Úspěšná revalidace mezinárodních ISO certifikátů

Nejen certifikace Microsoft Gold Certified Partner z nás dělá toho pravého obchodního partnera!

Vzhledem ke skutečnosti, že konkurenční prostředí se neustále rozvíjí a zákazníci kladou čím dál tím vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb – ani NAVERTICA nezůstává v tomto směru pozadu.

Certifikáty ISO jsou pro nás a naše zákazníky důležitým osvědčením kvality, že jsme jako firma schopna dodat výrobek nebo službu splňující očekávání klientů, a který je zároveň v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů na mezinárodní úrovni.

Tuto podstatnou úlohu jsme svěřili do rukou známé certifikační společnosti LL-C (Certification) Czech Republic a.s., která prověřila a osvědčila, že NAVERTICA je firma splňující požadavky systémů managementu kvality, IT služeb a bezpečnosti informací dle norem:

My v NAVERTICE věříme, že správně zavedený systém řízení kvality odráží nejen firemní potřeby, ale rovněž definuje možná rizika, umožní jejich předcházení a následně zefektivní řízení vnitropodnikových procesů tak, aniž by byly přetíženy byrokracií.

Rádi se staneme vaším odborným poradcem, který vám pomůže zlepšit vaše výsledky!

Více informací o našich obchodních partnerstvích a certifikacích na https://www.navertica.com/o-nas/partnerstvi-a-certifikace/