Occupancy rate – jeden z nejdůležitějších KPI v logistice

Systémy Business Intelligence jistě v blízké budoucnosti nasadí většina poskytovatelů logistických služeb. Vzhledem k rostoucím požadavkům v dodavatelském řetězci to není žádné překvapení. A jelikož jakákoliv chyba v logistickém řetězci zvyšuje náklady, a tím snižuje marži, porozumění datům je proto velmi důležité. A to nejen pro optimalizaci vašich vlastních byznys procesů, ale také pro vaše klienty. Jaký druh jejich zboží je rychloobrátkový a jak nejefektivněji vylepšit firemní procesy? Pokud zákazníkům či partnerům nedáte odpovědi na tyto otázky, riskujete jejich ztrátu. Naštěstí se díky digitalizaci a technologiím momentálně nacházíme v takzvané „čtvrté průmyslové revoluci“. A jak jistě víte, revoluce vyžaduje změnu!

Klíčové ukazatele výkonu v logistice

Na základě výzkumů naší partnerské společnosti Boltrics vzešlo 6 nejdůležitějších KPI (Key Performance Indicators – Klíčových výkonnostních metrik) poskytovatelů logistických služeb. Víte, jak tyto KPI správně interpretovat a v rozmezí jakých hodnot by se měly pohybovat? V tomto blogu se detailněji zaměříme na první ze šesti zjištěných KPI – míru obsazenosti (Occupancy rate).

Occupancy rate – o co se přesně jedná?

Occupancy rate neboli míra obsazenosti je procento, které udává, do jaké míry je dostupná kapacita využívána. Jinými slovy, kolik míst je ještě ve vašem skladu k dispozici a jak často se používá. Čím vyšší je hodnota míry obsazenosti, tím efektivněji pracujete. Ale pozor! Na druhou stranu příliš vysoká míra obsazenosti znamená, že váš sklad může být pro vaše podnikání příliš malý. Jaká je tedy ideální míra obsazenosti?

Ideální míra obsazenosti

James A. Tompkins (1998) ve své knize Warehouse Management Handbook uvedl, že obsazenost vyšší než 80 % negativně ovlivňuje efektivitu vašeho skladu. Na této procentní úrovni obsazenosti trvá najít pozici zboží ve skladu mnohem déle, pracovníci skladu si navzájem překáží a v ohrožení je také efektivní produktivita skladu. Maximální obsazenost by se měla pohybovat kolem 85 až 90 %, kdy stále zbývá rezerva pro neočekávanou objednávku. Naopak míra obsazenosti nižší než 80 % znamená, že více než 20 % skladu není používáno, což vás stojí jen další peníze. Ale kolik peněz vlastně neobsazené místo ve skladu stojí?

Výpočet nákladů místa pro paletu

Cena za uložiště se samozřejmě liší podle distribučního centra. K výpočtu nákladů na umístění palety jsou potřeba následující proměnné. V obrázku nad čarou v horním indexu vidíte celkové relevantní náklady a náklady SRE, což jsou náklady na skladovací a manipulační zařízení. Pod čarou je zobrazena kapacita skladu a míra obsazenosti (počet využitých paletových míst). Logicky nám proto vyplyne skutečnost, že čím více kapacity skladu je využíváno, tím jsou pro vás místa levnější. Pomocí tohoto vzorce můžete také vypočítat minimální obsazenost potřebnou k pokrytí nákladů neboli bod zlomu. Odtud můžete určit, do jaké míry obsazenosti můžete ve svém skladu stále produktivně pracovat.

Co to pro vás znamená?

Získáním vizuálního přehledu o obsazenosti víte, do jaké míry je váš sklad efektivní, popřípadě jak velká část kapacity je nevyužita. Při snižování nákladů je velmi efektivní využít moderní technologie a automatizaci. Je často dosahováno maxima obsazenosti vašeho skladu? Skvěle, možná jen přišel ten správný čas na rozšíření skladových kapacit nebo změnu organizace skladu.
Zmapovat sezónní vlivy vám také pomohou automatizací získaná data na jejichž základě můžete snadněji předvídat. Jak získat přehled a získaná data analyzovat? S Microsoft Power BI máte k dispozici sadu analytických nástrojů, které poskytují přehled skrz celou vaši organizaci. Kromě míry obsazenosti získáte vhled do dalších nejdůležitějších KPI.

Čtvrtá průmyslová revoluce

Jak bylo zmíněno na začátku tohoto článku – revoluce vyžaduje změnu. Ti, kteří se nechtějí změnit, bohužel nakonec nebudou schopni se v konkurenčním boji udržet. Ačkoliv to může znít děsivě, je to realita, která je potvrzena mnoha historickými událostmi. Změna chování a přizpůsobení okolnímu prostředí mají v podnikatelském prostředí naprosto zásadní význam. Investujte proto do automatizace, implementujte ji do všech svých procesů a uvidíte, že krom pevného postavení vaší firmy na trhu zároveň zvýšíte svou efektivitu.