Snadný a rychlý import dat

Jako poskytovatel logistických služeb nikdo neví lépe než vy, jak náročné může být dosáhnout co nejlepšího výsledku pro vašeho zákazníka a zároveň pracovat s malými maržemi. I když se snažíte svým zákazníkům vycházet vstříc jak nejlépe dovedete, musíte to také dělat co nejefektivněji. Není divu, že se chcete vyhnout časově náročným administrativním úkonům. Ruční zadávání kmenových dat do systému je jednou z těch činností, kterým se chcete co možná nejvíce vyhnout. Co když však získáte nového zákazníka? Nebo co když začnete pracovat s úplně novým softwarovým řešením pro logistické společnosti? Musíte vytvářet nové zboží zákazníků jedno po druhém? To je spousta práce, které je možné se vyhnout.

Například řešení pro logistiku 3PL Dynamics vytvořené na mezinárodní platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí možnost importovat položky zboží zákazníka, adresy a lokace přímo z Excelu. A to velmi snadno.

Snadné zadávání zboží zákazníka, adres a lokací do softwaru

Importem kmenových dat do systému 3PL Dynamics přímo z aplikace Excel ušetříte nejen čas při vytváření nových zboží zákazníka, adres nebo lokací. Snižujete také možnost vzniku chyb. Abyste si to usnadnili, postupujte podle níže uvedených kroků a než se nadějete, máte všechny položky zboží zákazníků, adresy a lokace kompletně zadané ve svém softwaru.

Vyplňte šablonu aplikace Excel daty

Chcete začít s vyplňováním stažené šablony Excel? Jaká pole však potřebujete? Pole v excelovské šabloně se shodují s poli v aplikaci 3PL Dynamics jedna ku jedné. Proto můžete snadno porovnat pole v listu Excel s poli ve vašem softwaru a vyplnit potřebné údaje.

Vysvětlení často používaných záložek

V šabloně pro zboží zákazníka, stejně jako pro adresy a lokace, se excelový soubor skládá z několika listů – záložek. Abychom se vyvarovali známému úsloví “pro stromy nevidí les”, vysvětlíme níže nejdůležitější záložky.

  • Záložky pro zboží zákazníka

Při vyplňování šablony aplikace Excel pro zboží zákazníka budete téměř vždy potřebovat první tři záložky: „Zboží zákazníka“, „Měrná jednotka“ a „Typ palety“. V záložce Zboží zákazníka vyplníte všechny zboží zákazníka, které chcete importovat, a k tomu všechna související pole. V měrné jednotce vyplníte různé míry jednotek, například velikost a hmotnost. Důležité je, že pole Zboží zákazníka na této záložce se shoduje s předchozí záložkou. V Typu palety vyplníte, jak jsou jednotky přepravovány. Například kolik jednotek se vejde na jednu paletu. Opět je důležité, aby se pole Zboží zákazníka rovnalo předchozím záložkám.

  • Záložky pro adresy

Při importu adres z aplikace Excel je nejdůležitější záložkou této šablony záložka “Adresy”. Nezapomeňte si však ověřit, zda nepotřebujete i ostatní záložky. Zde vyplníte nové adresy. Ujistěte se také, že jste vyplnili pole “číselná řada”. Pokud toto pole nevyplníte, je možné využít ruční číslování.

  • Záložky pro lokace

Importujete do svého softwaru nové lokace neboli umístění? Pak víte, že se šablona Excelu skládá pouze z jedné záložky: “Lokace”. Zde vyplníte nové lokace. Znaky v čárovém kódu lokace musí být shodné s číslem lokace.