Pojďte s námi zlepšit své výsledky!


V současné době na trhu s aplikačními technologiemi dochází k zásadním změnám, které se dotýkají i fungování naší společnosti, a NAVERTICA se snaží na tento vývoj zareagovat.

Způsob pořízení, implementace a provozování informačního systému se za poslední dva roky velmi výrazně mění, zejména z pohledu investorů. Změnu způsobil rychlý nástup cloudového prostředí, které je čím dál častěji nabízeno jako jediná nebo výrazně preferovaná platforma především ze strany výrobců SW. Z posledních měsíců má NAVERTICA z reakcí zákazníků zajímavé závěry charakterizující tři segmenty firem:

  • Startupy

Vykazují pozitivní přístup k inovativním řešením. Začínající firmy jsou velmi otevřené tomu, stavět informační systém od standardu a nemít „přecustomizované“ komplexní řešení. Jsou ochotni adaptovat své procesy na již hotové a specializované aplikace.

  • Malé a střední firmy

Představují nejširší segment a také nejvíce obchodně oslovované typy firem, ať už se jedná o obchodní, distribuční, nebo výrobní společnosti. Převládá u nich zatím velká opatrnost a konzervatismus vůči novinkám, ať už jde o cloud jako takový, nebo i o konkrétní aplikace. Velké rozdíly lze vysledovat podle toho, zda jde o ryze českou společnost, nebo o společnost, která patří do většího nadnárodního koncernu, kde je již najatý nepůvodní management. Na rozdíl od firem, kde stále funguje zakladatel firmy, nebo jeho následníci a převažuje zde spíše konzervativní přístup k inovacím, u firem, které jsou dceřinými firmami zahraničního investora, je vzhledem k nezatíženosti najatého managementu historií vývoje podniku přístup k inovacím výrazně pozitivnější. Pro inovace je rozhodující nejen ochota, ale i rozpočet, který tyto firmy mají na rozvoj informačních technologií od vlastníka vyčleněny, a na stanovených prioritách.

  • Velké a nadnárodní společnosti

Tyto podniky bezesporu určují vývoj trhu v oblasti, ve které přímo podnikají, ale také mají vliv na všeobecný vývoj informačních technologií. Obecně lze konstatovat, že velké společnosti daleko více investují do nových technologií. Důvodem je především daleko větší podíl financí určených pro investice v IT, ale i větší počet specializovaných zaměstnanců a celé týmy, které sledují aktuální trendy a jsou odpovědné za dlouhodobý rozvoj. Takové týmy jsou i hodnoceny podle adaptability na nové technologie.


Vývoj v příštích letech

V nejbližším období bude docházet k pokračování růstu cloudových služeb a produktů. Průzkumy a analýzy předpokládají růst cca 23 %. Primárními produkty cloudového trhu budou PaaS (Platform as a Service – Platforma jako služba), IaaS (Infrastructure as a Service – Infrastruktura jako služba) a již běžný SaaS (Software as a Service – Software jako služba). NAVERTICA se připravuje na to, že zákazníci budou nejvíce požadovat multicloudová a hybridní (cloud a on-premise) řešení a že ve většině případů půjde o projekty digitální transformace. NAVERTICA strategicky zachovává standardní projektové implementace, časově i fi nančně nejnáročnější, které směřují k robustnímu a propracovanému podnikovému informačnímu systému. Stále více investic směřuje do oblasti řešení a vývoje aplikací v cloudu, které musejí být funkční jak v ČR, tak i v zahraničí. Potřeba mít k dispozici online řešení se promítá na všechny nabízené produkty, ať už jde o ERP, CRM, nebo systémy pro správu a řízení oběhu dokumentů včetně schvalovacího workflow. Zákazník má vždy možnost určit, zda chce jít cestou vlastních licencí, nebo cestou cloudu, posuzujeme platformu Microsoft Azure, privátní cloud nebo dodávku formou SaaS a navrhneme nejefektivnější formu nákupu licence, samotné implementace a reálný harmonogram dodávky.


Dodavatel moderního řešení

Snažíme se navrhovat a dodávat naše řešení v souladu s trendy trhu – výsledným produktem je vždy komplexní moderní systém, zpracovávající potřebná data tak, aby mohla být sdílena napříč všemi procesy ve společnosti od HR agendy, financí, prodeje, marketingu, zákaznických služeb, nákupu až po výrobu a distribuci. Rozhodování se tak děje nad konsolidovanými daty. Klíčoví uživatelé s nimi pracují pomocí pokročilých analytických nástrojů, jako je Power BI, nebo nad nimi plánují zdroje v expertních systémech jako například Planner One (APS). Společnou datovou základnu využívají například aplikace Microsoft Dynamics 365 Business Central (ERP), Dynamics 365 for Talent pro oblast HR a integrační komponenty ji otevírají internetu věcí a novým přicházejícím technologiím. Proto v NAVERTICA klademe důraz na neustálé vzdělávání všech zaměstnanců tak, abychom našim klientům byli schopni poskytovat nejkvalitnější a nejmodernější služby.


Martin Ingr
ředitel společnosti  NAVERTICA a.s.