Přechod z Dynamics NAV na Business Central

7. 1. 2019 10:53:00

Zákazníkům, kteří již zvažují nebo budou v nejbližší době zvažovat přechod na Business Central nabízíme individuální projednání:

  1. Možnosti převodu licence NAV na Business Central (viz příklady níže)
  2. Rozsah a náročnost upgrade, resp. re-implementace systému
  3. Volbu formy provozu Business Central – On-premise, služba přístupu SaaS (Software as a Service), Cloud, využití Microsoft Azure nebo provoz na vlastní infrastruktuře a další dostupné varianty.

Aplikace a funkce balíčku Navertica Essentials postupně převádíme do nového prostředí Business Central. Zákaznické úpravy bude možné nahradit aplikacemi (Extensions) dostupnými na portále Microsoft AppSource příp. novým návrhem úprav a jejich vývojem a testováním.


Příklady přechodu z NAV na Business Central

Stávající systém – On premise
Dynamics NAV 2013-18 + aktivní BREPPřevod licence NAV na Business Central (podle přechodového scénáře Microsoft)
Služby: Upgrade resp. dílčí re-implementace
NAV 2009 a starší + aktivní BREPPřevod licence NAV na Business Central (podle přechodového scénáře Microsoft)
Služby: Kompletní re-implementace
Jakákoliv verze NAV + neaktivní BREPDoplacení BREP a převod licence (viz výše) nebo pořízení nové licence Business Central (nákup / SaaS / Cloud)
Služby: Re-implementace podle verze NAV 
Stávající systém – SaaS
jakákoliv verze NAVPřevod licence na Business Central (nákup / SaaS / Cloud)
Služby: Re-implementace podle verze NAV 

Nový produkt Microsoft Dynamics 365 Business Central, navazující licenčně na Microsoft Dynamics NAV, je postavený na odlišné technologické základně (programovací prostředí). Při budoucím upgrade na tento nový produkt mohou být části zakázkových modifikací nezasahující do standardní funkcionality NAV převáděny pomocí automatizovaných nástrojů. U ostatních modifikací bude možnost zajistit dodávku vlastním vývojem nebo vhodnou aplikací z webového portálu Microsoft AppSource.

Jakmile bude uvolněna také cloudová verze Microsoft Dynamics 365 Business Central v České republice, bude možné v případě licenčního přechodu na službu přístupu k IS (subskripce měsíční/roční) využívat plně cloudové prostředí, popřípadě hybridně On-Premise / Cloud.