Spolupráce na dotačním projektu MULTIMEDIA INDEX ENGINE

V lednu 2021 zahájila NAVERTICA spolupráci na dotačním projektu MULTIMEDIA INDEX ENGINE od společnosti EasyComp, který byl spuštěn v rámci Programu APLIKACE – výzva VII podporovaného Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Cílem projektu je vytvoření softwarového řešení pro zajištění automatického indexování obsahu videa – převodu mluveného slova do textu.

Hlavním úkolem pracovníků NAVERTICA v projektu je zajištění výzkumu a vývoje zaměřeného na využití umělé inteligence.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020049

Období realizace: 14.1.2020 – 31.12.2022 (datum zahájení projektu je orientační)

Očekávané přínosy projektu:

  • Vznik nového software, který bude indexovat obsah multimediálních souborů jak po stránce mluvené řeči, tak i psaného textu.
  • Vybudování dostatečně propracovaného řešení, které bude rozpoznávat nejen mluvený text, ale i jednotlivé jazyky.
  • Zakomponování umělé inteligence, konkrétně použití neuronové sítě pro rozpoznávání obrázků a řeči.
  • Produkt dostupný i pro malé firmy.