Ukázky výstupů projektu Advanced TeleMed Systém

Aplikační software pro přístup do kalendářů

(objednávání, rezervace, apod.) určených lékařů nebo určených zdravotnických pracovišť s příslušným přístrojovým vybavením

Pro přístup do kalendářů určených lékařů nebo určených zdravotnických pracovišť jsme vytvořili aplikaci využívající Microsoft Bookings.

Aplikační software – databáze pacientských dat ve formátu HL7 (Common Data Model)

Klinický systém NaClin je určený pro správu a zpracování medicínských záznamů pacientů (Electronic Medical Record) a pracuje nad platformou Microsoft PowerApps. Datové struktury NaClin respuktují požadavky mezinárodní normy HL7.

Aplikační software pro hlasovou / obrazovou / písemnou komunikaci

mezi lékařem a pacientem a pro přenos datových souborů, fotografií, videa, instrukcí pro přístroje a lékařských receptů

NAVERTICA původně používala pro komunikaci aplikaci od firmy Twilio. V průběhu epidemie Covid se však komunikační software natolik vylepšil a rozšířil, že jsme se rozhodli zaměnit aplikaci Twilio za nám bližší Microsoft Teams. Také proto, aplikace Twilio byla placená podle spotřebovaného času, což by bylo pro zdravotnická zařízení zbytečně zatěžující.

Aplikační software – moduly pro sběr dat z napojených medicínských přístrojů

V dnešní době už nejsou používány přístroje s analogovým výstupem. Naopak, všechny dnešní přístroje jsou vybaveny digitálním výstupem, přičemž předzpracování sebraných dat se provádí již v samotném přístroji a do připojených systémů se předávají jen částečně nebo zcela sumarizovaná výstupní data.

Aplikační software – moduly pro propojení telemedicínské aplikace a systémy alarmu

V našem případě se nejedná o nějaký komplikovaný systém alarmů. Naopak, jedná se o poměrně jednoduchou aplikaci, která kontroluje zpracovávaná data, popř. i s využitím virtuálního experta). Pokud vyhodnocovaná data vykazují odchylku od definovaného stavu, aplikace odešle varovný signál do napojeného systému.

Aplikační software – webový pacientský portál

pro přístup do databáze pacientských dat (Common Data Model)

NAVERTICA s cílem odbřemenit zdravotnický personál vyvinula na platformě Microsoft PowerPages webový portál pro pacienty, který jim umožňuje podívat se do své lékařské dokumentace, resp. do její povolené částí (např. na poslední laboratorní výsledky) bez zatěžování zdravotnické personálu.

Aplikační software – moduly pro propojení databáze pacientských dat

(Common Data Model) s klinickým, laboratorním a PACS systémem

Lékař při práci v NaClin potřebuje také spolupráci dalších odborných pracovišť. Tuto spolupráci si vyžádá tak, že v systému NaClin vytvoří žádanku (tj. de facto objednávku) adresovanou na příslušné pracoviště. V žádance jsou uvedeny všechny potřebné údaje o pacientovi a samozřejmě také předmět, který je od odborného pracoviště vyžadován.

Aplikační software – softwarový robot a moduly pro napojení umělé inteligence

na bázi neuronových sítí k telemedicínské aplikaci

NAVERTICA vytvořila v systému TOM od firmy Merlynn virtuálního experta, který řídí komunikaci s pacientkou, sbírá a vyhodnocuje převzatá data a předává podklady lékaři tak, aby pak tento nebyl zbytečně zatěžován.

Aplikační software pro monetizace služeb poskytovaných prostřednictvím telemedicínské aplikace

NAVERTICA vytvořila v rámci systému NaHERP funkční modul pokladny (POS) pro práci s finanční hotovostí a s platebními kartami. NAVERTICA také vytvořila další funkční modul, který s použitím internetové platformy Stripe umožňuje pacientům/klientům platit za poskytované služby.