Chci vědět víc!

Máme hodnoty, za kterými si stojíme, a které jsou základem všeho, co děláme v procesu dlouhodobého a úspěšného rozvoje našeho týmu NAVERTICA.

  • Příjemné pracovní prostředí

Chceme, aby se v práci celý náš tým cítil dobře. Máme proto k dispozici čaj a kávu a občas i něco sladkého.

Oblečení i komunikace mezi námi je v každodenním provozu spíše neformální.

  • Pozitivní a proaktivní přístup

Proaktivita v jednání, hledání řešení a ochota hledat, přijímání výzev, převzetí zodpovědnosti – v týmu se velmi oceňuje proaktivita zaměstnanců a naše nápady se velmi často transformují ve skutečné akce. Dbáme na důslednost a dodržování pravidel při jednání se zákazníky, jasnost smluv a podmínek, WIN-WIN princip v jednání, pozitivní reference a vzájemný respekt.

  • Profesní růst

Ochota vzdělávat se a rozvíjet své znalosti je u nás vyžadována a velmi podporována. Máme možnost získat certifikáty, které jsou vázány na naši osobu a zůstanou nám do konce života. Profesní růst jde ruku v ruce s inovativností, motivací a dlouhodobým rozvojem kariéry.

  • Týmová spolupráce

Vzájemně otevřeně komunikujeme a nejsme sóloví hráči. Předáváme naše zkušenosti a znalosti svým kolegům, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků (AAR – After Action Reaction).

  • Důvěryhodnost

Víme, že svým kolegům můžeme důvěřovat. Často některé úkoly vyžadují delegaci nebo spolupráci a je nutné mít možnost se na kolegu spolehnout. Podstatné je pro nás i umět naslouchat zákazníkům (interním i externím), empatie a zpětná vazba od spolupracovníků – vyžádaná i poskytnutá.

A co firemní prostředí?

  • Na pobočce v Brně zde až na programátory pracujeme v kancelářích cca po 4 lidech. V ostatních pobočkách jsou menší pracovní týmy, a proto máme open space prostory.
  • Máme v pracovní době zavedený “Focus Time”, kdy se zbytečně nevyrušujeme a pomáháme si tak v koncentraci na práci.
  • Home Office využíváme spoustu let, bez ohledu na pandemie. S tím souvisí i flexibilní pracovní doba, kterou máme zavedenou.