Výzkum a vývoj pokročilého informačního systému pro zdravotnictví první linie s použitím umělé inteligence

Ve společnosti NAVERTICA byl spouštěn v rámci podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva APLIKACE – VÝZVA IX, dotační projekt Výzkum a vývoj pokročilého informačního systému pro zdravotnictví první linie s použitím umělé inteligence.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026842

Období realizace: 01042022 – 31052023 (datum zahájení projektu je orientační)

V rámci projektu budou realizovány aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje pokročilého, cloudového, škálovatelného systému pro zdravotnická zařízení první linie (lékařské ambulance) NaFiLIS (Navertica First Line Information Systém) s vysokou modularitou. NaFiLIS bude disponovat nástroji telemedicíny, IoT a expertním systémem s AI.

Očekávané přínosy projektu a inovativnost:

  • Zpřístupnění moderních high-tech nástrojů i menším zdravotnickým subjektům
  • Umělá inteligence umožní lékařům a zdravotníkům automatizovat procesy v oblasti běžného chodu a administrace, komunikace a v oblasti diagnosticko-terapeutických rozhodování
  • Přizpůsobitelné řešení založené na Microsoft cloudových službách umožní využívat právě ty části řešení, které subjekt potřebuje
  • Efektivní vyhodnocování a využití sledovaných dat včetně ekonomického vyhodnocování jednotlivých možností léčby
  • Systém vyhovující českým standardům (DASTA, MZ) ale i mezinárodnímu datovému standardu HL7