Nastupte do vlaku E-FULFILLMENTu

Ve světě dopravy byl uplynulý rok mezi poskytovateli logistických služeb bezpochyby jedním z nejčastěji zmiňovaných a také jedním z těch, na které dlouhou dobu nezapomenou. Počet online objednávek v tomto období prudce vzrostl a téměř úměrně se tomu zvýšila i poptávka po společnostech, které se starají o logistiku těchto objednávek. Ti, kteří si myslí, že tento vývoj je jen záležitostí minulého roku a že tento trend pomine, jsou na omylu. Tzv. e-fulfillment neboli služba, která pro e-shopy pokryje celkové logistické služby od převzetí, skladování, kompletaci, balení a doprav začal růst již dlouho před celosvětovou epidemiologickou krizí. A dle odborníků se také očekává, že tento růst bude pokračovat i nadále.

Meziroční nárůst logistických aktivit v oblasti elektronického obchodování

Jak již bylo zmíněno, růst e-fulfilmentu není záležitostí pouze minulého roku. Již v roce 2016 vzrostl obrat webových obchodů a počet přepravených zásilek o dvojciferná čísla. Nejinak tomu bylo i v následujících letech. Obecně obrat internetových obchodů vzrostl o více než 40 %, což znamenalo, že počet doručených zásilek rapidně vzrostl. Jinými slovy je nutné konstatovat, že je nejvyšší čas zapojit logistické společnosti a veškeré jejich skladové činnosti v oblasti e-fulfilmentu a balíkové přepravy.

Propojení znalostí logistiky a IT

Tam, kde webové obchody zadávají více služeb externím dodavatelům, můžete jako poskytovatel logistických služeb profitovat. Ne nadarmo se stále více tradičních poskytovatelů služeb zaměřuje na e-fulfillment. Jako poskytovatel logistických služeb máte k dispozici celou řadu logistických znalostí, které můžete využít pro pomoc svým zákazníkům. Při vstupu do tohoto specifického odvětví se však setkáte i s problémy, kdy například logistické procesy často probíhají poněkud odlišně na rozdíl od známé paletové přepravy.

Klíčové je vybírání objednávek, které je jedním z těchto procesů. Při e-fulfillmentu se objednávky často skládají z malých balíčků s malým množstvím zboží ze skladu. Způsob, jakým tyto objednávky vychystáváte, je proto pro efektivitu procesu zásadní. Zejména proto, že vychystávání objednávek někdy obsahuje 60 % všech pracovních procesů ve skladu. Pouhé znalosti logistiky nestačí, jelikož musíte zvolit vhodnou strategii a sladit s ní své systémy. Budete například vychystávat po jednotlivých artiklech? Nebo chcete automaticky přiřazovat objednávky zaměstnancům skladu?

Jak přežít v logistické džungli

S rozmachem elektronického obchodování chce každý získat kus koláče, což dává smysl. To vás však také nutí odlišit své podnikání a odlišit svou podnikatelskou činnost, abyste přežili a získali ten větší kus. Toho můžete dosáhnout například tím, že se zaměříte na určitou mezeru nebo se zaměříte na nějakou specializaci. Automatizace/robotizace je právě tím rozlišovacím faktorem, který má dopad na efektivitu vašich procesů. Držení kroku s technologickým vývojem pak může vašemu podniku nabídnout určitou příležitost či výhodu ve srovnání s konkurencí.

Přejděte od tradičních služeb k e-fulfillmentu, který podpoří vaše rostoucí podnikání a také nabídne možnosti, jak své aktivity rozšířit nebo posunout vaše zaměření trochu jiným směrem. Je to vaše volba.