VJS

Visual Jobs Scheduler (VJS) je plně integrované rozšíření pro Dynamics 365 Business Central. Vizualizuje úlohy, úkony projektu a řádky a zdroje plánování úloh a umožňuje intuitivní plánování projektů přetažením počítačové myši.

Nejdůležitější funkce Ganttova diagramu pro plánování projektů a zdrojů

  • VJS podporuje horizontální pohyby (tj. změnu počátečního a koncového data) a vertikální změny (tj. změnu přidělení prostředků.
  • Mnoho podpůrných funkcí pro rychlé navigování.
  • Interaktivní vytvoření nových řádků plánování úloh.
  • Pochopení zatížení zdrojů, nejen struktury projektu.
  • Kompletní integrace do aplikace Microsoft Dynamics 365 Business Central.