Potravinářství

Navertica CRM řešení pro odvětví potravinářství

Toto řešení pokrývá specifika výrobních firem z oblasti potravinářství.

Jedná se o komplexní vertikální řešení především marketingových a obchodních procesů postavené na platformě Microsoft Dynamics CRM.

Hlavní výhody řešení v kostce:

 • Zjednodušení a s tím související významná úspora času u všech procesů související s marketingem a obchodem včetně návrhu nabídek a objednávek.
 • Srozumitelné přehledy a výstupy z aktuálních dat.
 • Významné zvýšení hodnoty a efektivity manažerských výstupů.
 • Provázaní aktuálních dat a informací vedených v různých podnikových systémech.
 • Přechod na informační systém se zárukou dalšího rozvoje.

Řeší váš management tyto problémy?

 • Omezené funkcionality a nedostatek nástrojů pro efektivitu práce, reporting a celkovou podporu růstu.
 • Absence srozumitelných přehledů a výkazů získaných z aktuálních dat.
 • Potřeba komplexně pokrýt a sjednotit obchodní a marketingové procesy.
 • Nedostatečná komunikace a výměna informací v obchodním řetězci a sdílení informací v rámci celé firmy.
 • Ztráta informací s odchodem obchodního zástupce.
 • Nalezení zkušeného dodavatele pro dlouhodobou spolupráci při údržbě a dalším rozvoji informačního systému.

Popis řešení

Oborové řešení informačního systému pokrývá oblast obchodu a podpory řízení vztahů se zákazníky, správu zákazníků i dodavatelů. Umožňuje efektivní správu dat ve vztahu k vlastním produktům nebo konkurenci. Řešení je možné napojit na další podnikové systémy (ERP, DMS).

Řešení obchodních procesů v systému MS Dynamics CRM umožňuje akvizici nových a správu stávajících zákazníků, evidenci návštěv vč. získávání strukturovaných informací o zákaznících. Ve vztahu k dodavatelům jsou řešeny procesy komunikace a podpory nákupu. Dále systém obsahuje nástroje pro efektivní a komplexní řízení marketingových a prodejních aktivit. V oblasti výrobků je zavedena evidence strukturované databáze (pro vlastní, popř. koncové produkty i konkurenční výrobky).

Řešení Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply je již ve svém základu rozšířeno o funkcionality s ohledem na specifika potravinářské výroby. Zároveň je ale možné provádět úpravy dle specifických potřeb každého zákazníka.

Obchod a obchodní proces

Řešení obchodních procesů v Navertica CRM Solution for Food Distribution/ Supply umožňuje pracovníkovi detailně sledovat a řídit každý obchodní vztah. Dělit je lze na požadované skupiny dle specifických požadavků, mezi základní patří: zákazník, finální zákazník, dodavatel a konkurent. U všech je umožněna úplná evidence i příslušná řešení vztahů. Uživatelé si mohou přesně podle vlastních potřeb vygenerovat výstupní šablony nebo platformy, jejich obsah (přehledy, grafy a jiné sestavy informací) a vyhodnocování. Vaši pracovníci získají nástroj na podporu obchodních procesů, který jejich práci zjednoduší a zároveň zefektivní. Obchodní aktivity a výkon jednotlivých obchodníků se stane viditelný. Díky přehledům dostupným kdykoliv z aktuálních dat management snadno sleduje výkon a používá nastavené metriky pro hodnocení.

Nástroj pro management

Klíčovým přínosem je zpřehlednění obchodních aktivit a výkonů jednotlivých pracovníků. Díky dostupným nástrojům může management snadno provádět hodnocení. K dispozici jsou jasné a srozumitelné přehledy a výkazy z aktuálních dat. Management může například porovnávat parametry jako průměrný počet schůzek na obchodníka za určité období a počet objednávek, stejně jako další výkonnostní parametry. Mezinárodně působící společnosti využijí díky společnému nástroji dostupnost přesných informace o zákaznících a konkrétních aktivitách na jednotlivých pobočkách.

Přínos pro každodenní práci

 • Jednoduchost a intuitivnost práce se systémem.
 • On-line přístup k informacím nejen ve vnitrofiremní síti, ale i přes vzdálený přístup po síti Internet.
 • Sjednocení datové základny a evidence informací v rámci společnosti.
 • Vytvoření obecného rozhraní pro externí standardní aplikace.
 • Časové zefektivnění práce, odstranění duplicitních informací a pracnosti s jejich evidencí.
 • Zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti celého obchodního řetězce.
 • Možnost evidence informací o koncových zákaznících a jejich produktech.
 • Otevřený systém hodnocení zákazníků, dodavatelů, konkurence a výrobků.
 • Flexibilita systému v oblasti implementovaných procesů a portfolia produktů a služeb poskytovaných zákazníkům.
 • Otevřený, rozšiřitelný a efektivní systém, jenž integruje data z různých současně používaných systémů a podporuje další obchodní růst společnosti.
 • Vytvoření datové základny a výstupů pro manažerský reporting.