Získali jsme nové kompetence Microsoft Partner!

Rok se s rokem sešel a my opět obhájili kompetence Microsoft Partner. A nejen to. Podařilo se nám získat také kompetence nové! Ke stávajícím tak přibyly
2 kompetence na úrovni Silver v oblasti Cloud Platform a Application Integration.

Celkový přehled kompetencí NAVERTICA pro rok 2021:

  • Gold Enterprise Resource Planning
  • Gold Data Analytics
  • Silver Cloud Platform
  • Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
  • Silver Application Integration
  • Silver Application Development


Získání těchto kompetencí je podmíněno absolvováním testů a dosažením výborných referenčních i prodejních výsledků. Proto bychom také chtěli poděkovat všem zaměstnancům společnosti NAVERTICA – bez nich a jejich usilovné práce a nadšení bychom to nedokázali.

DĚKUJEME!