Ukázky výstupů projektu Advanced Hospital Systém

Výzkum a vývoj nového systému pro efektivní řízení léčby a výdajů při léčbě – Advanced Hospital Systém, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015639

Virtuální model v TOM pro hematologii a napojení na NaClin

Virtuální model pro oční optiku

Virtuální model pro hematologii

Proces vytváření virtuálního experta

Měření vzdáleností pro oční optiku – obličejové body

Měření vzdáleností pro oční optiku – praktická ukázka