Digitální transformace společnosti Navertica, a.s.

Název projektu: Digitální transformace společnosti Navertica, a.s.

Registrační č. projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004962

Plánované datum ukončení projektu dle Rozhodnutí: 31.5.2024

Předmětem projektu je zjednodušit a automatizovat vnitřní procesy firmy pomocí digitalizace procesů s využitím umělé inteligence, odstranit opakované manuální činnosti a zefektivnit tak celé fungování firmy. V návaznosti na vnitřní procesy je pak dalším cílem také usnadnění komunikace mezi firmou a zákazníky nebo obchodními partnery. Součástí projektu digitální transformace je také implementace sofistikovaného webového portálu pro své B2B a B2C zákazníky. Výstupem projektu je digitální transformace ve společnosti Navertica, a.s.