Zefektívňuj! Digitalizuj! Výrobná firma 2028 – Bratislava

Zaujímate sa o trendy štvrtej priemyselnej revolúcie a možnosti digitalizácie procesov vo vašej firme?

Radi by sme vás pozvali na obchodné raňajky, ktoré dňa 20. apríla 2023 od 9 – 11 h organizujeme priamo v priestoroch bratislavskej pobočky Microsoftu. Obchodné raňajky sú určené pre majiteľov, výrobných, finančných a IT riaditeľov spoločností s viac ako 50 zamestnancami.

V priebehu raňajok vás zoznámime ako prostredníctvom ERP riešení Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365BC) môžete:

  • vo výrobnej funkcionalite D365BC zaistiť účtovné a evidenčné operácie, ktorých výsledkom je transformácia vstupných komponentov (materiálov, surovín a pod.) pomocou nastavených operácií na hotové výrobky (produkty)
  • sledovať náklady na výrobu, ktoré môžu zahŕňať ako náklady na komponenty, tak náklady na prevádzku strojov a zariadení, náklady na mzdy, náklady na subdodávky a kooperácie a režijné náklady
  • mať prehľad o priebehu výroby; než sa produkt vyrobí a zákazka uzavrie, je všetka spotreba na výrobnej zákazke vnímaná (aj účtovne) ako nedokončená výroba
  • MPS (Master Production Schedule) a MRP (Material Resource Planning) plánovanie je plne integrované a nástroje D365BC vám tak umožňujú plánovanie výrobných zákaziek, výroby polotovarov a nákupu materiálu aj služieb
  • prepájať sa s inteligentnými strojmi, výrobnými linkami, čítačkami RFID či čiarových kódov, tlačiarňami (štítkov) a pod., a vykonávať tak riadenie celého procesu výroby
  • integrovať s pokročilými MES, WMS či APS systémami, pričom D365BC stále zachová proces nákupu komponentov, ich spotrebu a transformáciu na výrobok a účtovanie všetkých nákladov
  • vyhodnocovať zmätkovitosť, mať možnosť porovnania efektivity stroja/zamestnanca, podklady pre mzdy apod. za pomoci Power BI

Okrem ERP riešení D365BC sa spoločne pozrieme na možnosti digitalizácie CRM procesov prostredníctvom Navertica PowerCRM. Môžete pokryť kompletný proces predaja, teda od iniciálneho záujemcu až po zárobok, umožní vám sledovať a riadiť obchodné procesy krok za krokom, prognostikovať predaje, mať prehľad o aktivitách a obratoch. Ku koncu raňajok sa zameriame aj na Microsoft 365, ako centrum komunikácie, tímovej spolupráce a bezpečnosti.

Registrujte sa teraz!

20. 4. 2023 (9:00 – 11:00) Obchodné raňajky
Svätoplukova 1900/2A 821 08, Pradiaren, Bratislava, Slovensko

Pokiaľ vás téma zaujíma, zaregistrujte sa už dnes! Registrácia je otvorená do 15. 4. 2023 z logistických dôvodov.

Budeme sa na vás tešiť pri osobnom stretnutí počas networkingu, NAVERTICA tím.

V prípade otázok sa prosím neváhajte obrátiť na nášho obchodného riaditeľa Tomáša Sáčka (tomas.sacek@navertica.com, +420605207360)