Ukázky výstupů projektu Výzkum a vývoj pokročilého informačního systému pro zdravotnictví první linie s použitím umělé inteligence

Webový portál www.LekarVzdalene.cz

Ambulantní systém NaClin pro kardiologickou ambulanci

Virtuální expert Merlynn, stručný popis aplikace

Virtuální expert pro diagnosticko-terapeutický proces

Vytvoření žádanky na laboratorní vyšetření pro kardiologickou ambulanci a jeho integrace do Ambulantního systému.

Virtuální expert pro komunikace lékaře s pacientem

Virtuální expert integrovaný s Ambulantním systémem

pro lékařskou kontrolu přijatých laboratorních výsledků

Cloudová aplikace pro příjem a jednoznačnou identifikaci

žádanek a vzorků na laboratorní vyšetření od zdravotnických organizací / nezdravotnických organizací

Webový portál pro příjem výsledků

z profesionálních laboratorních přístrojů vybavených IoT a jejich zařazení do zdravotní dokumentace pacienta v Ambulantním systému

Cloudová aplikace pro přístup autorizovaných uživatelů státní správy

Multitenant ERP