Centrum sdílených služeb NAVERTICA s podporou EU

V rámci Programu ICT a sdílené služby, který je podporován Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), je záměrem předkládaného projektu vytvoření centra sdílených služeb, které přebere řízení, provoz a administraci vnitropodnikových informačních systémů od zákazníků žadatele, pro něž výkon těchto činností není hlavním předmětem podnikání.

Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/18_232/0015910

Období realizace: 01022020 – 31032022  (datum zahájení projektu je orientační)

Cílem činnosti centra sdílených služeb je poskytování sdílených služeb, jež přinášejí zákazníkům za nižší cenu vyšší přidanou hodnotu. Měřitelným výstupem činností společnosti je zejména počet získaných zákazníků a dosažené tržby. 

Očekávané přínosy projektu:

 • Vytvořením nových pracovních míst dosáhnout významného rozšíření týmu zajišťujícího poskytování služeb zákazníkům.
 • Rozšíření aktivit na zahraničních trzích a získání nových zákazníků na těchto trzích.
 • Vstup na nové zahraniční trhy a získání nových zákazníků na těchto trzích.
 • Zvýšení tržeb a zisku společnosti.
 • Rozšíření spolupráce s vysokými školami.

Souhrn očekávaných výstupů projektu

 • Vytvoření 16 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v ICT sektoru.
 • Rozšíření poskytovaných služeb do 3 nových zemí, z toho 2 mimoevropské.
 • Zvýšení počtu zákazníků v ČR o 8, v Evropě o 3, v Africe o 3.

Centrum sdílených služeb bude poskytovat svým zákazníkům tyto služby:

 • Správa, údržba, provoz a rozvoj podnikových informačních systémů (ERP).
 • Správa, údržba, provoz a rozvoj podnikových systémů řízení vztahů se zákazníky (CRM).
 • Správa, údržba, provoz a rozvoj podnikových systémů řízení dokumentů (DMS).
 • Správa, údržba, provoz a rozvoj dalších komponent navazujících na ERP, CRM a DM systémy jako HR, mobilní technologie, webové aplikace, BI systémy, kancelářské aplikace (Office 365), atd.
 • Správa, údržba, provoz a rozvoj HW a síťových komponent.
 • Správa zákaznického cloudu.