inteligence a robotiky a vyvinout sofistikovanou softwarovou aplikaci Advanced TeleMed System. Tato softwarová aplikace přispěje ke zvýšení péče o pacienty a snížení nákladů na jejich léčbu. Výstupem projektu bude nový software, konkrétně softwarová aplikace Advanced TeleMed System.

V rámci projektu budou realizovány aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na vývoj nové softwarové aplikace Advanced TeleMed System

Jaký problém projekt řeší? Telemedicína podle dosavadních zkušeností představuje významné usnadnění života pro chronicky nemocné pacienty i jejich lékaře. Kontrola v nemocnici je nutná jednou za rok, tedy dvanáctkrát méně často než obvyklé každoměsíční kontroly. U jiných pacientů by zase dálkové spojení s lékaři mělo zabránit komplikacím, které hrozí při chronických nemocech.

Očekávané přínosy projektu:

  • Lékař může zjistit aktuální stav pacienta a na dálku mu poradit nebo poskytnout službu.
  • Dostupná péče i pro ty pacienty, kteří bydlí v místě, kde není potřebné odborné pracoviště součástí místního zdravotnického zařízení.
  • Významné usnadnění života pro chronicky nemocné pacienty i jejich lékaře. Omezí se četné kontroly u lékaře, ale lékařský dohled nad pacientem se nesníží.
  • To zajistí menší vytížení zdravotnického personálu, snížení objednací doby k lékařům a kratší čekací lhůty v čekárnách.
  • Dálkové spojení s lékaři umožní zabránit komplikacím, které hrozí při chronických nemocech.
  • Pacienti budou po digitální konzultaci se svým lékařem vědět, kam se s různými problémy obrátit (na které odborníky či pracoviště).
  • Lékař má dostupné objektivní údaje o zdravotním stavu pacienta, nezkreslené např. v důsledku tzv. strachu z bílého pláště, tyto hodnoty jsou navíc monitorovány dlouhodobě, a podávají objektivnější obraz.
  • Menší finanční náklady pro pacienta (konzultace je poskytována „doma“).
  • Nižší finanční náklady pro zdravotní pojišťovny, protože se budou provádět jen ta vyšetření, která jsou opravdu nutná.
  • Velký přínos pro obyvatele odlehlých oblastí, kteří nyní kvůli běžnému vyšetření musí za lékařem jezdit i desítky kilometrů daleko.

Do realizace projektu budou zapojeny (v rámci smluvního výzkumu a vývoje) dvě instituce:

Fakultní nemocnice Olomouc, resp. pracoviště Národní telemedicínské centrum,
které bude jednak plnit úlohu odborného konzultačního partnera, jednak testovacího pracoviště v medicínském provozu.

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
jež bude poskytovat konzultace v oblasti využití umělé inteligence v medicíně.