Počítání zásob nebylo nikdy tak snadné

Rozdíl mezi skutečnými zásobami ve skladu a administrativními záznamy ve skladovém systému (WMS) je věc, která se neúmyslně stává v nejedné logistické společnosti. Ať už je důvodem krabice, která spadla z palety, nebo pracovník, který naskenoval špatný čárový kód, je nutné se s těmito rozdíly v zásobách vypořádat.

Ruční kontrola správnosti stavu zásob je však neefektivní a z hlediska času a financí je i náročná. Musí být k dispozici zaměstnanci, kteří spočítají skladové zásoby, zjištěný stav porovnají se seznamem zásob ze systému WMS a následně je nutné zaúčtovat případné rozdíly. Tuto zastaralou metodiku je v rámci digitalizace podnikových procesů možné samozřejmě vyřešit například zpracováním inventarizačních příkazů přímo skrze klienta nebo skenerem.

WMS scanner

Řešení 3PL Dynamics nabízí přehled o zásobách a možnost jednoduchého zpracování účtování zboží. Díky přidání modulu Cyklické inventury máte nyní také možnost provádět systémově řízenou inventuru a účtování rozdílů v reálném čase – například pomocí čtečky. Modul nabízí různé možnosti, například průběžné (ad hoc) inventury na základě parametrů nebo řízené příkazy k inventuře z “kanceláře”. Inventurní příkazy jsou vedeny v samostatné tabulce, takže můžete snadno sledovat jejich průběh pomocí stavů. Kromě toho je můžete kdykoli načíst v historii.

Cyklická inventura

Na kartě zboží zákazníka a/nebo na kartě lokace můžete definovat metodu “Cyklické inventury”. V rámci této metody můžete nastavit situaci, ve které má inventura proběhnout. Například:

 • Vždy: Sčítání je nutné při každé činnosti vychystávání.
 • Pravidelně, např. jednou týdně, jednou měsíčně atd.: Systém zkontroluje, kdy byla provedena poslední inventura. Pokud uplynula delší doba než stanovená, budete vyzváni k provedení další.
 • V závislosti na počtu jednotek v rámci lokace: Systém můžete nastavit tak, aby sečtení proběhlo pouze v případě, že na daném místě zbývá administrativně méně než X jednotek.

Průběžná inventura

Když jste například vysláni na lokaci, abyste vychystali jednu nebo více jednotek, spustí se ve skeneru úloha, která se podívá na nastavení zboží zákazníka a/nebo lokace. Na základě tohoto nastavení se proces skenování přepne na dílčí proces, který uživateli umožní provést inventuru.

U průběžné (ad hoc) inventury se předpokládá, že se spustí, když se přijde na určitou lokaci nebo k určitému zboží zákazníka. Samozřejmě se může stát, že k některým zbožím nebo lokacím se nepřistupuje delší dobu. V takovém případě delší dobu neproběhne žádné sečtení stavu. Za tímto účelem můžete použít systémově řízené příkazy k inventarizaci.

Systémově řízené inventurní příkazy

Další možností v rámci Cyklické inventury jsou systémově řízené příkazy k provedení inventury. Ty nejsou iniciovány ze skeneru, ale z klienta. Můžete si nechat vygenerovat inventarizační příkazy pro část skladu. Například:

 • Všechny lokace v rámci filtru: Vygeneruje se inventurní příkaz pro všechny lokace v rámci daného filtru bez ohledu na nastavení zboží zákazníka nebo lokace. Můžete také nastavit, zda do inventury mají být zahrnuty i administrativně prázdné lokace.
 • Na základě nastavení zboží/lokace zákazníka: Příkazy k provedení inventarizace se vytvoří pouze pro lokace, které mají být spočteny na základě zvoleného nastavení. Například X období se nepočítá a/nebo pokud je počet nižší než určité minimum.
 • Na základě zadané metody Cyklické inventury: Umožňuje vypočítat pro lokace, které spadají do filtru pro počítání. Příkazy k řízenému počítání lze provádět buď ručně nebo prostřednictvím skeneru. V případě ručního počítání můžete vytisknout inventurní příkazy a následně výsledky zpracovat v klientovi.

Zpracování příkazů k počítání pomocí skeneru

Příkaz k inventarizaci lze zpracovávat pomocí skeneru. V závislosti na přístupu (ad hoc nebo řízený) je zaměstnanec pověřen spočítat počet jednotek v dané lokaci. Konzultant může zadat řadu možností nastavení počítání, například:

 • Slepá inventura: Zaměstnanec musí vyplnit množství, aniž by viděl evidované množství na dané lokaci.
 • Zobrazení množství v případě rozdílů: V případě, že jsou zjištěny rozdíly, můžete zobrazit očekávané množství.
 • Napřímo zaúčtovat rozdíly: V případě, že jsou zjištěny rozdíly, můžete si vybrat, zda chcete rozdíl účtovat přímo ze skeneru.
 • Zaznamenat rozdíly bez jejich zaúčtování: V případě, že jsou zjištěny rozdíly, můžete to dát na vědomí v počítacím příkaze, aniž byste o rozdílech prozatím účtovali. V takovém případě si můžete zvolit kontrolu zjištěného rozdílu druhou osobou.
 • Kontrola druhé osoby: Můžete nechat provést kontrolu druhou osobou – opět ručně nebo pomocí skeneru. K dispozici je proces skenování, při kterém pošlete druhou osobu, aby zkontrolovala všechny “otevřené” rozdíly. Díky tomu máte možnost druhou osobu nechat provést přepočet a přímo zaúčtovat rozdíly.

Zjištěné rozdíly lze vždy zpracovat do inventury prostřednictvím klienta přímo z tabulky s příkazy Cyklické inventury.

Rádi byste přestali ručně kontrolovat, zda je inventura v pořádku a stav zásob ve skladu odpovídá administrativnímu?

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže.