Počátky podnikání v ICT v 90. letech a čtvrtstoletí působnosti na trhu

SMT


Rozhovor se Stanislavem Matýškem, ředitelem společnosti NAVERTICA a.s.


Společnost NAVERTICA v letošním roce vstoupila do čtvrtstoletí své působnosti na trhu podnikových informačních systémů. U této příležitosti jsme připravili rozhovor s jejím zakladatelem a ředitelem Stanislavem Matýškem. Jeho firma na počátku 90. let začala u nás jako první používat ERP systém Navision (nyní Microsoft Dynamics NAV). V současné době je NAVERTICA úspěšným dodavatelem rozsáhlých řešení podnikových informačních systémů u nás i v zahraničí.

Vaše firma vznikla ještě pod původním názvem na začátku roku 1990, krátce po tom, co se otevřely možnosti podnikání. Zaměřovali jste se od počátku na oblast informačních systémů?

Československo v té době, krátce po změně politického režimu, bylo po stránce informačních technologií velmi nerozvinutou zemí. A to, co tady tehdy především scházelo, nebyl ani tak software, jako výpočetní technika a obecně počítače. Naše firma se tedy zpočátku zaměřovala na hardware, dodávala a instalovala osobní počítače dovážené ze zahraničí. Poptávka softwarových řešeních pro řízení firem přišla až později.

Jak jste se dostal vy osobně k oblasti ICT a kdy jste se rozhodl právě v této oblasti začít podnikat?

K informačním technologiím jsem měl vždy blízko, vycházelo to již z oboru, který jsem studoval na vysoké škole i pozdější pracovní pozice vedoucího výpočetního střediska ve Fakultní nemocnici Brno. Potřeba informačních technologií byla v té době patrná v libovolném oboru a já se zabýval ve svém volném čase vývojem zakázkového softwaru na vlastním osobním počítači. A hned na začátku roku 1990 jsem založil vlastní firmu.

Jak došlo k tomu, že vaše aktuální podnikatelská činnost v oblasti softwaru převládla nad dodávkami osobních počítačů?

Cesta k této změně byla přirozeným vývojem naší firmy i reflexí měnící se situace a nových příležitostí na trhu v oblasti ICT. Úplný začátek lze nalézt ve snaze efektivně řídit vlastní podnikání v oblasti hardwaru. Po relativně krátké době jsme začali pociťovat, že postrádáme kvalitní software, abychom měli k dispozici přesná data a mohli je dále zpracovat, vyhodnocovat, sledovat trendy apod. Samozřejmě jsme měli software pro účetnictví a nějaké další vlastní produkty, ale ty neumožňovaly, abychom pomocí nich mohli naši firmu dobře řídit. V roce 1991 jsme se tak rozhodli investovat do podnikového systému. Na našem území ovšem žádný takový produkt neexistoval. V zahraničí jsme se seznámili s řešením dánské firmy, softwarem Navision. Ten existuje v moderní podobě dodnes jako produkt Dynamics NAV od společnosti Microsoft.

Když jste začali používat software Navision jako nástroj pro vlastní podnikání, jaké byly jeho dopady?

Software jsme pro vlastní potřebu lokalizovali do češtiny a uzpůsobili jej české legislativě. Díky jeho používání jsme mohli naši obchodní činnost skutečně řídit, analyzovat jak se nám daří. A na základě dostupných výsledků, jsme postupně začali měnit také naše podnikání.

V té době jste se tedy zaměřili na podnikové informační systémy jako váš hlavní produkt?

Ano, pokud bych to měl stručně shrnout, v průběhu několika následujících let jsme postupně většinu produktů v oblasti hardware opustili. A naopak jsme začali rozvíjet oblast softwaru a služeb. Rozhodli jsme se, že nebudeme vyvíjet software od základů, neboť na to nebudeme mít sílu, ale že budeme vyvíjet jen aplikační software nad celosvětově používanými platformami. A brzy se ukázalo, že námi lokalizovaný a rozšiřovaný software Navision hledají i další firmy, naši noví zákazníci. A to vedlo k tomu, že jsme jej začali sami prodávat těmto zákazníkům. Také jsme společně s dánskou firmou založili Navision Software ČR a distribuovali licence dalším partnerům.

Takže jste v devadesátých letech stáli vlastně u počátku zavádění jednoho z dnes celosvětově distribuovaného ERP systému na našem území?

Ano, naše firma byla na tomto území první firmou, která systém nejen používala, ale podílela se také na jeho vývoji a distribuci dalším společnostem. Svůj podíl v Navision Software jsme později odprodali zpět dánské firmě. Ta poté prošla dalším vývojem a po vstupu na burzu ji koupila společnost Microsoft a Navision zahrnula do nabídky svých produktů Business Solutions.


„Na začátku 90. let jsme podnikali v oblasti hardwaru, brzy jsme si ale uvědomili, že postrádáme kvalitní software, kterým bychom naši firmu mohli řídit. Díky navázání spolupráce s dánskou firmou, které vyvíjela podnikový systém Navision (předchůdce dnešního Dynamics NAV společnosti Microsoft), jsme se stali první firmou, která si systém pořídila a následně začala toto ERP řešení distribuovat na území tehdejší České a Slovenské republiky.“


Můžete prosím stručně charakterizovat zaměření společnosti NAVERTICA dnes?

Zaměřujeme se na dodávky a údržbu informačních systémů včetně souvisejících služeb (implementace, podpora). Systém Dynamics NAV tvoří jeden z klíčových produktů našeho portfolia dodnes, ale už se jedná o software společnosti Microsoft, která nám dává k dispozici další platformy, které jsou v naší nabídce podnikových řešení, jako je Dynamics CRM, Dynamics AX, SharePoint. A samozřejmě je to také know-how, přidaná hodnota, kterou získává náš zákazník. Naši pracovníci nemají jen znalost produktu, ale také zkušenosti v procesní oblasti.

A na závěr ještě pohled z praxe. Na co by se firma měla při hledání spolehlivého dodavatele na poli podnikových informačních systému zaměřit především?

Pokud firma používá systém, na kterém je závislá ve své denní činnosti, ať už je to ERP nebo CRM systém, tak by si také měla být vědoma toho, jak velké problémy jeho nefunkčnost způsobí. To je jeden aspekt, který by zákazník měl vzít v úvahu, jestli nejenom produkt sám o sobě, ale i partner, který k tomu poskytuje služby, mu zajistí, aby mohl s tím systémem pracovat dlouhodobě – trvale a bezproblémově. Druhý aspekt je ten, že je třeba myslet dopředu, jaká je situace dnes a kam se firma posune třeba za tři roky nebo za pět let. A s tím se pojí i úvaha, zda mu stávající systém bude nadále stačit, zda ho bude dodavatel dále rozvíjet apod. A samozřejmě by se měl zákazník zajímat o serióznost a schopnosti samotného dodavatele, kvalifikaci pracovníků, rozsah poskytovaných služeb, schopnost řídit projekty, ale také zda mu poskytne něco navíc, vlastní know-how.


„Firma, která dodává informační systém, je zároveň v roli partnera. Zákazník by se neměl soustředit pouze na cenu a podcenit tak další významné aspekty při výběru systému. Jedním z nich je schopnost dodavatelské firmy poskytnout mu přidanou hodnotu, oborové a procesní know-how.“

Publikováno: 11. 11. 2015 9:58:00


Další články u příležitosti 25. výročí společnosti NAVERTICA s jejím ředitelem Stanislavem Matýškem