Legislatívne zmeny v SR k 1.1.2019

4. 1. 2019 9:22:00

Na Slovensku od 1. 1. 2019 prichádza na základe zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty k preradeniu niektorých tovarov a služieb do zníženej 10% sadzby DPH. Táto zmena sa dotkne predovšetkým ubytovacích služieb. Bližšie sa s novelou zákona môžete oboznámiť napr. na tomto odkaze.

Pokiaľ v Microsoft Dynamics NAV s 10% sadzbou DPH bežne nepracujete, odporúčame v Nastavení účtovania DPH prekontrolovať, či máte pre túto sadzbu nastavené účtoskupiny. V prípade ak máte vo Vašom Microsoft Dynamics NAV zákazkové úpravy, ktoré súvisia napr. s importom nákupných faktúr alebo s vystavovaním predajných dokladov na ubytovanie, odporúčame skontrolovať, ako pracujú s rozdielnymi sadzbami DPH.

V prípade potreby Vám s doplnením nastavení alebo revíziou zákazkových úprav radi pomôžeme po založení tejto požiadavky na našom helpdesku.