HelpDesk – nové produktové skupiny a funkční oblasti

Webová aplikace HelpDesk je nástrojem Service Desk, která oběma stranám umožňuje evidovat a vyhodnocovat zpracování jednotlivých požadavků z různých oblastí. Zařazení požadavku do správné produktové skupiny urychluje jeho zpracování. Z tohoto důvodu jsme rozšířili seznam produktových skupin a doplnili výčet běžně používaných produktů.

Každá produktová skupina je členěna na několik funkčních oblastí. Seznam funkčních oblastí je členěn dle dvou vertikál: produktové a procesní.

Specifické produktové skupiny:

  • MS Classic: vyčleňuje produkty Microsoft, které jsou obvyklou součástí dodávky IS.
  • Ostatní aplikace: sjednocuje nejčastěji dodávané aplikace III. stran.
  • HW/ICT: doplněna o procesní oblasti pro oddělení projektových služeb.
  • Jiné: objednávky předplacených služeb údržby – kreditů, požadavky k HelpDesk (správa uživatelských účtů, projektů, atd.).