Prestižní ocenění Microsoft pro pracovníka NAVERTICA

Microsoft každoročně vyhodnocuje a oceňuje své nejaktivnější členy technických komunit z celého světa titulem Most Valuable Professional. Program si všímá odborníků, kteří poskytují neocenitelné informace a dělí se o své zkušenosti a tak obohacující celou komunitu o nové poznatky k nejrůznějším produktům společnosti Microsoft.

Specialisté MVP – uznávaní experti v oblasti informačních technologií

Uznání Most Valuable Professional (MVP) pro produkt Microsoft Dynamics NAV získal již po dvanácté v řadě Kamil Sáček, SW Developers Department Manager. Titul je udělován vždy s platností jednoho roku, aktuálně tedy do července 2017.

V České republice je MVP titulem oceněno pouhých 21 odborníků, za produkt Microsoft Dynamics NAV pouze Kamil Sáček ze společnosti NAVERTICA.

Celosvětově je oceněných odborníků za Dynamics NAV produkt necelých 40 osob. Microsoft Most Valuable Professional představují reprezentativní skupinu odborníků, kteří sdílejí oddanost komunitě a ochotu pomáhat ostatním. Zastoupení MVP je ve více než 90 zemích, komunikujících více než 30 jazyky a zabývající se více než 70 Microsoft produkty.

Program Microsoft Most Valuable Professional (FAQ)

Proč je toto ocenění udělováno?

Společnost Microsoft se domnívá, že silná interaktivní komunita je klíčem k dosažení maximálního využití řešení a přínosů investic do softwaru. Ocenění MVP představuje způsob, kterým společnost Microsoft uznává mimořádně pozitivní přínos některých členů technických a produktových komunit. Společnost Microsoft chce těmto významným členům ukázat, že si jejich přínosu velmi váží. Ocenění MVP tak umožňuje poděkovat obzvláště vynikajícím členům za jejich účast a ochotu pomoci svým kolegům v komunitách, a to prostřednictvím online i offline médií.

Jak společnost Microsoft vybírá odborníky, kterým ocenění MVP udělí?

Ocenění MVP je specialistům udělováno na nominační období na základě srovnání jejich příspěvků v technické komunitě v uplynulém roce. Příjemci tohoto ocenění jsou určováni několika cykly ověření v nominačním období.

Zastupují specialisté MVP společnost Microsoft?

Ne. Specialisté MVP nejsou zaměstnanci společnosti Microsoft ani nevystupují jejím jménem. Specialisté MVP jsou nezávislí jednotlivci ocenění společností Microsoft.

Dostávají odborníci MVP od společnosti Microsoft nějaké finanční odměny?

Ne. Program Microsoft MVP poskytuje určité dárky ve formě softwaru a dalších výhod, v žádném případě ovšem odborníci MVP nedostávají od společnosti Microsoft za svou účast v programu Microsoft MVP Program finanční odměnu.