Chci vědět víc!

Naše hodnoty, k jejichž formulaci jsme dospěli v průběhu času, vyjadřují v etické rovině pravidla, kterými se řídíme:

Kompetentnost

Odborné znalosti / zkušenosti (- produktové, – procesní, – metodické), Sociální inteligence, Stanovování pravidel, Zodpovědnost, Dodržování zavedených firemních metodik.

Pozitivní přístup

Proaktivita v jednání, Hledání řešení / ochota hledat, Přijímání výzev, Převzetí zodpovědnosti.

Profesní růst

Ochota vzdělávat se, Ochota k přebírání zkušeností, Inovativnost, Motivace, Dlouhodobost (rozvoje, kariéry).

Týmová spolupráce

Otevřená vzájemná komunikace v týmu, Předávání a sdílení zkušeností, Ne sólisté / Ne na vlastní pěst, Nekazím výsledek práce ostatním, Podpora spolupracovníků (AAR – After Action Reaction).

Důvěryhodnost

Naslouchání zákazníkům (interním i externím), Empatie, Zpětná vazba od spolupracovníků – vyžádaná i poskytnutá, Otevřená komunikace s okolím.

Spokojený zákazník

Důslednost a dodržování pravidel při jednání se zákazníkem, Jasná smlouva / jasné podmínky, Win – win princip v jednání, Pozitivní reference, Vzájemný respekt.

A co firemní prostředí?

  • Až na programátory zde nenajdeš prostor typu “openspace”. Každý máme kancelář cca po 4 lidech.
  • Tak jako oblečení i komunikace mezi zaměstnanci je v každodenním provozu spíše neformální.
  • Máme v pracovní době zavedený “Focus Time”, kdy se zbytečně nevyrušujeme a pomáháme si tak v koncentraci na práci.
  • Používáme Home Office roky, bez ohledu na pandemie. S tím souvisí i flexibilní pracovní doba, kterou máme zavedenu.

… ale víš co? Pokud jsi dočetl až sem… koukni na naše pracovní pozice! 🙂
A taky na náš interní Instagram. Tam rozhodně uvidíš více!