Legislativa SK – DPH priznanie a KV DPH

Na základe novely zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budú od januára na Slovensku upravené tlačivá pre priznanie k DPH a pre kontrolný výkaz. Nový vzor tlačiva pre priznanie k DPH vydalo Ministerstvo financií SR v opatrení č. MF/017342/2020731 a nový vzor tlačiva pre kontrolný výkaz v opatrení č. MF/015393/2020731. Prvýkrát sa bude na novom tlačive podávať daňové priznanie a kontrolný výkaz za január 2021, teda do 25. februára 2021.

K zmenám na tlačivách dochádza v dôsledku zavedenia možnosti zníženia DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach. Na tlačivo priznania k DPH sa za týmto účelom pridávajú nové riadky a zároveň dochádza k prečíslovaniu existujúcich riadkov. Bude teda nutná aj zmena XML exportu na strane Microsoft Dynamics 365 Business Central / Microsoft Dynamics NAV. Na tlačivo kontrolného výkazu sa pridáva nové pole, kde bude možné vyznačiť doklady, ktoré súvisia s úpravu základu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, čím tiež dochádza k zmene XML formátu pre export tlačiva.

Okrem zmeny XML exportu bude nutné v Microsoft Dynamics 365 Business Central / Microsoft Dynamics NAV zmeniť aj nastavenia, ktoré súvisia s generovaním DPH priznania (Typy plnenia DPH v Microsoft Dynamics NAV resp. Výkaz DPH v Microsoft Dynamics 365 Business Central). K týmto pripravíme podrobnejšie inštrukcie.

V prípade ak budete po novom roku vystavovať doklady s opravou základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 25a, bude nutné aj vytvorenie novej DPH účtoskupiny, s ktorou budú tieto doklady účtované a jej namapovanie na DPH priznanie a kontrolný výkaz. Zároveň je tiež potrebné na vystavovanom doklade zabezpečiť tlač textu “oprava základu dane podľa § 25a”.

Viac informácií o pripravovaných zmenách nájdete napr. tu https://www.podnikajte.sk/tlaciva/vzor-danoveho-priznania-k-dph-2021 a tu https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/ako-opravit-zaklad-dane-pri-nevymozitelnej-pohladavke.

V prípade záujmu o úpravu exportu XML súborov DPH priznania a kontrolného výkazu prosíme o zaevidovanie tejto požiadavky na náš Helpdesk najneskôr do 28.12.2020. V požiadavke prosím tiež uveďte či plánujete behom januára alebo februára 2021 vystavovať doklady s opravou základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 25a, aby sme vedeli včas doplniť potrebné nastavenia.