Microsoft 365 Dynamics Business Central – novinky dle verzí


Microsoft Dynamics 365 Business Central v24 (2024 release Wave 1)

Business Central verze 24 (2024 wave 1) se zaměřila zejména na moduly Projekty a Servis. Konkrétně nám přinesla a v rámci průběžných updatů ještě do října 2024 přinese následující funkcionality:

1. Archivace projektů

Projekty se během svého životního cyklu často mění a vyvíjí. Nová verze BC přichází s možností archivace projektů, poskytuje tak více kontroly nad daty Vašeho projektu prostřednictvím auditních záznamů a řízení verzí.

Analogicky jako na straně prodeje nebo nákupu, je možné v Nastavení projektů nastavit, kdy se má automatická archivace provádět (Nikdy, Dotaz, Vždy). Tato automatická archivace se děje při:

 • účtování prodejní faktury
 • změně stavu projektu nebo jeho smazání,
 • tisku, stažení, nebo odeslání dokladu e-mailem.

Samozřejmostí zůstává možnost ruční archivace.

Pozor, na kartě archivovaného projektu není k dispozici Statistika a neukládají se dimenze (při obnově projektu z archivované verze by se tedy použily výchozí dimenze).

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Archive projects | Microsoft Learn

2. Zlepšení použitelnosti v oblastech Projekty a Servis

V přehledu projektů je nově k dispozici Informační okno pro PowerBI a Detaily projektu, můžete tak mít přehled o detailech projektu přímo z přehledu.

Číslo odkazu na zboží je nově dostupné na následujících tabulkách a stránkách:

 • tabulka 5902 – Řádek servisu
 • stránka 5934 – Řádky faktury servisu
 • stránka 5936 – Řádky dobropisu servisu
 • stránka 5906 – Sešit předmětu servisu
 • stránka 5905 – Řádky servisu

Na vybrané servisní doklady byla dále přidána (je umožněno přidat) pole Číslo nabídky, Název plátce a Název zákazníka, Číslo externího dokladu.

Číslo externího dokladu a pole Vaše reference lze ze strany uživatele přidat do přehledu projektu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Usability improves for service and projects | Microsoft Learn

3. Specifikace dimenzí na zaúčtovaných položkách vyrovnání s realizovanou ztrátou/ziskem

Do nastavení financí (záložka Vyrovnání) bylo přidáno nové nastavení „Účtování dimenze“ s volbami

 • Dimenze zdrojové položky
 • Žádné dimenze
 • Dimenze finančního účtu

Dle tohoto nastavení se při účtování o realizovaných ziscích/ztrátách bude takto pracovat s dimenzemi.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Specify dimensions on posted entries applications with realized gains or losses | Microsoft Learn

4. Kód časového rozlišení v Denících nákupů a v Denících prodeje

Nově je možné používat funkcionalitu časového rozlišení i v řádcích Deníků prodeje a Deníků nákupů stejně jako ve Finančních denících. Je vyžadováno, aby Kód původu pro prodej a deníky prodeje, a nákup a deníky nákupu nebyl identický.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use deferral codes in purchase and sales journals | Microsoft Learn

5. Zásady účtování servisních faktur

Již delší dobu je v nastavení uživatelů možnost definovat zásady účtování pro prodejní a nákupní faktury. Nově je k dispozici nastavení i pro faktury servisu (opět s volbami Povoleno, Zakázaný, Povinné).

Toto nové nastavení ovlivní tyto doklady:

 • Servisní zakázky
 • Skladové dodávky
 • Faktury servisu
 • Dobropisy servisu

Efekt jednotlivých voleb nastavení je jiný v návaznosti na typ dokladu (je k dispozici v popisu funkcionality).

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Define a service invoice posting policy for various users | Microsoft Learn

6. Správa příloh dokumentů na předmětech servisu a servisních dokladech

Na stránkách v rámci modulu servisu bylo přidáno informační okno pro správu příloh dokumentů.

Z vybraných řádků dokladů lze také využit akci „Přílohy“ pro zobrazení příloh dokumentů. Na vybraných dokladech je také k dispozici standardní akce „Připojit jako PDF“.

V připojených dokladech je k dispozici zatržítko Přenést do servisních transakcí, pro lepší kontrolu nad tím jak přílohy přiložené na zákazníky, zboží, předměty servisy jsou přeneseny do dokumentů, řádů a transakcí.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Manage document attachments in service items and documents | Microsoft Learn

7. Nastavení výchozí lokace pro projekt nebo fázi projektu

Na kartě projektu a na Úloze projektu (nutno vytáhnout přes přizpůsobit) lze nyní definovat výchozí Kód lokace a Kód přihrádky, které mohou zjednodušit zadávání dat na úlohách projektu, řádcích plánování projektu a v řádcích deníku projektu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Define default location for project or project phase | Microsoft Learn

8. Blokování karet zboží a variant pro servis

Pokud některé zboží nebo varianta zboží nemá být použita pro oblast servisu, na kartě zboží případně na přehledu variant či kartě varianty lze nastavit „Servis uzavřen“. Toto pole lze nastavit také v Šablonách zboží odkud se bude kopírovat do zboží vytvořeného z dané šablony.

Aby předmět servisu nebyl použit v transakcích, na kartě předmětu servisu je možné použít pole „Uzavřeno“ (prázdné, Servisní smlouva, Vše).

Pokud máte založen alespoň jeden předmět servisu, při upgrade bude příznak Servis uzavřen nastaven dle již existujícího příznaku Prodej uzavřen.

Pro detailní popis omezení je třeba navštívit plný popis.

Popis nové funkcionality včetně předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Block items or variants from service transactions | Microsoft Learn

9. Propojení Business Centralu s Shopify B2B

Shopify konektor nyní podporuje poslední vylepšení z Shopify B2B platformy.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Connect Business Central with Shopify B2B | Microsoft Learn

10. Efektivnější provádění finanční konsolidace

K dispozici je nová stránka Nastavení měn obchodních jednotek pro lepší přehled o kurzech.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Set up financial consolidation runs more efficiently | Microsoft Learn

11. Export/import víceřádkových textů skrze konfigurační balíčky

Konfigurační balíčky nyní umožňují použití polí typu BLOB (například pole Popis práce na prodejní faktuře). Hodnoty těchto polí lze nejenom exportovat do excelu, ale i importovat zpět do BC.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Export, import multiline text with Configuration Packages | Microsoft Learn

12. Vylepšení v Shopify konektoru

Na základě zpětné vazby zákazníků bylo provedeno mnoho změn v uživatelském rozhraní.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Simpler Shopify connection | Microsoft Learn

13. Jednodušší oprava chyb ve fakturách servisu

Tato verze zvyšuje flexibilitu a efektivitu při správě servisních smluv a faktur tím, že usnadňuje opravu některých chyb.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Correct errors in service invoices | Microsoft Learn

14. Zabránění úpravám číslování servisních dokladů a karet

Došlo k úpravám chování při práci s polem číslo (číselnými řadami) na servisních kartách a dokladech.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Prevent editing number series on service documents, cards | Microsoft Learn

15. Přecenění věcných položek

Ve správě funkcí je k dispozici nová funkce „Povolení použití přecenění hlavní měny“.

Na kartě finančního účtu (nová záložka přehodnocení) je k dispozici nastavení, jestli daný účet může být součástí přecenění. Také je možné definovat měny s kterými lze na daný účet účtovat. Pro každý účet se dá definovat, jestli přecenění se má účtovat na účet nerealizovaných nebo realizovaných kurzových zisků.

Na věcné položce je k dispozici pole „Kód zdrojové měny“ a „Částka ve zdrojové měně“, které se mohou použít pro evidenční účely nebo pro účely úlohy přecenění. Úloha přecenění finančního účtu je k dispozici v přehledu účetní osnovy jako „Přecenění hlavní měny“.

Přecenění je prováděno na základě zůstatku dle měny, neberou se v potaz vyrovnané položky. Současně, informace o původní měně nemusí být dostupná ve všech typech transakcí (typicky třeba práce se zálohami), Pokud používáte přídavnou měnu, chování může být odlišné od očekávaného.

Celkově funkce přecenění hlavní měny nemusí splňovat všechny požadavky na transakce, její použití je nutno důkladně zvážit a vyzkoušet nejdříve v testovací databázi.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Improve accuracy with general ledger account revaluation | Microsoft Learn

16. Povolení řádků s nulovou částkou v periodických finančních denících

V rámci této verze je usnadněna správa periodických finančních deníků, které používají neměnnou metodu periody. Během účtování bude BC ignorovat řádky s nulovou částkou a nebude je účtovat, místo toho aby blokoval účtování, z důvodu že je potřeba doplnit částku.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Allow lines with amounts of zero on recurring general journals | Microsoft Learn

17. Větší produktivita při zadávání pracovních výkazů

Akce Odeslat a Znovu otevřít jsou kontextové, aby pomohly vyhnout se chybám při odesílání nebo opětovného otevírání pracovních výkazů.

Sloupec stav na řádcích má jiný styl (červená a kurzíva), pokud chybí údaje potřebné pro jejich odeslání.

V návaznosti na nastavení společnosti se nezobrazují vybrané sloupečky v řádcích pracovního výkazu. Například pokud nejsou zadány Důvody absence, toto pole se v řádcích výkazu nezobrazuje.

Nově je k dispozici informační okno pro detaily řádku pracovního výkazu a možnost kopírovat řádky z jiného výkaz, filtrovat řádky nebo zapnout režimy analýzy.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Be more productive when entering time sheets | Microsoft Learn

18. Větší produktivita při schvalování pracovních výkazů

V nastavení zdrojů je k dispozici nové pole „Zásady odesílání pracovních výkazů“ s volbami:

 • Neodesílat prázdné řádky
 • Zastavit a zobrazit chybu prázdného řádku

Na stránce Správce pracovních výkazů dle projektů je k dispozici více detailů při schvalování pracovních výkazů, například:

 • Informační okno Poznámky pracovního výkazu
 • Jsou zahrnuty soboty a neděle
 • Pole celkové množství
 • Číslo zdroje (případně název zdroje přidáním přes přizpůsobit)

Aby se předešlo chybám, pokud se zvolí Schválit nebo Zamítnout v konfirmačním okně jsou jako výchozí možnost nastaveno Vybrané řádky.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Be more productive when approving time sheets | Microsoft Learn

19. Automatizace procesu upomínek

Nová verze BC umožňuje automatizované zpracování upomínek dle potřeb společnosti. Součástí funkcionality je možnost při odesílání upomínek zahrnout související (upomínané) doklady!

Krátké video s představením této funkcionality je k dispozici na youtube:

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Automate the reminders process in collections | Microsoft Learn

20. Použití sledování balíků v objednávkách fyzické inventury

Tuto funkcionalitu je potřeba zapnout ve správě funkcí „Povolení použití sledování balíků v objednávkách fyzické inventury“. Následně je možné v objednávkách fyzické inventury pracovat s čísly balíků, stávající řádky musí být vygenerovány znova.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Inventory package numbers work like item tracking dimensions | Microsoft Learn

21. Fakturace z projektu více zákazníkům

Je možné definovat zákazníka a plátce per úloha projektu. Výchozí nastavení je k dispozici v nastavení projektů. V nastavení projektu je to pouze výchozí nastavení, konkrétní způsob lze nastavit per projekt. Pro přepínání na kartě projektu se pojí jistá omezení.

Kromě bill-to, sell-to, ship-to polí lze navolit například i externí číslo dokladu, vaši referenci, platební podmínku, způsob platby, kód jazyka a oblasti.

S  funkcionalitou souvisí, že je nově k dispozici karta úlohy projektu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Create projects you can invoice to multiple customers | Microsoft Learn

22. Dotahování kód prodejce z adresy příjemce (zákazníka)

Na kartě adresy příjemce zákazníka lze definovat kód prodejce.

Pokud se na prodejním dokladu jako Příjemce zvolí Alternativní dodací adresa, kód prodejce bude aktualizován na základě nastavení na kartě adresy příjemce.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Assign salesperson to customer ship-to addresses | Microsoft Learn

23. Došlé doklady v archivovaných poptávkách a objednávkách

Archivované verze nákupních objednávek a poptávek obsahují nově informace o došlých dokladech. Standardně je toto informační okno skryto, ale je možné je skrze personalizaci zobrazit.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
View incoming documents in archived quotes and orders | Microsoft Learn

24. Montáž na projekt

Nová funkcionalita montáž na zakázku umožňuje lepší správu zásob tím, že montážní zakázka se vytváří pouze když je to potřeba.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Assemble to project | Microsoft Learn

25. Fakturace zákazníkovi za více projektů

V rámci jednoho kroku je možné do faktury přidat řádky plánování z vícero projektů. Tento proces je podobný vytváření prodejní faktury z řádků plánování zadáváním hodnoty do Připojit k prodejní faktuře číslo. V řádcích prodejní faktury je k dispozici funkce získání řádků plánování projektu. Zobrazí se fakturovatelné řádky projektů pro stejného zákazníka, plátce, měnu, kde množství k fakturací je větší než nula.

Funkce není dostupná na objednávkách nebo nabídkách. Nemůže se filtrovat na pole ship-to code, číslo kontaktu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Invoice a customer for multiple projects | Microsoft Learn

26. Nové excelové rozvržení pro desítky vybraných reportů

Byly přidány zcela nové reporty, které využívají excelové rozvržení.

Současně desítky dalších již existujících sestav se dočkaly excel rozvržení (včetně vybraných reportů z české lokalizace).

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use new Excel layouts for 35 selected reports | Microsoft Learn

Use Excel layouts for Czech reports | Microsoft Learn

27. Použití standardní terminologie pro projekty

Aby se zlepšila uživatelská zkušenost, mění se v anglickém jazyce terminologie z Job na Project.

Existující integrace by neměly být narušeny, protože se mění jenom captiony v uživatelském prostředí a pojmy v dokumentaci.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use standard terminology for project management | Microsoft Learn

28. Vylepšená použitelnost ve skladu a zásobách

Nastavení správce skladu je obohaceno o nové pole „Kopírovat popis zboží do položek“. Pokud toto pole bude zatrženo, popis řádku bude přenášen do položek skladu (pokud vznikají).

Došlo k mírnému vylepšení, jak fungují akce Přiřadit číslo šarže a Přiřadit číslo balíku.

Stránka pro řádky sledování zboží ve skladu získala stejná vylepšení jako řádky sledování zboží.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
See improved usability for warehouse and inventory | Microsoft Learn

29. Zajištění přesného ocenění zásob řízením úpravy nákladů na zboží

Funkce úpravy nákladů byla vždy velmi komplexní. Zpracování položek může trvat delší dobu a občas vede k chybám, které je obtížné odstranit, protože položka, která je způsobila, nemusí být zjevná. Proto byla vytvořena stránka „Úprava nákladů zásoby“, která poskytuje nástroje pro lepší správu a sledování procesu úpravy nákladů.

Pro umožnění sledování procesu úpravy nákladů přibylo v nastavení zásob nastavení „Protokolování úprav nákladů“ s těmito volbami:

 • Zakázáno (neprotokolovat nikdy)
 • Pouze chyby (protokolovat pouze v případě chyby)
 • Vše (vždy)

Pozor, BC nechce logovat automatické úpravy nákladů, které byly provedeny při účtování zboží.

Představení této funkcionality je představeno i v samostatném videu:

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Ensure accurate inventory valuation by controlling cost adjustment | Microsoft Learn

30. Nové centrum rolí pro správce pohledávek

Byla vytvořena nová role, která se soustřeďuje na zákazníky, jejich zaúčtované doklady a s tím spojené například upomínky.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use a new role center for collection management | Microsoft Learn

31. Práce s cizími měnami pro typ = zaměstnanec

Na typ = zaměstnanec šlo do této chvíle účtovat pouze v lokální měně, nyní lze již i v cizích měnách.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use currencies when posting employee transactions | Microsoft Learn

32. Integrace Field service a Business Central

V rámci asistovaného nastavení v Business Centralu je možné nastavit integraci na Dynamics 365 Field Service.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Integrate Field Service and Business Central | Microsoft Learn

33.Drag & drop přiložení více souborů

Bude umožněno přidávat více příloh v jeden okamžik na záznamy v systému.

Pozor však, že všeobecně není vhodné databázi BC zaplňovat přílohami, na ukládání příloh se zpravidla vždy používají externí systémy.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use drag and drop to attach multiple files | Microsoft Learn

34. Vylepšení funkcionality ARES

Kód země se nyní bere přímo z registru ARES. V Nastavení služby ověření IČ lze nastavit, jestli PSČ má být s mezerou nebo bez.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Improved updates of ARES data in the Czech version | Microsoft Learn

35. Tisk QR kódu na tiskopisech prodejní faktury (CZ)

Nově lze v rámci standardních prodejních sestav české lokalizace tisknout QR kódy k platbě. V nastavení prodeje a pohledávek a na Způsobech platby musí být toto povoleno, dále musí být zadaný IBAN prodejního účtu a zůstatek dokladu nesmí být 0.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Print QR codes on sales invoices in the Czech version | Microsoft Learn

36. Snadnější nalezení sestav v profilu účetní CZ

Do profilu Účetní CZ byly přidány chybějící sestavy české lokalizace. V rámci tohoto profilu je tedy nyní snazší je najít.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Report explorer has additional outputs in the Czech version | Microsoft Learn

37. Větší produktivita v bankovních výpisech a platebních příkazech

V rámci bankovních výpisů přibyla akce „Vydat a vytvořit deník“, která umožňuje vydání výpisu a vytvoření deníku na jedno kliknutí. Současně byla přidána funkcionalita, která automaticky otevírá deník při vydání výpisu (lze vypnout v Mé upozornění).

Analogicky byla přidána funkce „Vydání a export“ na platebních příkazech, která umožňuje tuto akci na jedno kliknutí.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Process Czech bank statements, payment orders more productively | Microsoft Learn

38. Vylepšení reportů české lokalizace

Datasety skladových sestav:

 • 11750 – Účtovaný výdej zásob
 • 11751 – Účtovaný příjem zásob
 • 11752 – Doklad zásob

Byly rozšířeny o tyto relevantní údaje:

 • hlavička (Text položky, Kód prodejce a název, Externí číslo dokladu)
 • řádky (Kód varianty, Kód přihrádky, Kód kategorie zboží)

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:

Improvement of Czech localization reports | Microsoft Learn


Microsoft Dynamics 365 Business Central v23 (2023 release Wave 2)

Business Central verze 23 (2023 wave 2) se zaměřila zejména na umožnění komunikace mezi společnostmi v různých environmentech a vylepšení práce uživatele ve skladových procesech.  Konkrétně nám přinesla a v rámci průběžných updatů ještě do března 2024 přinese následující funkcionality :


1. Přibyla možnost vygenerovat Výkaz zákazníka (Customer Statement) pouze s otevřenými položkami

Na Výkazu zákazníka přibyl nový přepínač, který umožní vytisknout pouze otevřené položky zákazníka v daném období.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Generate a customer statement only with open entries | Microsoft Learn

2. Storno položky dodavatele/zákazníka s realizovaným kurzovým rozdílem

Umožnění „storna“ položky dodavatele/zákazníka i v případech, když k ní byly v detailních položkách již vytvořeny položky typu nerealizovaný zisk nebo ztráta.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Reverse a customer and vendor ledger entry with a realized gain or loss entry | Microsoft Learn

3. Konsolidace mezi společnostmi v různých environmentech

Umožnění konsolidace za pomocí API mezi společnostmi v různých environmentech.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Consolidate financial information across environments in multicompany setups | Microsoft Learn

4. Workflow schvalování v mezipodnikových finančních denících

Do workflow schvalování interních dokladů byly přidány také mezipodnikové finanční deníky.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Include approvals for intercompany general journals in your workflows | Microsoft Learn

5. Mezipodnikové transakce mezi společnostmi v různých environmentech

Přibyla možnost integrace mezipodnikových transakcí mezi společnostmi v různých environmentech za pomocí API.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde: Make intercompany transactions across Business Central environments | Microsoft Learn

6. Rozpouštění nákladů a výnosů za pomocí klíčů

Na nákupních, prodejních a interních dokladech je možno použít rozpuštění zadané částky dle uživatelem definovaného klíče.

Rozpouštění lze nadefinovat jak přes různé účty, tak přes dimenze a jejich hodnoty.

Rozpouštět se dá dle fixní částky/koeficientu nebo dle proměnné částky definované saldem, pohybem, za předdefinované období (tento rok, minulý rok, tento týden …), tak jak tomu doposud bylo možno pouze v modulu nákladového účetnictví.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use General Ledger Allocations to distribute costs and revenue more efficiently | Microsoft Learn

7. Větší variabilita v dávce pro přepočet směnných kurzů

Funkce přepočtu směnných kurzů byla doplněna o:

 • Náhled účtování
 • Možnost zvolit si, zda se bude účtovat po položkách nebo souhrnně
 • Možnost volby, jak se chovat k dimenzím

Možnost volby, jak se chovat k dimenzím:

 • Zda se vezme z přeceňované položky
 • Nebude se plnit vůbec
 • Zda se vezme z výchozího nastavení hodnot dimenzí pro použité účty nerealizovaných kurzových rozdílů

Tuto funkcionalitu už jsme měli k dispozici v rámci české lokalizace.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Adjust exchange rates easily, replace the built-in batch job | Microsoft Learn

8. Větší kontrola nad procesem schvalování interních dokladů

Bylo zamezena editace interních dokladů potom, co byly poslány do schvalování nebo již byly schváleny.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
More control over general journal approvals | Microsoft Learn

9. Povolení účtovat s různými účto skupinami zákazníka / dodavatele pro stejného dodavatele / zákazníka

Business Central nyní umožňuje účtovat prodejní / nákupní doklady jednoho zákazníka / dodavatele s různými účto skupinami dodavatele / zákazníka.

I tuto funkcionalitu jsme již měli k dispozici v rámci české lokalizace. Na rozdíl od české lokalizace je potřeba povolit tuto možnost i na kartách konkrétních dodavatelů / zákazníků.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use different general ledger accounts for payables, receivables | Microsoft Learn

10. Přidání více polí na stránky pro lepší přehled

Pole Popis 2 (z Karty zboží) bylo připraveno k zobrazení v rámci přizpůsobení stránek uživatelem na velké množství stránek. Seznam všech stránek, kterých se tato změna týká viz. odkaz níže.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Add more columns to pages for better insight | Microsoft Learn

11. Přehled dostupnosti zboží

Pro lokace, kde máte nastaveno Řízené zaskladnění/vyskladnění je nyní možno ze zdrojových dokumentů jako je prodejní objednávka, výrobní a montážní zakázka nebo projekt zjistit, kolik je daného zboží k dispozici na této lokaci.

Tato informace je vypočítávána v reálném čase a ovlivňují ji Vyhrazené a Blokované přihrádky nebo zboží, které již není k dispozici (je zarezervováno nebo je součástí právě probíhajících skladových transakcí).

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Availability overview helps you calculate quantities in your warehouse | Microsoft Learn

12. Blokování variant zboží

Přidána možnost blokace jednotlivých variant zboží. Blokace se nedotkne možnosti použít dané varianty na objednávkách vratek a dobropisech.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Block item variants | Microsoft Learn

13. Rozšíření nastavení řízeného skladu

Bylo rozšířeno nastavení řízeného skladu pro následující typy skaldových pohybů:

 • Spotřeba ve výrobě
 • Výstup z výroby
 • Spotřeba v montážích
 • Spotřeba na projektech

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Configure how to handle different warehouse operations | Microsoft Learn

14. Umožnění editace záznamů v Excelu ve skladových procesech

Akce Upravit v Excelu byla přidána na deníky zboží a sešity skladu. Seznam všech stránek, na které byla tato akce přidána viz. odkaz níže.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Edit in Excel on item journals and warehouse worksheets | Microsoft Learn

15. Rozšíření Křížových odkazů na zboží

Křížové odkazy na zboží byly přidány do dalších tabulek a přidány na příslušné stránky. Uživatel by nyní měl mít při vytváření dokladů v Business Central více informací o zadaném zboží.
Byla také přidána možnost zadání časové platnosti křížového odkazu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Identify and track items easier with item references | Microsoft Learn

16. Zdokonalení procesu inventury zboží

Do Objednávky fyzické inventury lze nyní načíst i zboží, které nemá na dané lokaci žádný pohyb.
Lze zakázat, aby uživatel nemohl změnit množství zboží na skladě přímo z karty zboží.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Improved processes for inventory counts and adjustments | Microsoft Learn

17. Zjednodušení navigace mezi objednávkou, příjemkou a fakturou

Zjednodušení navigace mezi objednávkami, příjemkami a fakturami z řádků prodejních / nákupních objednávek.
Z řádků objednávek prodejních/nákupních vratek jsou prokliky na polích Dodané/Přijaté množství a Fakturované množství do příslušných dokladů.

Je zachována vazba mezi objednávkou a fakturou (platí i pro objednávku vratky / dobropis) i v případě, že se použijí funkce jako Kopie řádků dodávky na řádku prodejní faktury apod.
Seznam všech podporovaných funkcí najdete v odkazu níže.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:

Navigate easier between order, receipt, and invoice documents | Microsoft Learn

18. Tisk a skenování čárových kódů

Byla přidána podpora tisku a skenování čárových kódů v mobilním klientovi kamerou zařízení.
Byla přidána ikonka čárového kódu na různé stránky, které spouští scanner čárových kódů.
Seznam stránek a polí, které se nyní tímto způsobem načítat naleznete v odkazu níže.
Podpora této funkcionality je pro zařízení s operačním systémem iOS a Android.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Print and scan barcodes | Microsoft Learn

19. Příjem většího množství zboží při zaskladnění, než bylo objednáno

Na dokumentech Zaskladnění je možno nyní přijmout více zboží, než bylo zadáno na nákupní objednávce.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Receive more items than ordered by using inventory put-away documents | Microsoft Learn

20. Návrh dalších kroků na prodejních objednávkách a výrobních zakázkách

Pokud se používají rezervace, jsem schopný u příslušného řádku prodejní objednávky nebo výrobní zakázky v informačním okně zjistit, zda je pro daný řádek všechno zboží k dispozici.

Obdobný údaj je k dispozici také pro celý doklad ve Statistice.

Na hodnotu pole „Reserved from stock“ můžete následně filtrovat při automatickém vytváření skladových dokladů. Seznam funkcí, kde je toto pole k dispozici naleznete v odkaze níže.

Protože celá funkcionalita je postavená na rezervacích, tak byla vytvořená nová stránka „Sešit rezervace“, která umožňuje hromadně navrhnout a následně provézt rezervace. Aktuálně jsou k dispozici 2 pravidla alokace rezervací.
Základní (rezervuje se, pokud není žádný konflikt) nebo Rovnoměrně.
Funkcionalita je navržena tak, aby partneři mohli přidávat další pravidla rezervací.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Suggest the next step for sales and production orders | Microsoft Learn

21. Synchronizace data dokumentu a zúčtovacího data na prodejnch a nákupních dokladech

Doteď se na prodejních a nákupních dokladech po zadání Zúčtovacího data automaticky změnilo na stejnou hodnotu i Datum dokladu.
Funkcionalitu lze nyní vypnout. Zvlášť pro oblast nákupu a prodeje.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Sync document and posting dates for sales and purchases | Microsoft Learn

22. Vylepšení integrace se Shopify

Bylo vylepšeno:

 • Logování integrace BC se Shopify
 • Přidány nové dlaždice na centru rolí s nesynchronizovanými dodávkami
 • Přibyla možnost poslat dodávku do integrace se Shopify manuálně nebo ji naopak z integrace vyloučit
 • Log integrace se Shopify přibyl do Zásad uchovávání informací

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Troubleshoot Shopify integration issues | Microsoft Learn

23. Drobná vylepšení práce se skladem

Když chci pořídit nějaký doklad v řízeném skladu a nejsem nastaven jako zaměstnanec tohoto skladu, automaticky se otevře okno s nastavením zaměstnanců skladu.

V deníku zboží je nová funkce „Načíst obsah přihrádky“ , která Vám vrátí informaci, na kterých skladech, přihrádkách a v jakém množství dané zboží je k dispozici.

Nově když uživatel zavírá stránku Řádky sledování zboží a má zde řádky s definovanými údaji pro sledování (číslo šarže, sériové číslo) ale není vyplněna hodnota v poli Množství (Základ), BC Vás upozorní na tuto skutečnost. Doteď byly informace „zahozeny“.

Popis přihrádky je nyní součástí LookUpu na Přihrádku. Můžete tak dát snadno informaci obsluze skladu, že tato přihrádka je dočasně nepoužitelná apod.

Byl přidán Náhled účtování také na skladové příjemky a skladové dodávky.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Usability improves for warehouse and inventory | Microsoft Learn

24. Řízené zaskladnění /vyskladnění v základním řízeném skladu

BC navrhoval přihrádky jenom v případě, že byla zapnutá pokročilá správa řízeného skladu a používalo se Řízené zaskladnění/vyskladnění. Nyní BC navrhuje přihrádky taky pro základní nastavení (warehouse put-away and inventory put-away). Skladové příjemky nejsou podporovány u pokročilého skladu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Use directed pick and put-away suggestions in basic warehouse configurations | Microsoft Learn

25. Zrychlení zadávání výkazů práce

Nově lze při zadávání Výkazu práce zkopírovat řádky jiného výkazu a také kopírovat údaje z předchozího řádku aktuálně zadávaného výkazu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Get more productive while entering time sheets | Microsoft Learn

26. Zrychlení schvalování výkazů práce

Když pošle uživatel Výkaz práce do schvalování, může nově zároveň poslat notifikaci schvalovateli, že výkaz je připraven ke schválení. Stejně tak tuto notifikaci může poslat schvalovatel v případě schválení nebo zamítnutí.

Nově byla přidána podpora vícestupňového schvalování Výkazů práce a pokud je schvalovatel nedostupný, může uživatel specifikovat svého zástupce.

Schvalovatel má také nově možnost schvalovat najednou více Výkazů práce.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Get more productive while approving time sheets | Microsoft Learn

27. Zrychlení párování bankovních výpisů

Do algoritmu párování bankovních výpisů byla zapojena umělá inteligence, která by měla zvýšit počet a spolehlivost párování bez zásahu uživatele.

Jelikož Česká lokalizace Business centrálu obchází standardní funkcionalitu párování bankovních výpisů, nebudeme ji moci v ČR využít.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Complete bank account reconciliation faster with Copilot | Microsoft Learn

28. Návrhy marketingových textů za pomocí AI

Byla vylepšená stávající funkcionalita návrhu marketingových textů za pomocí umělé inteligence. Je zde již podpora více jazyků než jenom angličtiny.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Get marketing text suggestions with Copilot | Microsoft Learn

29. Náhled účtování u daňových dokladů k přijaté platbě

Byl přidán náhled účtování při vytváření daňových odkladů k přijaté platbě.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Advance payment and a posting preview of tax documents – Czechia | Microsoft Learn

30. Účtování přímých transférů

Obecná obchodní účto skupina definovaná na Trasách transferu je použitá nově také pro Přímé transfery.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Direct transfer – Czechia | Microsoft Learn

31. Hromádky s mezipodnikovými transakcemi

Do profilu Účetní CZ byly přidány hromádky s informacemi o příchozích a odchozích mezipodnikových transakcích.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Intercompany posting cues to the Accountant Role Center – Czechia | Microsoft Learn

32. Intrastat

Intrastat v Česku lze již nyní vykazovat také za pomocí nové funkcionality Business Central. Protože se jedná o nevratnou operaci, před zapnutím funkcionality v produkčním prostředí, doporučujeme funkcionalitu vyzkoušet nejprve v prostředí Sandboxu. Na vyzkoušení máte čas do 2.čtvrtletí roku 2024. Do té doby lze používat „starou“ metodu vykazování Intrastatu.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
New Intrastat – Czechia | Microsoft Learn

33. České zálohy podporují centra odpovědnosti

Funkcionalita Center odpovědností byla doplněna do modulu české lokalizace záloh.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde: Responsibility Centers are supported for Advance Payments in Czechia | Microsoft Learn

34. Nový vzhled sestav dle Nastavení jazyka a oblasti

Byla vylepšena funkcionalita tisku reportů dle národních zvyklostí zákazníka / dodavatele.
Kromě jazyka lze nyní na kartě zákazníka a dodavatele definovat také Format Region. Před tiskem reportu je nyní možno zadat Jazyk i Region Format, ve kterém má být dokument vytištěn.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
New design for report Language and Region settings | Microsoft Learn

35. Podpora dalších zemí a regionů

BC je nyní podporováno již ve více než 150 zemích. Nově podporované země (exotické) naleznete v odkaze níže.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Supporting more countries and regions | Microsoft Learn

36. Možnost vytažení jakéhokoliv políčka na stránku

Od této verze má uživatel možnost vytáhnout si skoro jakékoliv políčko z tabulky na stránku. Tato nastavení lze provádět na úrovni úpravy profilu a ne v rámci přizpůsobení stránky konkrétního uživatele.  

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Add existing table fields to optimize your pages | Microsoft Learn

37. Vyhledávání textů v záznamech

Funkce „Řekněte mi, co chcete udělat“ nyní již může prohledávat také jednotlivé záznamy v BC. Je jen na nastavení, ve kterých tabulkách a jejich konkrétních polích budete chtít hledat.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Get to data search from anywhere in Business Central | Microsoft Learn

38. Proklik z Look-Upu na kartu

Z políčka, na kterém je look-up, se mohu dostat za pomocí funkce Show details na kartu náhledovaného záznamu. Po urychlení práce s BC doporučujeme použít klávesou zkratku CTRL+ALT+Šipka dolů.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Show related record details from lookup | Microsoft Learn

39. Jednoznačné označení záložek ve webovém prohlížeči

Byly přepracovány názvy záložek BC (vč. odznáčku (badge) společnosti) ve webovém prohlížeči tak, aby se v nich uživatel mohl lehce orientovat v případě, že má otevřeno několik záložek s BC.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Distinguish between browser tabs when multitasking | Microsoft Learn

40. Možnost uživatelsky zamezit editaci pole na stránce

V rámci uživatelského přizpůsobení jednotlivých stránek BC přibyla možnost nadefinovat pole jako needitovatelné.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Mark fields as read-only when customizing UI | Microsoft Learn

41. Přidání funkce na vyhledávání stránek do mobilní aplikace

Funkce „Řekněte mi, co chcete udělat“ byla přidána také do aplikace pro mobilní zařízení.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Search for pages and data in the mobile app | Microsoft Learn

42. Vylepšení analýzy dat

Přibyla možnost kontroly, na kterých stránkách bude analytický mód umožněn spustit.

Přibyla možnost sdílení (poslání) předdefinované analýzy se spolupracovníky.

Již lze analyzovat více než 100,000 zánamů.

BC si již pamatuje, zda jste stránku měli naposledy otevřenou v módu analýzy a následně ji Vám tak zobrazí.

Analýzy lze již provádět také nad objekty typu Query.

Popis nové funkcionality vč. předpokládaného data jejího vydání můžete v angličtině naleznout zde:
Analyze, group, and pivot data on lists | Microsoft Learn
Share a data analysis with a co-worker | Microsoft Learn
Analyze, group, and pivot data from queries | Microsoft Learn

Nyní se už můžeme těšit na následující verzi (duben 2024), která by se měla zaměřit na zdokonalení funkcionality modulů Projekty a Servis.


Microsoft Dynamics 365 Business Central v22 (2023 release Wave 1)

1. Automatické povolení funkcí

S novým vydáním budou automaticky povoleny (zapnuty) tyto funkce, které jsou dostupné ve Správě funkcí:

 • Aktualizace funkcí: Mapování symbolů měny v integraci Dataverse
 • Funkce: Kontrola dokladů a deníků při práci
 • Aktualizace funkcí: Protokolování e-mailů pomocí Microsoft Graph API
 • Funkce: Sestava přístupu k datům jen pro čtení
 • Aktualizace funkcí: Automaticky přijímat transakce vnitropodnikového finančního deníku
 • Aktualizace funkcí: Procházejte více záznamů v seznamech
 • Aktualizace funkcí: Povolit nové uživatelské prostředí pro vytváření prognóz poptávky
 • Aktualizace funkcí: Nové prostředí pracovního výkazu
 • Aktualizace funkcí: Mapování na sady možností v Dataverse bez kódu
 • Aktualizace funkcí: Povolení výdeje zásob a skladu z projektu

2. Náhled účtování v deníku zboží a dalších skladových dokladech

Obchodní hodnota:

Akce Náhled účtování všeobecně pomáhá vyhnout se chybám díky tomu, že umožňuje kontrolu jednotlivých položek, které by byly vytvořeny zaúčtováním dokladu.

Nová funkcionalita:

Funkcionalita je nově dostupná také v Deníku zboží a dalších skladových dokladech (objednávka transferu, montážní zakázka, skladová příjemka, skladová dodávka, …). Před účtováním dokladu je tedy možné zkontrolovat například Položky zboží, Věcné položky, Položky ocenění či Položky skladu, které by účtováním dokladu vzniknuly.

Kompletní výčet dokladů, kde je funkcionalita nově dostupná můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/preview-item-journals-before-posting

3. Vyhnutí se chybám v číslování dokladu při účtování deníku zboží

Obchodní hodnota:

Pro vyhnutí se chybám (nebo jejich opravě) spojených s číslováním dokladů při účtování deníků zboží můžete před účtováním nově využít akci „Přečíslovat čísla dokladů“.

Nová funkcionalita:

Oblíbená funkcionalita z Finančního deníku je nyní dostupná i pro Deník zboží. Šetří čas zejména v situacích, kdy číslo dokladu z řádků deníku zboží neodpovídá výchozí číselné řadě na listu deníku zboží.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/avoid-document-number-errors-when-post-item-journals

4. Dávkové účtování objednávek transferu

Obchodní hodnota:

Místo účtování objednávek transferu jedna po jedné, je možné v přehledu objednávek transferu vybrat více nezaúčtovaných dokladů a zaúčtovat je hromadně.

Nová funkcionalita:

Na přehledu objednávek transferu je k dispozici akce „Dávkové účtování“, která umožňuje hromadné zaúčtování dodání/příjmu zvolených objednávek transferu.

Jedná se o sestavu 5707, kterou je možné zaplánovat také přes položku fronty úloh.

Tím je umožněno zaplánování účtování na pozdější čas, například z důvodu zamezení blokování práce pro ostatní uživatele při účtování objemných dokladů.

Dbejte správně nastaveným filtrům, aby nedošlo k zaúčtování nežádoucích dokladů!

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/set-default-dimensions-locations-inventory-documents-journals

5. Vrácení účtované dodávky transferu

Obchodní hodnota:

Stává se, že uživatel zaúčtuje například nesprávné množství zboží skrze objednávku transferu.

Pokud ještě dodávka nebyla přijata, nová funkcionalita umožnuje vrátit účtované dodané množství, aniž by byla nutná složitá oprava.

Nová funkcionalita:

Na kartě Účtované dodávky transferu je k dispozici řádková funkcionalita „Vrátit dodávku“.

Pro dokončení opravy stačí následně otevřít objednávku transferu, vložit správné množství a dále pokračovat dle postupu, jako by množství bylo zadáno napoprvé správně.

Nelze vrátit dodávku transferu, pokud je zboží rezervované – v takovém případě je nutné zrušit rezervaci. Nelze vrátit dodávku transferu, pokud zboží již bylo přijato (nikdy nelze použít pro objednávky transferu s přímým transferem).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/undo-transfer-shipments

6. Povinná pole a akce Vybrat zboží na objednávce transferu

Obchodní hodnota:

Zvýšení produktivity, usnadnění přidání více zboží najednou do objednávky transferu.

Nová funkcionalita:

Na hlavičce objednávky transferu je nyní vidět, která pole jsou povinná. Umožňuje to tak lépe definovat, jak s dokladem pracovat.

V řádcích objednávky transferu je nyní nově akce „Vybrat zboží“, které umožňuje přidání více zboží do objednávky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/usability-improves-transfer-order-select-multiple-items-mandatory-fields

7. Dodání/příjem neskladovaného zboží na skladových dokumentech.

Obchodní hodnota:

Zaměstnanci skladu mohou dodávat/přijímat neskladované zboží, jako jsou například náklady přepravy na nákupních/prodejních objednávkách spolu s fyzickým zbožím.

Nová funkcionalita:

V konfiguracích skladu, kde se zpracovává fyzické zboží v rámci skladových dokumentů (jako například skladová příjemka nebo skladová dodávka), je nyní také možnost účtovat některé typy neskladovaného zboží. V předchozích verzích Business Central bylo nutné účtovat toto neskladované zboží separátně.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/ship-receive-non-inventory-items-warehouse-documents

8. Využití pokročilých funkcí skladu s minimální složitostí

Obchodní hodnota:

Větší variabilita skladových procesů.

Nová funkcionalita:

Můžete použít několik funkcí, které byly dříve k dispozici pouze pro místa, která používají řízené vyskladňování a vyskladňování, což Vám přidá pokročilé procesy, aniž by došlo k přidání nepotřebné složitosti.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/use-advanced-warehouse-functionality-minimal-complexity

9. Zlepšení použitelnosti pro sklad, zásoby a oblast sledování

Obchodní hodnota:

Zvýšení produktivity zjednodušením procesů, šetření nepotřebných klikání.

Nová funkcionalita:

Zdrojové doklady jako jsou prodejní/nákupní objednávky nebo objednávky transferu se automaticky vydají při akci Vytvořit dodávku ze skladu, Vytvořit příjemku na sklad a Vytvořit zaskladnění/vyskladnění zásob na kartě zdrojového dokladu. Je dostupné na kartách těchto zdrojových dokladů:

 • Prodejní objednávky
 • Objednávky prodejní vratky
 • Nákupní objednávky
 • Objednávky nákupní vratky
 • Montážní zakázky
 • Servisní zakázky

Na dokladu Vyskladnění zásob je nově k dispozici Okno s fakty pro Detaily přepravy.

Výchozí řazení položek v položkách skladu a položkách ocenění je sjednoceno s položkami zboží, poslední položky se zobrazují nahoře.

Na stránce položek skladu je pole Kód lokace dostupné jako výchozí bez nutnosti přizpůsobení. Z položek skladu je rovněž možné se dostat na kartu informace o sériovém čísle/čísle šarže.

Stránka Obsah přihrádky nahrazuje stránku Obsah přihrádky zboží, aby sjednotila zkušenosti a poskytla přístup k dalším polím. Na stránku Obsah přihrádky můžete přidat další pole jejím přizpůsobením.

Při výběru sériového čísla, čísla šarže nebo čísla balení na řádku vyskladnění/zaskladnění/přesunu s typem Akce Vzít, Business Central automaticky vyplní řádky sledování v souvisejícím řádku akce typu Vložit.

Rozšíření se dočkal také report Seznam fyzické inventury.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/usability-improves-warehouse-inventory-tracking-areas

10. Výchozí hodnota dimenzí Lokace na skladových dokladech a v denících

Obchodní hodnota:

Funkcionalita Výchozích hodnot dimenzí na lokacích dostupnější skrze celý systém.

Nová funkcionalita:

V rámci tohoto vydání dochází k dokončení funkcionality Výchozí dimenze na lokaci, která byla představena v rámci předchozích vydání. Funkce je nyní dostupná také ve skladových dokladech a denících.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/set-default-dimensions-locations-inventory-documents-journals

11. Přidání více polí na stránky pro lepší přehled

Obchodní hodnota:

Různé typy odvětví a jejich uživatelé potřebují odlišné informace k dokončení obchodních procesů. Personalizace je silná nástroj, který lidem umožňuje přizpůsobit informace, které stránky obsahují, pouhým jednoduchým přetažením polí ze seznamu na stránku.

Nová funkcionalita:

Pole Obecná obchodní účto skupina, Obecná účto skupina zboží, DPH obchodní účto skupina zboží a DPH účto skupina zboží je nově možné uživatelsky zobrazit pro řádky na těchto stránkách:

 • Nákupní objednávky
 • Nákupní faktury
 • Nákupní poptávky
 • Nákupní hromadné objednávky
 • Objednávky nákupní vratky
 • Účtované nákupní dobropisy
 • Účtované nákupní faktury
 • Archívy nákupních objednávek
 • Archívy nákupních poptávek
 • Archívy hromadných nákupních objednávek
 • Prodejní objednávky
 • Prodejní faktury
 • Prodejní poptávky
 • Prodejní dobropisy
 • Prodejní hromadné objednávky
 • Objednávky prodejní vratky
 • Účtované prodejní dobropisy
 • Účtované prodejní faktury
 • Archívy prodejních objednávek
 • Archívy prodejních poptávek
 • Archív objednávek prodejních vratek
 • Faktura servisu
 • Dobropisy servisu
 • Zaúčtované dobropisy servisu
 • Zaúčtované faktury servisu

Pole Nulová hodnota zásob je k dispozici pro vytažení na stránkách:

 • Karta zboží
 • Šablona zboží

Pole Číslo původu a Typ původu je k dispozici na stránce položek zboží.

Pole číslo objednávky dodavatele je možné vytáhnout na stránku přehledu zboží.

Pole Vaše reference je možné vytáhnout na stránky přehledu nákupních/prodejních objednávek/faktur/poptávek + kartu nákupní objednávky.

Další pole jsou nově k vytažení také na stránkách Vyskladnění zásob, Zaskladnění zásob, Skladové pohyby, Obsah přihrádky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/add-more-columns-through-personalization-gain-more-insight-more-pages

12. Katalogové zboží lze zahrnout do hromadných prodejních objednávek

Obchodní hodnota:

Snadnější správa katalogového zboží.

Nová funkcionalita:

Katalogové zboží lze nově vložit do hromadných prodejních objednávek a převést jej na klasické zboží.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/catalog-items-use-standard-number-series-be-included-blanket-sales-orders

13. Definování obsahu vytvořených skladových dokladů pomocí filtru

Obchodní hodnota:

Poskytování přesnějších informací pro zaměstnance skladu.

Nová funkcionalita:

Report Vytvořit zaskl./vyskl.zásob/přesun byl rozšířen o další možnosti filtrace.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/define-content-created-warehouse-documents-filters

14. Jednoduché navedení počátečních stavů pro sledované zboží

Obchodní hodnota:

Snadnější možnost navedení zásob, které jsou sledované sériovými čísly nebo šaržemi.

Nová funkcionalita:

Přidána podpora pro navedení počátečních stavů zboží, které jsou sledované sériovým čísly/šaržemi pomocí řádků deníků.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/easier-create-opening-balances-item-tracked-inventory

15. Vnitropodnikové účtování poskytuje možnost nastavení na jednom místě

Obchodní hodnota:

Zjednodušování a zpřehlednění funkcionality.

Nová funkcionalita:

Vnitropodnikové účtování lze spravovat na jedné stránce, byly přidány dlaždice na centrum rolí, zjednodušení se dočkalo také zpracování transakcí apod.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/intercompany-posting-setup-supports-more-transaction-types-streamlines-flows

16. Rychlejší kontrola účtů hlavní knihy

Nová funkcionalita:

V některých lokalizacích (Českou republiku nevyjímaje) je umožněno vyrovnávání věcných položek.

V návaznosti na potřebu obdobné funkcionality i v dalších zemích vznikla funkcionalita „Kontrola věcných položek“, která je dostupná i pro Českou republiku. Prozatím ji však nedoporučujeme používat.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/planned-features

17. Synchronizace kmenových dat mezi společnostmi

Obchodní hodnota:

Efektivnější správa master dat napříč více společnostmi.

Nová funkcionalita:

Business Central představuje funkcionalitu správy master dat.

Usnadňuje tím přesunutí nastavení jedné společnosti do jiné společnosti ve stejném prostředí a můžete také synchronizovat kmenová data mezi společnostmi.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/set-up-sync-master-data-across-companies

18. Konektor pro Shopify se stává rozšiřitelným

Obchodní hodnota:

Možnost přizpůsobení konektoru pro Shopify tak, aby odpovídal specifickým potřebám Vašeho podnikání.

Nová funkcionalita:

Konektor pro Shopify byl doteď nerozšiřitelný, ale to se mění v rámci tohoto vydání.

Na základě zpětné vazby od partnerů a zákazníků se otevírá rozšiřitelnost pro konkrétní scénáře.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/shopify-connector-becomes-extensible

19. Synchronizace vratek zboží a vrácení zboží z Shopify

Obchodní hodnota:

Nová oblast synchronizace dat.

Nová funkcionalita:

Prozatím nejsou definovány detaily této funkcionality, termín dostupnosti není k dispozici.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/synchronize-returns-refunds-shopify

20. Použití statistických účtů ke sběru dat pro finanční výkazy

Obchodní hodnota:

Nově je možné definovat statistické hodnoty a registrovat je v samostatné knize pro jejich následnou analýzu.

Nová funkcionalita:

V systému jsou nově k dispozici tzv. „Statistické účty“, které mohou sloužit pro evidenci statistického vykazování. Statistickým účtem je možno rozumět například počet zaměstnanců, počet odbavených telefonátů zákaznického střediska a podobně. Pro zapsání těchto údajů slouží Deník statistických účtů, vznikají položky statistického účtu. Jsou rozšířeny Finanční výkazy (dříve účetní schémata), lze využít mód analýzy.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/use-statistical-accounts-collect-data-financial-reports

21. Export účetních dat ve formátu SIE/SAF-T

Obchodní hodnota:

Export účetních dat v mezinárodních formátech.

Nová funkcionalita:

Funkcionalita prozatím není k dispozici, termín prozatím není znám.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/audit-file-export

22. Neodčitatelná DPH

Obchodní hodnota:

Podpora práce s neodčitatelnou DPH.

Nová funkcionalita:

Funkcionalita prozatím není k dispozici (05.04.2023), nedošlo k ověření kompletního procesu vykazování DPH při práci s ní.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2023wave1/smb/dynamics365-business-central/non-deductible-partly-deductible-vat-expands-functionality


Microsoft Dynamics 365 Business Central v21 (2022 release Wave 2)

1. Uživatelské ovládání

Obchodní hodnota:

Zvýšení uživatelské přívětivosti a efektivity při denní práci se systémem.

Nová funkcionalita:

Je nutno aktivovat v rámci Správy funkcí – považujeme však za nezbytné tuto funkcionalitu nejdříve uživateli vyzkoušet v módu „Vyzkoušejte“ než dojde k aktivaci pro všechny uživatele, aby nedošlo k narušení práce uživatelů. Tato funkcionalita bude povinná od BC v24.

Dochází opět ke sjednocování uživatelských zkušeností napříč Microsoft produkty. Nově je k dispozici tlačítko Domovská stránka a také rozdělovací tlačítko pro podporu lepší dostupnosti nejčastěji používaných funkcí. Po aktivaci také dojde ke snížení redundantních a duplicitních akcí v menu, celkově bude zapotřebí méně interakce pro dosažení požadované akce.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/modern-action-bar

2. Přepínání mezi společnostmi

Obchodní hodnota:

Snadnější přehled o společnostech a prostředích, ke kterým má uživatel přístup a rychlejší přepínání mezi nim.

Nová funkcionalita:

V pravé horní liště je nově k dispozici přepínač mezi společnostmi v rámci jednotlivých prostředí (pokud je jich k dispozici více). Funkcionalita podporuje Znak společnosti, kde došlo k mírnému navýšení počtu znaků pro příznak společnosti (nově je 6 znaků maximum). Je k dispozici klávesová zkratka Ctrl+O pro přepnutí se.

Důrazně doporučujeme uživatele s touto možností seznámit, aby nedošlo k nežádoucímu přepnutí a tedy práci v jiné společnosti / prostředí. Funkcionalita se může lišit v rámci BC onprem x BC online.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/switch-companies-across-environments

3. Výběr rozvržení sestavy na dialogu sestavy

Obchodní hodnota:

Uživatelé si mohou vybrat (změnit), jaké rozvržení sestavy bude pro generování výstupu použito. To usnadní použití dostupných rozvržení sestav pro různé účely, zejména pro rozvržení aplikace Excel.

Nová funkcionalita:

Na dialogové stránce sestavy mohou uživatelé pomocí rozevírací nabídky vybrat z dostupných rozvržení sestavy. Umožňuje mít více rozvržení sestavy pro stejný dataset sestavy.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/users-choose-report-layout-request-page

4. Rozšířené texty u Klauzulí DPH

Obchodní hodnota:

Možnost tisknout delší texty pro Klauzule DPH, včetně možnosti využití samostatných řádků.

Nová funkcionalita:

Klauzule DPH slouží pro splnění legislativní povinnosti uvádět na dokladu informace pro zákazníka, že se jedná například o režim přenesení daňové povinnosti. Nově je funkcionalita Rozšířených textů implementována také na klauzulích DPH. Umožní to tisk textů na samostatné řádky nebo například omezení platnosti tisku od-do.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/extended-text-functionality-vat-clauses

5. Nahrazení funkcionality Účetních schémat

Obchodní hodnota:

Snadnější orientace pro nové uživatele Business centralu.

Nová funkcionalita:

Došlo k přejmenování původní funkcionality Účetních schémat na „Finanční výkazy“ a k drobným změnám v rámci funkcionality – především UI. Byl od sebe oddělen režim náhledu a režim editace.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/financial-reporting-replaces-account-schedules

6. Najít (ne)zaúčtované řádky dokumentů ve vyhledávání

Obchodní hodnota:

Stránky s řádky dokumentu se často používají pro specifickou analýzu. Nejčastěji používané lze nyní najít pomocí vyhledávacího pole včetně možnosti následného přidání stránky jako záložky na svou domovskou stránku, pro ještě snadnější přístup k původnímu nebo filtrovanému zobrazení.

Nová funkcionalita:

V rámci vyhledávání jsou nově k dispozici tyto stránky:

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/find-posted-non-posted-document-lines-search

7. Flexibilní řazení v sešitu plánování

Obchodní hodnota:

Sjednocování přístupu práce se sešitem plánování a sešitem požadavků.

Nová funkcionalita:

Nově je možné v sešitu plánování řazení (vzestupně/sestupně) kliknutím na název sloupce.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/flexible-sorting-planning-worksheet-page

8. Povinný kód varianty, pokud existuje

Obchodní hodnota:

Vyvarování se chyb při práci se zbožím, které má varianty.

Nová funkcionalita:

V nastavení zásob je možné zapnout vynucení zadávání variant zboží v dokumentech a žurnálech při práci se zbožím, které má varianty. Na kartách zboží lze případně toto globální natavení přepsat a kontrolu pro specifické zboží tedy (ne)vynucovat.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/make-entry-variant-codes-required

9. Účtování poplatku za zboží v každém kroku procesu

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita v tom, jak a kdy evidovat náklady v procesu nákupu/prodeje.

Nová funkcionalita:

Při přiřazování poplatků za zboží je nově možnost zadat „Množství ke zpracování“. Díky tomuto poli je nyní nově možná částečná fakturace poplatku, k již přijatému zboží. Jedná se o dílčí část plánované budoucí funkcionality, ale již jen tato část stojí za zmínku.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/post-item-charges-each-step-process

10. Výběr sestav pro Servis

Obchodní hodnota:

Sjednocování funkcionalit nastavení výběru sestav napříč oblastmi.

Nová funkcionalita:

Pro servisní doklady lze nyní nově také nastavit „Popis rozvržení textu e-mailu“ a „Použít pro text e-mailu), tak jak je známe například z oblasti prodeje a nákupu. K dispozici analogicky na stránce „Výběr sestav – servis“.

Také došlo k rozšíření typu položek, které je možné zahrnout do Kódu standardního servisu, aby zahrnovaly služby a neskladované položky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/service–minor-improvements

11. Jednodušší propojení se Shopify

Obchodní hodnota:

Více dostupných možností, jednodušší na nastavení/využívání.

Nová funkcionalita:

Konektor na propojení BC a řešení Shopify je k dispozici od května letošního roku. Na základě zpětné vazby dochází k postupnému vylepšování konektoru.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/simpler-shopify-connection

12. Řádky sledování zboží v projektech

Obchodní hodnota:

Urychlení spotřeby zboží v pozdějších fázích projektu.

Nová funkcionalita:

Na řádcích úloh projektu je nově možné pracovat se zbožím, které je sledováno. Navazuje na postupné rozšiřování projektů v předcházejících vydáních BC.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/track-items-that-are-used-projects-including-picks

13. Snadnější práce s Definicí výměny účetních dat

Obchodní hodnota:

Usnadnění výměny dat v konkrétních tabulkách s daty z externích souborů.

Nová funkcionalita:

Definice výměny účetních dat je funkcionalita, která se využívá především pro import mzdové rekapitulace nebo stažení kurzovního lístku. V rámci tohoto vydání došlo k vylepšení funkcionality o snadnější práci s různými typy dat a byly přidány další vylepšení – možnost seskupování dle zvoleného pole, používání klíčových indexů pro řazení výsledků, nové transformační typy (zaokrouhlit, vyhledávání polí).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/set-up-data-exchange-more-easily

14. Více adres pro „zaslání“ u dodavatelů

Obchodní hodnota:

Ocení uživatelé světové verze BC v místech, kde se platí šeky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/use-multiple-remit-to-addresses-vendors

15. Synchronizace prodejních objednávek oběma směry v BC a Sales

Obchodní hodnota:

Lepší informovanost například o zpožděných dodávkách nebo nedostatcích zásob.

Nová funkcionalita:

Nově je možné synchronizovat prodejní objednávky mezi Business centralem a Dynamics 365 Sales oběma směry.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/sync-sales-orders-both-ways-business-central-sales

16. Storno položek deníku odsouhlasení plateb

Nová funkcionalita:

Byla přidána možnost nastavit číselnou řadu pro deníky odsouhlasení plateb na kartě bankovního účtu a umožnění storna účtování deníku. Nicméně v české lokalizaci se místo deníku odsouhlasení plateb používají Deníky plateb.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/reverse-payment-reconciliation-journal-entries

17. Nové API pro finanční reporting

Obchodní hodnota:

Jednoduší možnost vytvoření vlastních Finančních reportů v Excelu, rozhraní API je možné také využívat prostřednictvím konektoru Business Central PowerBI.

Nová funkcionalita:

Pro vybrané daty jsou vytvořena nová rozhraní API a datové sady. Jedná se například o věcné položky (včetně rozpočtů a dimenzí), účetní období, zákazníky, dodavatele, položky zákazníků /dodavatelů (včetně detailních) apod.

Pozor: aktuálně je k dispozici ve verzi Beta, může být tedy měněno v průběhu času.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/excel-layouts–new-report-datasets-excel-reporting

18. Rozšíření zacházení se sady oprávnění

Obchodní hodnota:

Lepší možnost správy přístupových práv.

Nová funkcionalita:

Nyní je snadné vizualizovat, které sady oprávnění jsou součástí dané sady, přidat další a případně je vyladit. Součástí tohoto vydání je také možnost konkrétní oprávnění vyloučit, jednoduše sady oprávnění kopírovat apod.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/permission-set-handling-enhancements

19. Účtování opravných položek bez navyšování obratu účtu

Obchodní hodnota:

Možnost účtování opravných položek bez navyšování obratu finančního účtu.

Nová funkcionalita:

Součástí standardní aplikace Business Centralu je hlídání, že hodnota pole Oprava musí být ve všech řádcích dokladu shodná. K 18. 10. 2022 ještě funkcionalita nebyla vydána, ale součástí české lokalizace bude úprava, která toto hybridní účtování bude umožňovat (po aktivaci). Bude vhodné využít v případech, kdy zaúčtováním opravy není žádoucí navyšovat obraty na finančních účtech.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/check-gl-journal-balance-correction-czechia

20. Bankovní účty dle kódu měny

Obchodní hodnota:

Možnost definovat bankovní účty na prodejních / servisních dokladech dle kódu měny.

Nová funkcionalita:

U předchozí verze BC jsme informovali, že na kartě bankovního účtu je nově možnost nastavit bankovní účet jako výchozí bankovní účet pro daný kód měny. V rámci aktuálního vydání dojde k zarovnání funkcionality s českou lokalizací a na prodejních/servisních dokladech tedy bude možné dotahovat výchozí bankovní účty dle kódu měny. Po zaúčtování dokladu bude možné bankovní účet změnit na základě funkcionality „Aktualizovat doklad“. Funkcionalita ve verzi 20.0 ještě není plně dostupná.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave2/smb/dynamics365-business-central/specify-default-bank-account-currency-czechia

21. Nová funkcionalita Intrastat

Nová funkcionalita:

Součástí některé z nejbližších aktualizací (pravděpodobně minoritní) Business Centralu bude nová funkcionalita Intrastatu.

V české lokalizaci ve verzi 20.0 ještě ovšem není k dispozici, byť se ve Správě funkcí jeví, že již je dostupná. Tutu funkci prozatím nezapínejte!


Microsoft Dynamics 365 Business Central v20 (2022 release Wave 1)

1. Nový modul záloh v české lokalizaci

Obchodní hodnota:

Jednodušší práce se zálohovými doklady.

Nová funkcionalita:

Již na podzim jsme Vás informovali, že je k dispozici nová funkcionalita zálohových plateb pro českou verzi BC. Tato funkcionalita bude automaticky povolena od verze 21.0 (Q4 2022), od dané verze již nebude možné používat původní funkcionalitu záloh.

Novou funkcionalitu je možné aktivovat ve Správě funkcí. Z důvodů velkých změn nedoporučujeme tuto funkcionalitu aktivovat dříve, než bude kompletní proces záloh otestován na všech Vašich procesech.

Testování nového modulu záloh je možné provést v rámci Sandboxu (vytvoření kopie ostré databáze), kde by se nová funkcionalita aktivovala a řádně otestovala. Zapnutí funkcionality znamená mimo jiné změnu dat stávající funkcionality Záloh do nové, jedná se o nevratný proces.

Popis nové funkcionality můžete naleznout pod těmito odkazy:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/advance-payments-localization-czech-extension-czechia

https://docs.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/ui-extensions-advance-payments-localization-cz

2. Blokování smazání karty Finančního účtu

Obchodní hodnota:

Přidání další kontroly zabraňující nechtěnému smazání účtů hlavní knihy, například při provádění revize účetní osnovy.

Nová funkcionalita:

Součástí dosavadních standardních kontrol pro smazání karty finančního účtu je to, že saldo účtu musí být 0 a že je uzavřen fiskální rok pro nejnovější věcné položky daného účtu. Současně lze nastavit, aby nebylo možné smazat karty finančních účtů, které jsou použity v tabulkách nastavení (Kontrolovat použití fin. účtu v nastavení financí) nebo zobrazit varování pro smazání účtu, pokud existují věcné položky po datu nastaveném v nastavení financí (Kontrolovat odstranění finančního účtu po).

Nyní přibyla v nastavení financí možnost „Blokovat odstranění finančních účtů“.

Pokud je tato volba nastavena na „ano“, nebude možné smazat kartu finančního účtu ke kterému existují věcné položky. Doporučujeme toto nové nastavení využívat.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/blocking-deletion-gl-accounts

3. Změna stavu dokladů (Vydáno / Otevřeno)

Obchodní hodnota:

Stav určuje stupeň rozpracovanosti dokladu, jestli jsou otevřené, čekají na schválení, čekají na úhradu nebo byly vydány pro pokračování v navazujícím procesu. V rámci tohoto release byla zapracována podpora hromadného Vydání/Znovu otevření dokladů a barevné odlišení textu stavu.

Nová funkcionalita:

Obzvláště v přehledu dokladů oceníme jiné barevné rozlišení pole Stav – stav Otevřeno a Vydáno má jinou barvu fontu.

Rovněž je nově možné doklady Vydat nebo je Znovu otevřít hromadně. V těchto případech se zobrazí potvrzení počtu dokumentů, které byly vydány a počet dokumentů, které zůstanou nezměněny (budou přeskočeny).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/release-reopen-multiple-documents

4. Automatické schválení transakcí pro vnitropodnikový finanční deník

Obchodní hodnota:

Vnitropodnikové účtování usnadňuje účtování dvou nebo více společností pro centralizované finanční oddělení stejně jako pro účetní vnitropodnikových společností. Byla přidána automatická úloha v podobě automatického schválení vnitropodnikových finančních deníků, která nahrazuje několik ručních kroků v rámci procesu mezipodnikového účtování.

Nová funkcionalita:

Nová pole na stránce Vnitropodnikové nastavení znamenají, že můžete nastavit společnost pro automatické vytváření přijatých vnitropodnikových transakcí od vnitropodnikových partnerů, zaúčtovaných prostřednictvím vnitropodnikového finančního deníku.

V rámci této verze byla přidána nová stránka Vnitropodnikové nastavení, starší byla označena jako zastaralé. Funkcionalitu je nutno aktivovat ve Správě funkcí.

Vnitropodnikové nastavení má pole pro definici, kde jsou přijaté vnitropodnikové transakce vytvořeny:

 • Výchozí šablona vnitr. finančního deníku
 • Výchozí list vnitr. finančního deníku

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/intercompany-postings-have-auto-accept-transaction-enabled-intercompany-general-journals

5. Náhled účtování v deníku odsouhlasení plateb

Obchodní hodnota:

Odsouhlasení bank a plateb jsou klíčové procesy pro všechny typy společností, protože poskytují přehled o tom, zda je peněžní tok přesný a všechny transakce byly zaúčtovány. V této verzi bylo zefektivněno používání deníků odsouhlasení plateb.

Nová funkcionalita:

Deníky odsouhlasení plateb byly rozšířeny o následující funkce:

 • Náhled účtování
 • Zobrazení polí pro Kredit a Debit částky v zápatí deníku

*V rámci české lokalizace se s deníky odsouhlasení plateb do budoucna pravděpodobně již nepočítá, používají se Deníky plateb.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/payment-reconciliation-journal

6. Povolit odlišné číslo zákazníka od čísla plátce v projektech

Obchodní hodnota:

Zvýšená podpora projektů, kde se liší subjekt, který přijímá služby od subjektu, který platí doklady.

Nová funkcionalita:

Byly přidány skupiny polí Zákazník a Příjemce na kartu projektu. Existující projekty budou aktualizovány automaticky, nová pole budou naplněna hodnotou z již dříve dostupného pole Číslo plátce. Dále byla přidána tato nová pole: Vaše reference, Číslo externího dokladu, Kód platební podmínky, Kód způsobu platby.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/allow-sell-to-bill-to-customers-be-different-jobs

7. Blokování kombinací v Nastavení účtování DPH a v Nastavení obecného účtování

Obchodní hodnota:

Může se stát, že budou provedena chybná nastavení nebo nastavení přestanou být platná. Aby bylo zajištěno, že při účtování bude účtováno pouze na v daný okamžik platná nastavení, byla do Nastavení účtování DPH a do Nastavení obecného účtování přidána možnost uzavřít daná nastavení.

Nová funkcionalita:

Business Central neumožňuje odstranění Nastavení účtování DPH nebo Nastavení obecného účtování, pokud již bylo na základě daného nastavení něco zaúčtováno. Nově máme možnost pro zastaralá nebo špatná nastavení nastavit příznak Uzavřeno.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/block-vat-general-posting-setups

8. Změnit výchozí bankovní účet společnosti na prodejních a servisních dokladech

Česká lokalizace obsahuje na nezaúčtovaných prodejních/servisních dokladech záložku Detaily platby, kde je možné bankovní účet společnosti ručně změnit. Současně standardní layout české faktury bere v potaz údaje z této záložky. Tato novinka tedy minimálně prozatím nemá využití v českém prostředí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/change-default-company-bank-account-sales-service-documents

9. Zkontrolovat částky pro navrhované platby a vyrovnání

Obchodní hodnota:

Tato funkce poskytuje vyšší efektivitu a zabraňuje uživatelům dělat chyby při vytváření dokumentů.

Nová funkcionalita:

K 25.4.2022 funkcionalita není prozatím dostupná, nedala se ověřit využitelnost v rámci české lokalizace.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/checks-amounts-proposed-paymentsettlement-across-applications-czechia

10. Kontrola dokladů a deníků při práci

Obchodní hodnota:

Zvýšení produktivity a úspora času díky možné včasné identifikaci problémů s daty v dokladech a žurnálech, které mohou bránit účtování.

Nová funkcionalita:

Funkcionalitu Kontroly dokladů a deníků při práci je třeba mít aktivovanou ve Správě funkcí a současně nastaveno Povolit kontrolu dat na „ano“ v nastavení financí. Následně se Vám u dokumentů, kde je kontrola k dispozici zobrazí notifikace ohledně možnosti zapnout Kontroly dokladu. Pokud povolíte, Business central bude kontrolovat možné problémy při zadávání informací a zobrazovat je v okně s fakty. Kontrola jde případně vypnout na stránce Moje upozornění.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/check-documents-journals-background

11. Najít doklady a položky efektivně

Obchodní hodnota:

Obzvláště v dnešní rychlé době oceníme co možná nejrychlejší přístup k informacím.

Nová funkcionalita:

Najít položky je důvěrně známou funkcionalitou. Do této chvíle byla dostupná na většině stránek, které zobrazují zaúčtované doklady nebo položky dokladu, nyní je dostupná také na centru rolí. Současně je možné tuto funkcionalitu nově spustit klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Q kdekoliv v systému.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/finding-documents-entries-efficiently

12. Pevné množství ve výrobních kusovnících

Obchodní hodnota:

Zajištění stejné spotřeby komponent, bez ohledu na zmetkovitost nebo výstupní množství.

Nová funkcionalita:

Na řádku výrobního kusovníku můžeme nově v poli Vzorec výpočtu nastavit volbu „Pevné množství“ pro zajištění, že spotřeba komponenty bude vždy stejná.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/fixed-quantity-product-bills-materials

13. Úroková sazba penále

Obchodní hodnota:

Byla nahrazena česká funkcionalita pro více úrokových sazeb funkcí Úrokové sazby penále přímo v základní aplikaci.

Nová funkcionalita:

Pro využívání je nutno aktivovat ve Správě funkcí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/replace-multiple-interest-rate-cz-finance-charge-interest-rate-czechia

14. Protokolování e-mailů pomocí sdílených mailboxů a Graph API

Obchodní hodnota:

Získejte více z komunikace mezi prodejci a vašimi stávajícími nebo potenciálními zákazníky sledováním výměn e-mailů a jejich přeměnou na použitelné příležitosti. Business Central může spolupracovat s Microsoft Exchange Online a uchovávat záznamy o příchozích a odchozích zprávách.

Nová funkcionalita:

Funkcionalitu bude nutné aktivovat ve Správě funkcí, prozatím však nebyla vydána (25. 4. 2022).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/log-emails-using-shared-mailbox-graph-api

15. Scénáře e-mailů pro nové Zálohové platby

Obchodní hodnota:

Zefektivnění komunikace se zákazníky.

Nová funkcionalita:

Pokud již využíváte nový modul zálohových plateb, od tohoto vydání lze odesílat prodejní zálohové faktury a prodejní zálohové daňové doklady e-mailem přímo z BC. Současně byly přidány scénáře e-mailů pro Prodejní zálohová fakturu a Prodejní zálohový daňový doklad.

Současně došlo k převodu nastavení reportů na standardní stránku Výběru sestav, je tedy možno definovat dobře známé parametry pro zasílání e-mailů:

 • Použít pro text e-mailu
 • Použít pro přílohu e-mailu
 • Popis rozvržení textu e-mailu.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/mail-account-scenarios-cz-advance-payments-czechia

16. Mapování Dataverse

Obchodní hodnota:

Funkcionalitu bude nutné aktivovat ve Správě funkcí, k současnému okamžiku (25. 4. 2022) prozatím však není k dispozici.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/map-dataverse-option-sets-such-as-payment-terms-freight-terms-shipping-agents-without-code

17. Více kontroly pro účtování časového rozlišení

Obchodní hodnota:

Více kontroly nad funkcionalitou časového rozlišení.

Nová funkcionalita:

Nově lze definovat období, kdy je povoleno účtovat časové rozlišení. V nastavení financí byla přidána nová pole Povolit účtování časového rozlišení od a Povolit účtování časového rozlišení do. Pokud je pro jednotlivé uživatele třeba definovat výjimky, je možné toto provést v nastavení uživatelů, kde máme k dispozici stejnojmenná pole. Toto rozšíření umožňuje účtování položek časového rozlišení do budoucích období i v případech, kdy Povolit účtování od/do blokuje jiné položky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/more-control-over-deferrals-posting

18. Nový profil pro účetní

Obchodní hodnota:

Zjednodušení způsobu práce uživatelů.

Nová funkcionalita:

Funkcionalita pro finanční pracovníky v České republice, kteří v systému provádějí každodenní práci a manažerský reporting. Tento profil použijte k nalezení většiny českých lokálních funkcí pro finance, dlouhodobý majetek, prodej, nákup a další možnosti.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/new-accountant-profile-czechia

19. Nové uživatelské rozhraní pro zadávání prognóz poptávky pro přidání podpory Kódu varianty a další vylepšení

Obchodní hodnota:

Lepší podpora plánování pro společnosti, které spravují větší množství téměř identických zboží.

Nová funkcionalita:

Nově je možné zadat očekávanou poptávku nejen s ohledem na lokace a data, ale i s ohledem na varianty. Tuto rozšířenou možnost je nutno nejdříve aktivovat ve Správě funkcí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/new-ui-entering-demand-forecasts-add-support-variant-code-other-improvements

20. Výběr sestav pro projekty

Obchodní hodnota:

Možnost specifikovat, jaký report bude použit pro tisk nabídek, pokud používáte modul projektů pro vedení Vašich projektů.

Nová funkcionalita:

Nově je k dispozici Výběr sestav i pro projekty. Prozatím lze definovat sestavu pro tisk nabídky a k dispozici je report číslo 1016.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/report-selection-projects

21. Výchozí dimenze na Lokacích

Obchodní hodnota:

Rozšířená podpora práce s dimenzemi na master datech.

Nová funkcionalita:

Nově je možné nastavit výchozí dimenze na jednotlivé Lokace. Výchozí dimenze lokací jsou standardně kopírovány do deníků a dokumentů, když pracujeme s lokací. Můžeme vynutit zadávání hodnoty dimenze pro konkrétní lokace tak, aby byla následně byla použita pro účtování. Je zde také standardní možnost zahrnout hodnoty dimenzí lokace ve Výchozích prioritách dimenze a v kombinaci dimenzí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/set-default-dimensions-locations

22. Dvouciferný rok se vyhodnocuje pro období 1950-2049

Obchodní hodnota:

Uživatelé, kteří zadají rok jako dvoumístné číslo, získají výsledky, které se blíží roku, který očekávají.

Nová funkcionalita:

V předchozích verzích se chování řídilo nastavením Windows, což by v závislosti na operačním systému poskytovalo různé chování.

Pro OnPremise Business Central nejsou vynuceny žádné změny, ale můžete použít serverové nastavení CalendarTwoDigitYearMax k dosažení stejného výsledku.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/two-digit-year-client-will-evaluate-range-1950-2049

23. Shopify connector

K současnému okamžiku (25. 4. 2022) není konektor prozatím k dispozici.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/shopify-connector

24. Synchronizace prodejních objednávek oběma způsoby v BC i Sales

K současnému okamžiku (25. 4. 2022) není konektor prozatím k dispozici.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/synchronize-sales-quotes-orders-both-directions-between-business-central-dynamics-365-sales

25. Použití různých Finančních účtů pro transakce pohledávek a závazků

K současnému okamžiku (25. 4. 2022) není funkcionalita prozatím k dispozici.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/use-different-gl-accounts-payables-receivables-transactions

26. Podpora vyskladnění a vyskladnění zásob v projektech

Obchodní hodnota:

Podpora skladových operací pro oddělení zodpovědností.

Nová funkcionalita:

V jedné z předchozích verzí BC jsme Vás informovali o podpoře práce s přihrádkami v projektech. Nyní byla do projektů přidána podpora vyskladnění a vyskladnění zásob. Funkcionalitu je nutno aktivovat ve Správě funkcí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/support-inventory-pick-warehouse-pick-operations-jobs

27. Vytvořit bankovní depozit

Tato funkcionalita je využitelná ve světových verzích BC.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2022wave1/smb/dynamics365-business-central/bank-deposits

Poznámky:
1 Některé funkcionality nemusí být ještě v okamžiku vydání tohoto dokumentu dostupné.
2 Plný popis funkcionalit je k nalezení na oficiálních stránkách Microsoft.


Microsoft Dynamics 365 Business Central v19 (2021 release Wave 2)

1. Flexibilní nové šablony

Obchodní hodnota:

Šablony nám dávají jistotu, že při vzniku nových karet Zákazníků, Dodavatelů, Zboží nebo Zaměstnanců vznikají tyto záznamy rychle a přesně.

Nová funkcionalita:

Konfigurační šablony umožňují přidat všechna pole v rámci dané tabulky. Možnost přidat všechny pole nyní můžeme využít i v rámci nových šablon Zákazníka, Dodavatele, Zboží a Zaměstnance.

Existující Šablony lze následně pohodlně aplikovat na nové záznamy či můžeme vytvořit novou šablonu z existujícího záznamu.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/use-new-templates-same-flexibility-as-configuration-templates

2. Účetní schémata – Filtr názvu rozpočtu pro sloupce a přidání dalších šablon

Obchodní hodnota:

Rozšířené možnosti reportingu pomocí účetních schémat.

Nová funkcionalita:

Bylo přidáno několik nových šablon účetních schémat. Pro rozložení sloupců lze nově nastavit pole Název rozpočtu, můžeme tedy filtrovat na specifický rozpočet (rozpočty) pro daný sloupeček. Tímto způsobem lze vytvořit účetní schéma se skutečnými a rozpočtovými údaji pro rozpočet i prognózu (což je druhý rozpočet).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/account-schedules-budget-name-filter-columns-more-templates-added

3. Možnost přidání dalších polí skrze Přizpůsobení v rámci různých stránek

Obchodní hodnota:

Přizpůsobení je silný nástroj, který umožňuje uživatelům přizpůsobit si své pracovní prostředí, pouhým přetažením si přizpůsobit informace které stránky obsahují.

Nová funkcionalita:

Na stránce „Kopie řádků dodávky“ je možné nově přidat tato pole: Číslo objednávky, Číslo externího dokladu, Vaše reference.

Na stránce „Kopie řádků příjemky“ jsou to pole: Číslo objednávky, Číslo obj. dodavatele, Číslo dodávky dodavatele, Číslo zboží dodavatele, Číslo odkazu na zboží.

Na stránce „Bankovní účty“ pole: Saldo do data, Saldo do data (LM).

Na stránky „Účetní osnova“ a „Karta finančního účtu“ pole: Číslo 2.

Na stránky Nákupních poptávek a objednávek pole Očekávané datum příjmu a pole vztahující se k projektům.

Na stránky Prodejních/Nákupních dokladů a do datasetu reportu Účtovaných prodejních dodávek pak pole: Objem jednotky, Počet jednotek v balení, Jednotková hmotnost brutto, Jednotková hmotnost.

Na stránky „Karta kontaktu“ a „Kontakty“ pole: Funkce.

Na stránku „Věcné položky“ pole: Typ původu, Číslo původu.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/add-additional-columns-through-personalization-various-pages-gain-more-insight

4. Typ zboží=Neskladované v Sešitu požadavků a plánování

Obchodní hodnota:

Jednotnější proces nákupu.

Nová funkcionalita:

Od nynějška je možné v Sešitu požadavků a Sešitů plánování zadat řádek Zboží, které je typu Neskladované.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/add-non-inventory-items-requisition-planning-worksheets

5. Lokalizace Zálohové platby pro Českou republiku

Obchodní hodnota:

Potenciál k vylepšování do budoucna.

Nová funkcionalita:

V rámci české lokalizace dochází k převodu českých funkcionalit z jádra programu do tzv. Extensions (Rozšíření). V tomto vydání BC jsou jedním ze dvou Rozšíření Zálohové platby pro Českou republiku.

Nová funkcionalita Zálohových plateb není z důvodu velkých zásahů automaticky aktivní a je nutné ji aktivovat ve Správě funkcí. Zapnutí funkcionality znamená změnu dat stávající funkcionality Záloh do nové. Nedoporučujeme provádět bez otestování v Sandboxu (v testovacím prostředí na kopii produkčního prostředí).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/advance-payments-localization-czech-extension-czechia

6. Lokalizace Bankovní doklady pro Českou republiku

Obchodní hodnota:

Potenciál k vylepšování do budoucna.

Nová funkcionalita:

Druhé avizované rozšíření (převod české funkcionality z jádra programu do samostatné aplikace) v rámci tohoto vydání BC.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/banking-documents-localization-czech-extension-czechia

7. Doplnění sloupců do Přehledu účetní osnovy

Obchodní hodnota:

Rozšíření Přehledu účetní osnovy – lepší dostupnost informací a přehlednost.

Nová funkcionalita:

Na stránku Přehledu účetní osnovy můžeme nově zobrazit většinu sloupečků z Účetní osnovy.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/chart-accounts-overview-page–aligning-columns-chart-accounts-page

8. Výchozí typ řádku v prodejních a nákupních dokladech

Obchodní hodnota:

Zrychlení práce při zadávání nákupních/prodejních dokladů.

Nová funkcionalita:

V Nastavení prodeje a pohledávek a analogicky v Nastavení nákupu a závazků přibyla možnost nastavení Výchozího typu řádku dokladu. Díky tomu máme na výběr, zda chceme mít při vytváření prvního řádku dokladu jako výchozí Typ řádku Zboží, Finanční účet, Zdroj, Dlouhodobý majetek, Poplatek (zboží), nebo nechat pole prázdné.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/default-line-type-sales-purchase-documents

9. Upravit v aplikaci Excel v Periodických fin. denících a v Vnitropodnikových fin. denících

Obchodní hodnota:

Urychlení zadávání dat na dalších místech.

Nová funkcionalita:

Funkcionalita „Upravit v aplikaci Excel“ je nyní dostupná i v Periodických fin. denících a ve Vnitropodnikových fin. denících.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/edit-excel-recurring-general-journals-intercompany-general-journals

10. Povolit nebo Zakázat Odkazy na zboží v Nastavení zásob

Obchodní hodnota:

Možnost redukce množství polí pro větší fokus na práci.

Nová funkcionalita:

Nutno prvně poznamenat, že funkcionalita Křížové odkazy se definitivně v tomto vydání mění na funkcionalitu Odkazy na zboží.

V rámci Nastavení zásob máme nyní možnost ovlivnit, jestli ovládací prvky pro Odkazy na zboží se budou zobrazovat na stránkách karet Zboží, Zákazníka, Dodavatele či Nákupních/Prodejních dokladech.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/enable-or-disable-item-reference-inventory-setup

11. Vylepšená uživatelská zkušenost při problémech s nastavením účtování a dimenzemi

Obchodní hodnota:

Usnadnění práce při řešení problémů s nastavením účtování nebo dimenzemi.

Nová funkcionalita:

Telemetrie udává, že chyby dimenzí a účto skupin jsou téměř vždy způsobeny chybným nastavením. Byla upravena stránka Chybové zprávy pro klasifikaci chyby a poskytnutí pomoci, jak ji vyřešit.

 • sloupec Popis ukazuje detaily chyby,
 • sloupec Původ a Název pole zdroje poté ukazují na stránku nastavení účtování, kde došlo k chybě a stránku, kde lze chybu vyřešit,
 • URL podpory poté odkazuje na průvodce řešením problémů.

Pozor, že funkcionalita není dostupná pro všechny typy účtování.

Funkcionalita může usnadnit práci, ale vždy je nutné se nad Chybovou hláškou zamyslet a zvážit konečné řešení situace.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/improved-user-experience-keep-posting-setup-dimension-issues-going-wrong

12. Integrace Business Central a Microsoft Dataverse s efektivnější synchronizací více záznamů

Obchodní hodnota:

Snížení počtu synchronizačních úloh, urychlení synchronizace více záznamů a zvýšení produktivity uživatele.

Nová funkcionalita:

Pokud uživatel vybere více záznamů (například stovky Zákazníků nebo Kontaktů), BC vytvoří pouze jednu synchronizační úlohu pro dávku zvolených záznamů. 

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/integrate-business-central-dataverse-more-efficient-synchronization-multiple-records

13. Kód varianty v Prognóze poptávky

Obchodní hodnota:

Varianty zboží jsou bezesporu skvělou volbou, jak udržet seznam zboží pod kontrolou (zejména pokud máme velké množství zboží, které je téměř identické a liší se pouze například barvou). Díky přidání Variant do Prognózy poptávky nyní máme lepší možnosti plánování při práci s nimi.

Nová funkcionalita:

V tomto vydání BC můžeme zadat předpokládanou poptávku nejen s ohledem na Lokace a Data, ale i na Varianty zboží. Na stránce Prognózy poptávky, nyní máme dostupné Položky prognózy poptávky, kde tak můžeme provést. Položky jdou vkládat ručně nebo například pomocí funkcionality Upravit v aplikaci Excel. Pro využívání je nutné mít v Nastavení výroby zatrhnuto „Použít prognózu pro varianty“.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/item-variant-code-demand-forecasts

14. Lokace pro Neskladované zboží

Obchodní hodnota:

Lepší přehled i o Zboží, kde typ=Neskladované.

Nová funkcionalita:

Nyní můžeme specifikovat Lokaci i pro Zboží typu=Neskladované nebo Služba v podporovaných transakcích, přičemž Lokace bude přenesena do Položek zboží, Položek ocenění a Položek projektu.

Došlo tak ke srovnání s ostatními typy jako je Finanční účet, Dlouhodobý majetek nebo Poplatek (zboží).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/locations-non-inventory-items

15. Větší kontrola nad zadáváním údajů o adrese

Obchodní hodnota:

Flexibilnější způsob zadávání údajů o adrese.

Nová funkcionalita:

V Nastavení financí je nově možné zapnout funkci Vyžadovat kód země/oblasti v adrese. Pokud je toto pole nastaveno, protože formát adresy je spojen s vybraným Kódem Země/Oblasti, změna pole Kódu Země/Oblasti na adresách pro zákazníky, kontakty nebo dodavatele vymaže hodnoty v jiných adresních polích.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/more-control-over-address-information-data-entry

16. Hierarchický pohled Věcných položek a DPH položek v Náhledu účtování

Obchodní hodnota:

Ještě lepší forma kontroly před účtováním.

Nová funkcionalita:

V Nastavení financí nyní nově můžeme nastavit Typ náhledu účtování.

Hodnota Rozšířený nám dává novou možnost zobrazení Náhledu účtování, kde pomocí volby „Zobrazit hierarchické zobrazení“ můžeme následně věcné položky a položky DPH seskupovat.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/group-gl-vat-entries-posting-preview-easily-extend-posting-preview

17. Výrobní kusovníky a TNG postupy na skladových jednotkách pro plánovací scénáře

Obchodní hodnota:

Zvýšena podpora skladových jednotek.

Nová funkcionalita:

Došlo k navýšení obchodních procesů, které berou v potaz hodnoty polí Číslo výrobního kusovníku a Číslo TNG postupu na kartě Skladové jednotky.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/production-boms-routes-stockkeeping-units-planning-scenarios

18. Odstranění zastaralých reportů 204, 205, 206, a 207

Obchodní hodnota:

Staré reporty odchází, nové moderní přichází.

Nová funkcionalita:

Došlo k odstranění některých zastaralých reportů pro prodej.

V nastavení Výběr sestav – prodej zkontrolujte, jestli nemáte pro prodejní oblasti nastaven zastaralý report (je uvedeno v titulku sestavy).

Vhodnou volbou pro oblast prodeje může být standardní report z české lokalizace (uzpůsobené pro ČR), čímž je:

Prodejní faktura – 31189

Potvrzení prodejní objednávky – 31187

Prodejní nabídka – 31186

Prodejní dodávka – 31191

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/remove-obsolete-reports-204-205-206-207

19. Zaokroulení základní měrné jednotky

Obchodní hodnota:

Zabránění nepřesnostem při používání doplňkových měrných jednotek a následné konverzi množství do základní měrné jednotky.

Nová funkcionalita:

Nově můžeme specifikovat Přesnost zaokrouhlení množství pro základní měrnou jednotku zboží a zabránit tak zaokrouhlovacím problémům při využívání doplňkových měrných jednotek.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/rounding-base-unit-measure

20. Podpora alternativních měrných jednotek ve skladových dokumentech pro zboží, která jsou sledována sériovými čísly

Obchodní hodnota:

Flexibilnější práce ve skladových dokumentech.

Nová funkcionalita:

Alternativní měrné jednotky pro zaskladnění zásob a vyskladnění zásob jsou nyní podporovány pro zboží, která jsou sledována sériovými čísly.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/support-alternative-units-measure-warehouse-documents-items-that-are-tracked-serial-numbers

21. Prohlídka Business Central pro seznámení se základy

Obchodní hodnota:

Snadnější počáteční orientace v Business Central prostředí.

Nová funkcionalita:

Rozšiřující tipy k lepšímu porozumění při zacházení s BC. Tipy z prostředí navigační lišty, domovské stránky, řazení, filtrování…

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/tour-business-central-help-users-know-basics

22. Asistovaný průvodce k Pracovním výkazům a zadávání dat v telefonu

Obchodní hodnota:

Usnadnění a zlepšení práce s Pracovními výkazy.

Nová funkcionalita:

Nově je k dispozici asistovaný průvodce pro nastavení Pracovních výkazů. Současně mobilní uživatelé nyní mohou zadávat čas strávený na úkolech bez nutnosti přepnutí se do desktopového zařízení.

Pro využívání je třeba mít povoleno „Aktualizace funkcí: Nové prostředí pracovního výkazu“ ve Správě funkcí.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/unlock-time-sheets-business-central-using-assisted-setup-data-entry-mobile-devices

23. Odesílání e-mailových zpráv z Entit s využitím Wordových šablon jako těla nebo přílohy

Obchodní hodnota:

Možnost obchodní komunikace spojením vytvoření šablony v aplikaci Word a naplněním daty z aplikace Business Central.

Nová funkcionalita:

Business Central umožňuje komunikaci s relevantními obchodními stranami a generování e-mailových zprávy ve strukturované a profesionální podobě pomocí Wordových šablon pro kombinaci textu Wordu doplněné o informace z Business Central.

Funkcionalita odeslání e-mailové zprávy je nyní dostupná na Entitách Business Centralu, které mají e-mailové adresy (Zákazníci, Kontakty, Dodavatelé, Zaměstnanci, Uživatelé, ..) Součástí je i historie zaslaných e-mailů. Lze využít jak na tělo zprávy, tak na přílohu.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/send-mail-entities-using-word-templates-as-body-or-attachment

24. Možnost souhlasu zákazníka pro všechny funkce, které vyměňují data se službami třetích stran

Obchodní hodnota:

Větší kontrola nad výměnou dat z Business Centralu do subjektů třetích stran

Nová funkcionalita:

V nastavení každé funkcionality, která vyměňuje data z Business Centralu do jiné služby je varování ohledně sdílení dat s možností danou funkcionalitu vypnout.

Zejména se jedná například o tyto služby:

 • Nastavení služby ověření EU DIČ
 • Elektronická evidence tržeb (EET)
 • Služby směnného kurzu
 • Nastavení služby nespolehlivého plátce

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/customer-consent-capabilities-all-features-that-exchange-data-3rd-party-services

25. Více vzdělávacích prohlídek pro standardní role

Obchodní hodnota:

Rychlé a snadné vzdělávání nových, ale i současných zaměstnanců.

Nová funkcionalita:

Nové prohlídky systému, které zejména novým uživatelům pomohou lépe  porozumět důležitým konceptům systému pro jejich obchodní role.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/more-educational-app-tours-standard-roles

26. Lepší s Microsoft 365

Obchodní hodnota:

Vylepšování provázanosti jednotlivých aplikací v rámci Microsoft 365.

Nová funkcionalita:

Microsoft i nadále pracuje na vzájemné provázanosti produktů a jejich vylepšování. Zlepšili se například integrace s aplikací Excel, nově je také umožněno z Business Centralu sdílet stránku v rámci aplikace Microsoft Teams.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/better-365

Poznámky:
1 Některé funkcionality nemusí být ještě v okamžiku vydání tohoto dokumentu dostupné.
2 Plný popis funkcionalit je k nalezení na oficiálních stránkách Microsoft.


Microsoft Dynamics 365 Business Central v18 (2021 release Wave 1)

1. Změna hodnot dimenze ve věcných položkách

Obchodní hodnota:

Může se stát, že chybné nastavení nebo schopnost vkládat/přepisovat dimenze vede k chybám v zaúčtovaných položkách. Stornovat dokumenty a žurnály může být časově velmi náročné a rovněž i náchylné na chyby. Vyvstává zde potřeba mít korektní finanční reporty, mít správný pohled na business.

Nová funkcionalita:

Nyní je k dispozici nástroj pro změnu hodnot dimenzí ve věcných položkách:

 • hodnoty dimenzí je možné změnit, odstranit nebo naopak nově přidat
 • opravy hodnot dimenzí je možné spustit ze stránky věcných položek nebo z finančních žurnálů
 • je k dispozici více možností pro pohodlný výběr věcných položek pro změnu hodnot dimenzí
 • je k dispozici historie změn hodnot dimenzí s rychlou možností vrátit akci zpět
 • změny hodnot dimenzí je možné provést okamžitě nebo naplánovat spuštění skrze frontu úloh
 • je možné rozdělit do dvou kroků – aktualizaci hodnot dimenzí věcné položky a zvlášť aktualizaci hodnot dimenzí v zobrazení analýzy
 • je možné zakázat úpravy hodnot dimenzí pro konkrétní dimenze
 • je k dispozici oprávnění „D365 DIM CORRECTION“, které uživateli umožňuje provádět korekce hodnot dimenzí
 • provedené změny hodnot dimenzí aktuálně nemají vliv na jiné než věcné položky

(tzn. například v položce zákazníka nebo v nákladovém účetnictví se změna hodnoty dimenze neprojeví)

Detailní popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/finance-dimensions#changing-dimension-assignments-after-posting

2. Větší kontrola nad nastavením pro výchozí dimenze

Obchodní hodnota:

Základem správného vyhodnocování je mít korektní podklady – s filtrem povolených hodnot u výchozích dimenzí tomu můžeme jít úspěšně naproti.

Nová funkcionalita:

Pro výchozí dimenze je při účtování hodnoty = “kód nutný” možné nastavit filtr povolených hodnot dané dimenze. Libovolný počet povolených hodnot snadno zaznamenáme v předdefinovaném seznamu hodnot dimenzí a zajistíme tak, že transakce budou účtovány pouze s hodnotami, které jsou platné pro konkrétní kmenová data.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/cs-cz/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/more-control-over-settings-default-dimensions

3. Užití neglobálních dimenzí ve věcných položkách pro finanční vyhodnocení

Obchodní hodnota:

Je důležité, aby všechny hodnoty dimenzí byly dostupné napříč celou aplikací pro snadnou a nahodilou analýzu (například pomocí aplikace Excel) nebo pro samotné filtrování dat přímo v BC.

Nová funkcionalita:

Pokud využíváte neglobální dimenze, můžete i pomocí jejich hodnot filtrovat přímo na stránce věcných položek, položek zákazníka/dodavatele a mnoha dalších.  Současně je možné na stránce položek jednoduše zobrazit hodnoty dimenzí a následně například vybrané záznamy včetně hodnot dimenzí vyexportovat do aplikace Excel a provést ad-hoc analýzu.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-shortcut-dimensions-gl-entries-financial-reporting

4. Nové metody v periodickém finančním deníku

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita při práci s periodickými finančními deníky.

Nová funkcionalita:

Současné metody periody nezohledňovaly saldo dle dimenzí. V nové verzi jsme se tak dočkali alternativ k metodám „Saldo“ a „Reverzní saldo“ v podobě metod “Saldo dle dimenzí” a “Zůstatek stornování dle dimenze“. Tyto nové metody umožňují filtrovat zdrojové saldo podle filtru dimenze.

Může být užitečné nejenom pro přerozdělení nákladů, při práci s časovým rozlišením, ale bude alternativou pro malé společnosti pro které může být nákladové účetnictví těžkopádné na správu.

Popis funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-recurring-journals-allocate-balances-dimension-valueshttps://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2020wave2/smb/dynamics365-business-central/use-recurring-journals-allocate-balances-dimension-values

5. Vylepšení deníku odsouhlasení plateb

Obchodní hodnota:

Vyrovnání v deníku odsouhlasení plateb je nyní ještě efektivnější.

Nová funkcionalita:

Je podporováno vyrovnání proti položkám zaměstnanců.

6. Dostupnost zboží podle čísla šarže

Obchodní hodnota:

Pro některé obory podnikání může být legislativně povinné sledovat veškeré pohyby zásob, pro jiné obory podnikání zase může být důležité sledovat zboží se zárukami nebo daty expirace z důvodu zákaznické péče. Microsoft si je této důležitosti vědom a přichází s rozšířením sledování dostupnosti.

Nová funkcionalita:

Došlo k rozšíření sledování dostupnosti zboží zavedením možnosti dostupnosti podle šarže.

K dispozici dle Šarže je k dispozici z karty zboží nebo ze stránky přehledu zboží (standardně jako například k dispozici dle varianty, lokace, období, …).

Popis vylepšení v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/monitor-inventory-transaction-availability-lot-window

7. Přihrádky v projektech

Obchodní hodnota:

Zrychlení zpracování objednávek.

Nová funkcionalita:

V řádku plánování projektu nebo v řádku deníku projektu lze nyní pracovat s přihrádkami.
Pokud uživatel zadá číslo zboží a kód lokace, automaticky se navrhne výchozí přihrádka, ale lze ji samozřejmě změnit. Pokud nové pole nemáte k dispozici, stačí jej přidat pomocí akce „přizpůsobit“.

Popis vylepšení v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/bin-codes-jobs-

8. Nová funkce pro úpravu stavu zásob

Obchodní hodnota:

Zvýšení nebo snížení stavu zásob formálnější cestou.

Nová funkcionalita:

Jsou k dispozici nové dokumenty (příjemka zásob, skladová dodávka) pro úpravu stavu zásob.

Po zaúčtování dokumentu jsou informace k dispozici v archívu – „Účtované příjemky zás.“ a „Účtované dodávky zás.“. Ze všeho nejdříve je však třeba nastavit číselné řady v Nastavení zásob (rozlišuje se číselná řada před účtováním a po účtování, rovněž příjemka i dodávka má svou číselnou řadu).

Nastavení tiskových sestav je možné provést na stránce „Výběr sestav – zásoby“- nicméně v základní aplikaci, a minimálně prozatím ani v české lokalizaci, nejsou k dispozici layouty.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/inventory-documents–new-capability-adjust-inventory

9. Editace aktivních cen v cenících

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita v definování a úpravě ceníků.

Nová funkcionalita:

Pokud již využíváte „Nové zkušenosti prodeje“, lze v nastavení prodeje a pohledávek aktivovat „Povolit úpravy aktivní ceny“ – při tomto povolení je možno editovat ceny i pokud bude ceník nastaven jako „aktivní“. Ve snaze vyhnout se duplicitním cenám nebo nekonzistencím se po zadání nové ceny BC vyžádá ověření oproti jiným řádkům ceníku. Změněné ceny lze ověřit pomocí možnosti „ověřit řádky“ na stránce ceníku.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/edit-active-prices-price-lists-price-overview-pages

10. Zjednodušený import bankovních výpisů

Obchodní hodnota:

Zjednodušení možnosti importu bankovního výpisu tak, že uživatelé mohou vzít flat soubor (.csv, .txt) a pomocí průvodce namapovat sloupce v souboru na hodnoty v BC.

Nová funkcionalita:

K dosavadní možnosti importu bankovního výpisu ve formátu .csv nebo .txt pomocí Data Exchange Frameworku přibyl pro zjednodušení průvodce nastavení mapování sloupců v souboru na hodnoty v BC. Průvodce je k dispozici v rámci stránky „Asistované nastavení“.

Zveřejněné informace k funkcionalitě jsou v angličtině k dispozici zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/simplified-bank-statement-file-import

11. Kontakty – Zákazník/Dodavatel synchronizace

Obchodní hodnota:

Zabránění propagace dat například soukromé e-mailové adresy z kontaktu typu Osoba na kartu Zákazníka / Dodavatele, která ve větší míře případů bývá nežádoucí.

Nová funkcionalita:

Business Central i nadále udržuje synchronizaci všech záznamů zákazníků, dodavatelů a záznamů kontaktů, které jsou propojeny prostřednictvím akce Obchodních vztahů. Obdobně zůstává propagace dat z kontaktů typu „Společnost“ k propojeným kontaktům typu „Osoba“, zatímco se respektuje nastavení Marketingu. Novinkou však je, že kontakt vybraný v „Kód kontaktu“ a „Název kontaktu“ na kartě zákazníka nebo kartě dodavatele nebude dále použit pro synchronizace. Tyto pole by měly obsahovat výchozí kontakt typu „Osoba“.

Zveřejněné informace k této změně jsou v angličtině k dispozici zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/changes-synchronization-between-contact-customer

12. Šablony Word

Obchodní hodnota:

Možnost jednoduché a hromadné obchodní komunikace spojením možnosti vytvoření šablony v aplikaci Word a naplněním daty z aplikace Business Central – a to bez jakéhokoliv programování.

Nová funkcionalita:

Lze využít funkcí korespondence aplikace Word k personalizaci dokumentu s naplněním dat o příjemci z BC (zákazník, dodavatel, kontakt).

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/enablement-word-merge-business-central-

13. Automatické vytvoření informace SČ/šarže při účtování

Obchodní hodnota:

Pro některé odvětví nestačí pouze sledovat sériová čísla a čísla šarží, ale jsou nutné dodatečné informace. K tomu BC standardně nabízí kartu informací o SČ/čísle šarže. Proces vytváření těchto karet můžeme nyní urychlit.

Nová funkcionalita:

Na kartě kódu sledování zboží můžeme nově nastavit volby „Vytvořit informace SČ při účtování“ a „Vytvořit informace čísla šarže při účtování“. Pokud karta pro dané SČ nebo číslo šarže v okamžiku účtování nebude existovat, automaticky se na základě tohoto nastavení vytvoří. Pokud vytváříme sériová čísla hromadně užitím akcí „Přiřadit sér. Číslo“ nebo „Vytvořit vlastní s.č.“, můžeme při dané akci povolit “Vytvořit informace SČ” a karta informace bude vytvořena pro každou řádku sledování.

Popis nové funkcionality v angličtině můžete naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/automatic-creation-lot-serial-no-information-cards

14. Dodatečná dimenze pro sledování zboží

Obchodní hodnota:

Třetí dimenze pro sledování zboží se dá použít ke sledování jednoduchých WMS balíků či palet, nebo jako základ pro pokročilejší vertikální řešení.

Nová funkcionalita:

Je třeba aktivovat na stránce „Správa funkcí“, jinak možnosti třetí dimenze nebudou dostupné.

Na kódu sledování zboží v záložce “Sledování Zásilka” můžeme specifikovat, jak chceme s touto dimenzí pracovat. Principy a omezení jsou shodné jako u čísla šarží. V nastavení zásob lze nastavit vlastní titulek, který bude odpovídat použití této třetí dimenze (například paleta).

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/additional-dimensions-item-tracking-as-foundation-vertical-solutions

15. Výroba a varianty

Obchodní hodnota:

Lepší podpora využívání variant.

Nová funkcionalita:

Na kartě skladové jednotky jsou k dispozici nová pole „Číslo výrobního kusovníku“ a „Číslo TNG postupu“ (nutno uživatelsky vytáhnout) pro podporu variant ve výrobě. Kód varianty je rovněž přidán do hlavičky výrobní zakázky. Výrobní zakázky vytvořené přímo nebo z prodejní objednávky použitím funkcionality Plánování budou používat výrobní kusovníky a TNG postupu ze skladových jednotek. Pokud by tato pole na skladových jednotkách vyplněna nebyla, použije se nastavení z karty zboží. Další scénáře prozatím bohužel používají pro plánování TNG postupy a výrobní kusovníky z karty zboží.

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/variant-code-added-production-order-header-plus-limited-support-production-boms-routes-stockkeeping-units

16. Definice velikosti dávky

Obchodní hodnota:

Větší flexibilita, pokud je definována velikost dávky a je možné využít tuto velikost při výpočtu doby trvání výrobní zakázky.

Nová funkcionalita:

 • Nové pole velikost dávky byla přidána na tyto stránky
 • TNG postup výrobní zakázky
 • Řádky verze TNG postupu
 • Řádky plánování TNG postupu

Popis nové funkcionality můžete v angličtině naleznout zde: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-plan/2021wave1/smb/dynamics365-business-central/define-lot-sizes-various-stages-production