Pro zákazníka chceme být dlouhodobým partnerem


Rozhovor se Stanislavem Matýškem, ředitelem společnosti NAVERTICA a.s.


V pořadí třetí článek, který vydáváme u příležitosti dvacátého pátého výročí společnosti NAVERTICA a který jsme vedli s jejím zakladatelem a ředitelem Stanislavem Matýškem, se zaměřuje na pozici společnosti jako certifikovaného partnera Microsoft a s tím souvisejících výhod i nevýhod pro zákazníka. Zajímáme se o to, v čem se NAVERTICA odlišuje od konkurence a jaké jsou její hlavní přínosy. V druhé části článku rozvedeme téma problematiky získávání kvalifikovaných pracovníků v oblasti podnikových informačních systémů.Řešení, která v oblasti podnikových informačních systémů poskytujete, vyvíjíte na platformách produktů Microsoft. Proč by měly firmy volit partnera společnosti Microsoft a jejich produkty?

Právě to, že našim partnerem je společnost Microsoft, nám umožňuje nabídnout řešení, která pokrývají téměř vše, co náš zákazník typu firmy střední velikosti potřebuje. To v daném okamžiku na světě neposkytne žádná jiná firma, než Microsoft (např. Windows Server, SQL Server, Business Solutions – ERP, CRM). Zákazník tak může mít vše od jednoho dodavatele a to vnímám jako velkou výhodu, ať už z důvodu upgradů, udržování systémů, komunikace mezi nimi apod.


„Partnerství se společností Microsoft nám umožňuje nabídnout zákazníkovi prakticky vše, co v oblasti podnikového řešení potřebuje. Toho v daném okamžiku na světě není schopna žádná jiná firma.“


A přináší volba produktů Microsoft i nějaké nevýhody?

Někdo právě to, že je vázán na velkou firmu, může považovat naopak za nevýhodu. A to z důvodu, že si připadá závislý na jedné velké firmě, která diktuje podmínky a on je nemůže ovlivnit. Takový zákazník pak dává raději přednost partnerství s více menšími firmami (lokální i zahraniční), se kterými může individuálně dojednávat podmínky. To někdo může považovat za výhodu. My to ale z vlastních zkušeností považujeme za nevýhodu.

Kde vnímáte Váš hlavní přínos oproti ostatním dodavatelům podnikových systémů? V čem se lišíte od konkurence?

Odlišnost od konkurence je možné vymezit ve dvou hlavních rovinách. Jednak je to v rovině produktových platforem, které jsou na daném trhu k dispozici. A naše řešení jsou tedy vyvíjená na platformě Microsoft a produktech Microsoft Dynamics. A druhou rovinu představují dodavatelem poskytované služby, jak technologicky, tak metodologicky. Osobně naše hlavní odlišení od konkurence vnímáme v tom, že chceme a dodáváme našemu zákazníkovi vlastní know-how, přidanou hodnotu. Nejsme tedy pouze vykonavatelem přání zákazníka, který nám řekne, jak to chce a my to uděláme. Naopak požadované řešení chceme obohatit o zkušenosti z vlastního vývoje, oborových referencí a o odborné vzdělání našich pracovníků. Máme k dispozici již vyvinutá a předpřipravená řešení, která můžeme nabídnout k standardní platformě.

Proč by měl zákazník volit právě společnost NAVERTICA jako svého dodavatele, partnera v oblasti podnikových informačních systémů?

Zákazník od společnosti NAVERTICA může očekávat, že se chce stát jeho dlouhodobým partnerem na poli podnikových informačních systémů. To znamená, že pokud se zákazníkem chceme spolupracovat dlouhodobě, budeme dělat vše pro to, aby spolupráce fungovala. V našem hlavním zájmu bude poskytovat vlastní produkty a služby, které budou mít pro zákazníka dlouhodobý přínos. A naopak, nebudeme nabízet věci, které si myslíme, že pro daného zákazníka žádný smysl nemají. A to i v případě, že se po nich třeba bude ptát, jsme připraveni volbu zdůvodnit a vysvětlit skutečné přínosy. A ještě je třeba zmínit, že zákazníkovi poskytneme také know-how, které on ve svém oboru ještě nemusí mít. Ale my už s tím máme zkušenost z jiné oblasti, může se jednat o mezioborové know-how a my jsme takové řešení schopni poskytnout hotové a ve velkém předstihu.

Zaměřme se nyní na ty, kteří jsou nositeli cílů společnosti NAVERTICA v praxi. Již v předcházejícím rozhovoru jsme narazili na to, jak je obtížné získat kvalifikované pracovníky v této oblasti. Jaký je průměrný počet zaměstnanců vaší firmy a jaký je poměr konzultantů, programátorů a dalších pracovníků?

Počet spolupracovníků dnes kolísá kolem sedmdesáti. Největší část firmy tvoří konzultanti, další velká část jsou programátoři a zbývající jsou obchodníci, administrativní pracovníci, technici a podobně.

Co by měl splňovat úspěšný uchazeč o pozici konzultanta ve společnosti NAVERTICA?

Když získáme absolventa oborů jako informatika nebo ekonomie, tak ve velké většině případů není vysokou školu dostatečně připraven na danou pracovní pozici. Pro nás je pak minimálně dva roky pro práci, kterou od něj očekáváme, prakticky nepoužitelný. Naši pracovníci jsou tedy relativně dlouhou dobu školeni, je jim předáváni know-how, zkušenosti z praxe a prochází individuálním vzdělávacím plánem. A teprve poté konzultant získává potřebnou kvalifikaci.

Podle čeho si tedy vybíráte své pracovníky, pokud jsou to například čerství absolventi a chybí jim praxe v oboru?

Důležitou roli hrají osobnostní předpoklady toho člověka. Jestli je schopen se učit, zaměřit se na něco nového. Také jestli je loajální, protože my mu poskytneme dva roky dalšího vzdělávání, jeho cena na trhu se zvýší a on poté odejde k jiné firmě, která ho snadno přeplatí, protože jej už nemusí vzdělávat. A samozřejmě to jsou i aspekty, které ve spolupráci s našimi pracovníky vnímá i zákazník. Naši zákazníci jsou ti, kteří nás živí a to je třeba, aby si naši pracovníci uvědomovali. Někteří lidé, a nemusí to být nutně čerství absolventi, si to ve chvíli, kdy získají nějakou praxi, dostatečně neuvědomují. Někdy naopak mylně mohou očekávat, že okolí bude ohromeno jejich získanou kvalifikací. Ale toho zákazníka to v zásadě až tak nezajímá, spíše očekává, že o to lepší službu dostane. A to tedy opět klade nárok na osobní profil našich pracovníků a na jejich soft skills, aby tyto situace dokázali zvládnout a zákazníkovi především skutečně přinášeli nějakou přidanou hodnotu.

Promítá se současné směřování vývoje na poli podnikových informačních systémů již nyní v požadavcích na schopnosti a vzdělání vašich pracovníků?

Jak jsem zmínil v předchozím rozhovoru, budoucí vývoj a očekávání od podnikových řešení přináší jednoznačně změny. A to klade větší nároky i na naše pracovníky, odborníky, kteří v té dané oblasti pracují. Musí být schopni se posunout dál, protože znalost produktu sama o sobě nebude znalostí, která bude hodna ocenění. A o to více budou potřeba znalosti, které se týkají procesů, prostředí zákazníka, využitelnosti jednotlivých produktů a přínosů řešení pro zákazníka. Jako firma budujeme svoje vlastní know-how, tzn. nikoliv pouze obecné, které se dá získat relativně jednoduchým způsobem, ale specifické know-how pro určité oblasti. Samozřejmě jeho nositelem jsou konkrétní lidé, ale na druhé straně musí být i někde zafixováno – v dokumentech, metodologiích, softwaru atd., kde jej udržujeme a dále rozvíjíme.Další články u příležitosti 25. výročí společnosti NAVERTICA s jejím ředitelem Stanislavem Matýškem